WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Порівняльний аналіз систем християнського і комуністичного виховання - Дипломна робота

Порівняльний аналіз систем християнського і комуністичного виховання - Дипломна робота


Дипломна робота
Порівняльний аналіз систем християнського і комуністичного виховання
Зміст
Вступ
Розділ І. Формування виховного ідеалу в комуністичній традиції.
1.1. Основні ідеї комуністичного виховання.
1.2. Особистість в комуністичному виховання.
1.3. Особа Бога та становище релігії в комуністичному вихованні.
Розділ ІІ. Специфіка християнського виховання.
2.1. Основні ідеї християнського виховання.
2.2. Особа та особистість у християнському вихованні.
2.3. Особа Бога в християнському вихованні.
Розділ ІІІ. Основні подібності та відмінності в християнській та комуністичній системі виховання.
3.1. Цілі виховання в обох системах.
3.2. Методи та засади в обох системах.
3.3. Порівняння систем християнського і комуністичного виховання.
Висновки
Список використаних джерел та літератури
Вступ
Зміни та перетворення, що відбуваються в нашій країні торкаються не лише матеріально-економічної, культурної та соціальної сфери. Надзвичайно активно сьогодні такі реформаційні процеси породжують бурхливі зміни в освітньо-виховній сфері.
Формування нової парадигми освіти та виховання .не може відбутися, без визначення та обгрунтування її ключових та фундаментальних позицій. Це насамперед опис виховного ідеалу, утвердження ієрархії вартостей, визначення світоглядних основ, змісту та технологічного інструментарію виховного процесу. Ідеологічний вакуум, що існує сьогодні в сфері освіти та виховання породжений категоричною відмовою від старих комуністичних теорій виховання, більшовицького виховного ідеалу, радянської системи організації виховного процесу. Натомість чіткої філософської основи, світоглядних засад для розбудови сучасної концепції виховання у нашій державі не прийнято. Відмежованість школи та Церкви, космополітичні підходи, що домінують у формуванні світоглядних орієнтирів виховних доктрин не дають можливості чітко визначити основою виховання - християнську етику і мораль. Спекулювання поліконфесійністю, багаторелігійністю, дотримання світського характеру освіти й надалі утверджують кризу духовності та створюють сприятливі умови до широкого проникнення в дитяче та молодіжне середовище ідей різноманітних новітніх релігій та сект.
Відсутність чітко визначеного виховного, ідеалу і в подальшому буде зумовлювати утвердження серед молоді різноманітних аморальних культів "грошей", "кар'єри" та ін.
Традиційне для українського народу християнське виховання , що було знищене радянською державою мало б подолати кризове становище у духовній та культурній сфері підростаючого покоління.
Аналіз досвіду комуністичного виховання, показує як активно та наполегливо радянська держава піклувалася вихованням молодих людей. Детально визначені виховна стратегія, плани ідеологічної роботи, система заходів, методика авторитарного впливу на свідомість дітей ставали запорукою високих результатів виховної діяльності.
Отже, успіх радянської виховної системи забезпечувався надзвичайно строгою дисципліною, постійним контролем пригніченням індивідуальності та безапеляційним підпорядкуванням особи колективу.
Тому метою цієї роботи є аналіз і визначення авторитарного характеру радянської системи виховання протиставивши їй гуманізм християнського виховання.
З поставленої мети випливають основні завдання дослідження:
1. висвітлити особливості формування виховного ідеалу в комуністичній традиції.
2. проаналізувати специфіку християнського виховання.
3. розглянути цілі та методи виховання в обох системах.
У першому розділі роботи буде розкрито особливості виховного ідеалу комуністичного суспільства. Особливо звернемо увагу на те, як сприймалася особистість людини і Бога у період комунізму.
Другий розділ присвячений опису християнського виховного ідеалу та висвітленню специфіки цього виховання. Поряд із цим проаналізуємо сприйняття Бога та позицію християнства до людської особи.
Третій розділ показує спосіб організації виховного процесу в обох системах. А також розглядає поставлені цілі та методи які спрямовані на їх досягнення.
З історії українського народу відбулося чимало подій, які круто впливали на його долю та змінювали її. Великий вплив на розвиток людської особистості мала радянська влада. Основні ідеї та прагнення комуністичного режиму не оминули долю Церкви в Україні. Вони різко змінили становище релігії, християнські та моральні ідеали замінили новими - комуністичними.
У цьому розділі ми спробуємо коротенько описати основні ідеї комуністичного виховання, розглянемо вплив цих ідей на розвиток особистості. Спробуємо також розглянути позицію радянської влади щодо Бога та Церкви. Розглянемо завдання які ставила перед собою партія, аби активніше впливати на ідейно-політичне і моральне обличчя радянських людей, а особливо молоді. Прагнення привчити цю молодь до ідейної та комуністичної стійкості, ненависті до ворогів партійної ідеї.
Проаналізуємо намагання комуністичного режиму посилити високу політичну, класову пильність, посіяти в людській свідомості готовність до подвигу заради більшовицького режиму. Ми розглянемо формування комуністичних переконань, які стосуються формування "нової людини", войовничого атеїста, який є неодмінною умовою комуністичного будівництва, який готовий пожертвувати усім - заради високої комуністичної ідеї.
Відомо, що в основу більшовицької ідеї, яка стосувалася освіти і виховання була вкладена антихристиянська система вартостей. Тому й розглянемо більшовицьке заперечення Божого існування, а також заміну Божого Царства на привид "вічного щастя" - комунізм. Згадаємо про жорстоке висміювання та переслідування християнства, прагнення знищити віру в Бога та християнські цінності.
Розділ І. Формування виховного ідеалу в комуністичній традиції.
1.1. Основні ідеї комуністичного виховання.
Однією з найважливіших тез комуністичної теорії суспільства є вчення про класову боротьбу, яке збудоване на марксистсько-ленінській філософії. Марксисти на основі вчення про природу і суспільство будують своє вчення про мораль. Мораль, як вчать вони - це одна з форм логії і як вся ідеологія вона є надувана виробничими відношеннями. Маркс вчить, що рушійними силами суспільства є не ідеї, не релігія й мораль, а способи виробництва й виробничі відносини. І саме на цих відносинах творяться і розвиваються різні форми ідеології: релігія, наука, мораль і мистецтво. Ідеологія, розвиваючись на базі певних виробничих відношень, сама починає діяти на них.
Комуністичні ідеї, говорячи словами К. Маркса, повинні перетворитис в "узи, з яких не можна вирватися, не розірвавши свого серця".
Основна мораль комунізму - це мораль пролетарська. Загальнолюдську мораль взагалі відкидають, кажучи що це обман, що це шахрайство, задурювання голів робітників і селян в інтересах буржуазії. Ленін на третьому з'їзді комсомолу очорнює таку мораль,

 
 

Цікаве

Загрузка...