WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Формування культури поведінки в сучасній школі - Курсова робота

Формування культури поведінки в сучасній школі - Курсова робота

батьки відмічали, що в поведінці їх дітей відбулися позитивні зміни. Нерідко у колі сім'ї підлітки у певних ситуаціях не тільки самі обирають правильну форму поведінки, а й роз'яснюють іншим, як слід поводитись, яких правил дотримуватись.
Важливим засобом набуття досвіду моральних взаємин є розв'язання школярами так званих моральних задач, тобто осмислення ситуацій морального вибору, якітрапляються у житті й вимагають оцінки з позицій моралі та правил культури поведінки. Розв'язання таких задач пропонують учням під час бесіди, виховної години, зборів колективу тощо. З цією метою можна використовувати конфліктні ситуації, які виникають у колективі або які висвітлюються в пресі, описуються у художній літературі.
Значний вплив на формування досвіду культурної поведінки справляють практичні завдання та заняття, їх мета - організувати самостійну роботу школярів по застосуванню етичних знань при аналізі власної поведінки та поведінки своїх товаришів, створити відповідні умови для вправляння у відповідних способах поведінки.
Практичні завдання мають логічно пов'язуватися з темами бесід, усних журналів, читацьких конференцій. Так, опрацьовуючи з учнями цикл бесід на тему "Моральні основи культури поведінки", бажано силами учнів виготовити фотографії приблизно за такою тематикою: зразки одягу сучасного учня в школі, під час спортивних занять, відпочинку, свят; зразки зачісок дівчаток і хлопчиків, юнаків та дівчат; вчись правильно сидіти: за партою, столом, у транспорті, в гостях. Створити фотовітрини "Вони поводяться культурно", "Краса і мода", "Як не слід поводитись" тощо.
Ознайомлюючи дітей з культурою спілкування між людьми, культурою поведінки вдома, у громадських місцях, за столом, на вулиці, варто проводити практичні заняття, якими передбачається дотримання всіх правил культурної поведінки на спеціально організованому вечорі чи ранку, під час культпоходу в кіно чи театр та ін.
Звичайно, кожна вікова група учнів потребує застосування конкретної методики, вибору дохідливих і цікавих для школярів форм роботи, а найголовніше - відповідного віковим особливостям і розвитку учнів змісту діяльності по вихованню культури поведінки.
2.1. Виховання культури поведінки молодших школярів на уроках в початкових класах.
Як відомо, молодший шкільний вік вважається особливо благодатним для формування основ культури поведінки. Діти цього віку більш свідомо, ніж дошкільники, спроможні сприймати вимоги до своєї поведінки. До того ж вони характеризуються підвищеною сприйнятливістю до зовнішніх впливів, здатністю до наслідування. Власний моральний досвід молодших школярів відносно обмеженим. Тому вони надзвичайно вірять у істинність того, що говорять дорослі, насамперед учитель, у безумовність і необ-хідність моральних норм. Саме це й відіграє вирішальну роль в успішному сприйнятті дітьми правил культурної поведінки.
Починаючи роботу з учнями, не можна забувати, що досвід моральної поведінки, набуті ними до школи культурні навички та звички неоднакові. Тому вчитель молодших класів перші дні перебування дітей у школі повинен присвятити вивченню рівня їхньої вихованості. З цією метою він має визначити, які у дітей уявлення про правильну поведінку, якими навичками вони володіють, які прогалини мають місце у їх вихованні. Результати вивчення сприятимуть правильній організації виховної роботи з школярами з урахуванням їх індивідуальних особливостей.
Важливою умовою успішного формування культури поведінки учнів молодших класів є продумана система у виховній діяльності вчителя. Безсистемність призводить до того, що увага дітей нерідко акцентується на другорядному, а найважливіші правила залишаються поза увагою учнів і не засвоюються ними. Відомо, що знання та навички, які подаються без необхідного логічного зв'язку й нерегулярно, не закріплюються і надзвичайно швидко втрачаються.
Істотною особливістю мислення учнів 1 - 3 класів є його конкретність, ситуативність. Тому в роботі з ними не можна обмежуватись абстрактними повчаннями. Слід не тільки ставити вимоги і розкривати зміст кожного правила культурної поведінки, а й конкретизувати кожну вимогу, роз'яснювати й показувати, як саме треба поводитись у різних ситуаціях. Дитина повинна чітко уявляти, якої саме поведінки вимагають від неї у тих чи інших обставинах. У цьому аспекті цікавими й корисними для вчителя молодших класів будуть поради дитячого письменника О. О. Дорохова, викладені у книзі "Как себя вести". Добре вивчивши психологічні особливості молодших школярів, письменник радить учителям починати розмову з учнями 1-3 класів з конкретних подій, з яких випливає необхід-ність дотримання правил культурної поведінки, на конкретних прикладах показувати, як саме слід поводитись у тих чи інших обставинах.
Але лише розповідей, нехай і яскравих, для успішного виховання культури поведінки учнів недостатньо. Кожну з них необхідно доповнювати показом, вимагати від дітей повторення за прикладом учителя певних форм поведінки, поки вони не стануть звичними. Формування правильних навичок і звичок поведінки - одне із важливих завдань, яке необхідно розв'язувати, виховуючи культуру поведінки молодших школярів. При цьому не можна забувати, що звички виробляються надзвичайно повільно, а їх закріплення вимагає постійних вправлянь. Тому робота вчителя і батьків повинна спрямовуватися на наполегливе, терпляче вправляння дітей у добрих вчинках і правильних способах поведінки в процесі всієї різноманітної їх життєдіяльності.
Наслідувальна здатність молодших школярів вимагає від учителя бути прикладом для них в усьому. Виховуючи у дітей звичку до порядку та дисципліни, повагу до шкільних правил, доброзичливе ставлення до людей, культуру мови, педагог насамперед сам повинен бути в цьому зразком для учнів.
Зміст роботи з учнями початкових класів по вихованню у них культури поведінки визначається умовами шкільного життя, новою соціальною роллю дитини, більш широкими, порівняно з дошкільним віком, її можливостями. Тому за своїм змістом робота може проводитися по таких основних напрямах: ознайомлення з правилами поведінки у школі; правилами особистої гігієни та охайності; правилами спілкування з людьми; правилами поведінки вдома, на вулиці та у громадських місцях.
Важлива роль в організації виховного процесу в початковій школі, як слушно зауважив В.Сухомлинський, належить людинознавчим курсам, які дають змогу дітям краще пізнати себе й світ людей, по-іншому побачити взаємодію людини з природою, з суспільством, враховує її органічні зв'язки з сім'єю, родичами, що сприяє формуванню дитини.
Серед предметів як сприяють вихованню етичних норм і формуванню культури особистості можна назвати такі як: Читання (Усна народна творчість, 2 кл. "У колі рідної сім'ї", "Світ у мені і в світі я", "В рідній школі", "Буду я природі другом", "У дружньому колі". 3 кл. "Похвала книгам", "Сторінки для допитливих", "Оповідання про справи твоїх

 
 

Цікаве

Загрузка...