WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Формування культури поведінки в сучасній школі - Курсова робота

Формування культури поведінки в сучасній школі - Курсова робота

правових, економічних, моральних, естетичних та релігійних ідей, поглядів і переконань;
10) національнасвідомість та самосвідомість - відчуття гордості за належність до української нації.
"Потреба спрямування змісту національного виховання (едукації) - олюднення знань, недопущення національного невігластва у русло українознавства, - вважає М. Стельмахович, - зумовлена нагальною потребою відродження й розвитку української педагогічної культури в Україні, оскільки українознавство стало державною політикою і філософією, науковою системою, що визначає основи освіти, культури, мистецтва, навчання й виховання".
Становлення розвиненої особистості, як свідчить досвід, пов'язане з її провідними цілями та особистісними ідеалами, усвідомленням сенсу життя і своїх перспектив, видами діяльності, зацікавленістю цією діяльністю, спілку-ванням, виявами активності і самоконтролю.
У дошкільних закладах введено програму морально-етичного виховання, якою поряд з прищепленням навичок культурної поведінки передбачається виховання у дітей любові до Батьківщини, почуття дружби, товариськості, колективізму, відповідального ставлення до своїх обов'язків, готовності працювати для загального блага.
Програмою-для 1-3 класів передбачено виховання в учнів культури поведінки і навичок свідомої дисципліни. Вона спрямована не тільки на формування у школярів умінь та навичок поведінки, а й на розвиток моральних уявлень і почуттів, виховання таких якостей, як справедливість, чесність, патріотизм та інтернаціоналізм.
Учні 4-6 класів згідно з програмою мають усвідомити моральні основи культури поведінки, зрозуміти їх зв'язок з нормами моралі.
У 7-8 класах школярі, засвоюючи програму факультативного курсу "Основи моралі" та "Основи етики", послідовно ознайомлюються з сутністю моралі, засвоюють її основні принципи та поняття, вчаться застосовувати здобуті знання у ситуаціях морального вибору та для правильної оцінки своїх і чужих вчинків.
Програма морального виховання учнів 9-10 класів має на меті формування у старшокласників високоморальної свідомості й внутрішньої потреби дотримуватись у повсякденному житті моральних принципів, норм та правил, формування в учнів активної життєвої позиції як однієї з найбільш важливих рис молодого покоління.
ІІ. Основна частина
Розділ І. Завдання та зміст виховання культури поведінки школярів.
Виховання культури поведінки учнів передбачає розв'язання вчителями і батьками ряду конкретних завдань, які випливають з сутності цього педагогічного явища. Культура поведінки умовно, у найбільш загальних рисах, складається з культури спілкування, культури зовнішнього вигляду та культури побуту. Кожна з цих складових культури поведінки регламентується певними правилами етикету, який включає у себе загальнолюдські уявлення про належну поведінку особи в різних обставинах. Правила етикету відзначаються раціональністю, простотою, природністю, повагою до людини праці та її гідності, їх основу становлять принципи гуманізму та колективізму.
Саме це необхідно донести до свідомості дітей, починаючи з ними роботу по вихованню культури поведінки. Кожна дитина повинна зрозуміти, що головна риса добре вихованої, культурної людини - це глибока повага, шанобливе ставлення до інших людей, що в суспільстві людина є найвищою цінністю.
Виховання - процес цілеспрямованого формування особистості. Це багатогранний процес який тісно взаємопов'язаний з всіма основними напрямами всебічного розвитку особистості (розумове, моральне, трудове, естетичне, фізичне виховання). Виходячи з цього визначають і завдання виховання культури поведінки:
- вироблення вмінь і навичок культурно-розумової праці, здатність робити все точно й акуратно, тримати в належному порядку робоче місце, навчальні посібники, приладдя.
- виховання моральних почуттів і на їх основі вироблення навичок і звичок моральної поведінки, які б стали потребою і реалізувалися б у будь-якій ситуації та умовах.
- виховання основ трудової культури, формування прагнення сумлінно і відповідально працювати, бережливе ставлення до результатів праці та до людей праці.
- формування розуміння прекрасного, любові до нього, виховання естетичних почуттів, потреби і здатності створювати прекрасне.
Виховання культури поведінки є багатогранним процесом. Вона формується під впливом різних факторів і напрямків:
1. Життя і діяльність дитини в сім'ї.
2. Виховна діяльність дошкільних закладів здійснюється через естетику побуту, систему спеціальних занять.
3. Навчально-виховна діяльність загальноосвітніх закладів передбачає залучення учнів до оволодіння змістом навчальних дисциплін (мови, літератури, історії ,предметів природничого циклу (основи здоров'я, Я і Україна), позакласної виховної роботи (гуртки художньої самодіяльності, походи в театр, кіно, екскурсії, лекції і бесіди). У школах створюються спеціалізовані гуманітарно-естетичні класи, що сприяє естетичному розвитку учнів.
4. Навчально-виховна робота позашкільних дитячих виховних закладів (будинки і палаци дитячої та юнацької творчості, студії, дитячі художні школи тощо). Їх діяльність спрямована на задоволення інтересів, розвиток здібностей, залучення їх до активної естетичної діяльності.
5. Вплив засобів масової інформації. Діяльність їх поєднує елементи багатьох видів мистецтв. Проте засилля в них "масової культури" ускладнює процес формування здорових естетичних смаків, потребує копіткої роботи вихователів, батьків, випереджуючого формування високих естетичних потреб, смаків, несприйняття потворного.
Особлива роль у формування моральної свідомості, поведінки, спрямованості особистості належить сім'ї, адже вона - колиска морального виховання. "Сім'я утворює грунт морального виховання, у ній дитина здобуває правила поведінки, в сім'ї розвиваються внутрішні - гарні й погані - почуття, і вдача набирає рішучого напрямку в той або інший бік" (Я.Ф.Чепіга). І справді, біля дитячої колиски засіваються зерна добра і лиха, зерна найглибших почуттів, від яких великою мірою залежать майбутнє щастя чи нещастя людини.
Перший образ - це мати. Її вчинки - могутній зразок, який дитина спочатку наслідує, а потім формує свої моральні й розумові здобутки. "Од матері, од її вдачі, розуму й морального почуття, од уміння внушити добрість, ласку, дружбу, любов, справедливість та ін., од її здібності до виховання залежить будучина дитина. І коли мати сама годує дитину, порається коло неї, прикладає всюди свої природничі здібності до виховання дітей, скрізь і в усьому показує високий моральний зразок, то моральне і розумове виховання дитини забезпечено високим зразком матері", - писав Сухомлинський.
Що ж до батька, то часто через заклопотаність своїми справами, він не відіграє такої ролі, як мати, і такої, яку б він мав відігравати у процесі виховання своїх дітей. Як зазначав Ушинський: "Для виховання дитини мало бути батьком, треба мати щире

 
 

Цікаве

Загрузка...