WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Формування культури поведінки в сучасній школі - Курсова робота

Формування культури поведінки в сучасній школі - Курсова робота


Курсова робота
Формування культури поведінки в сучасній школі
Зміст
І. Вступ………………………………………………………………………….
ІІ. Основна частина…………………………………………………………….
Розділ І. Завдання та зміст виховання культури поведінки школярів……...
1.1. Виховання культури спілкування між людьми…………………….
1.2. Виховання культури побуту…………………………………………
1.3. Формування культури зовнішнього вигляду……………………….
Розділ 2. Форми, методи та засоби виховання культури поведінки учнів…
2.1. Виховання культури поведінки школярів на уроках в початкових класах…………………………………………………………………
2.2. Виховання культури поведінки в позаурочній діяльності………...
2.3. Значення засобів народної педагогіки у вихованні культури поведінки молодших школярів……………………………………..
ІІІ. Висновки……………………………………………………………………
IV. Додатки……………………………………………………………………..
V. Список використаної літератури………………………………………….. 3
11
11
16
19
22
24
29
44
58
67
70
100
І. Вступ
Демократизація і гуманізація національної школи зумовлюють актуальність проблем морального виховання учнів. На Всеукраїнському з'їзді педагогічних працівників зазначалося, що найбільш пріоритетні з них по-новому можуть бути осмислені тільки з урахуванням загальнолюдських цінностей і національних традицій, шляхом перетворення всіх раніше існуючих відносин. Нині школа безпосередньо відчуває вплив економічних перетворень, вступу країни до ринку.
Водночас саме школа покликана сформувати особистість майбутнього громадянина, готового правильно співвіднести цінності й ідеали навколишнього світу. Нові соціальні реалії вимагають якісно нових дослідницьких підходів до проблем морального виховання особистості. Це визначається кільком факторами.
По-перше, зміни в загальнолюдській свідомості у зв'язку з визначенням людини "мірилом всіх речей" зумовлюють зростання значення гуманістичних завдань сучасного суспільства і реалізацію наявних громадських можливостей і резервів у цьому напрямі. По-друге, практика морального виховання, що склалася, характеризується суперечливістю. Це зумовлено недоліками суспільного розвитку, негативними прикладами поведінки дорослих, що нині повсюдно вкорінилися: невідповідність слова і діла, соціальна індиферентність, жорстокість і байдужість у ставленні до оточуючих, граничний егоцентризм. По-третє, актуальність наукової розробки проблеми формування першооснов моральної культури у підростаючого покоління пов'язана з необхідністю врахування психологічних особливостей сучасних дітей, суперечностей в їхньому розвитку, зумовлених соціально-психологічними характеристиками сучасної сім'ї, тенденціями до посилення відхилень у поведінці, байдужості до громадських справ і турботи про інших, втратою віри в дорослих.
Про надзвичайну важливість і значущість цієї проблеми свідчить, зокрема, те, що в Концепції виховної роботи визначено основні завдання формування моральної культури учнів.
Розділ 3. "Національне виховання як фактор цілеспрямованого формування особистості. Основні напрямки національного виховання":
- формування особистості (національної самосвідомості, розумової, моральної, естетичної ,екологічної, трудової культури);
- формування особистісних рис, загальнолюдських, гуманістичних цінностей (ідеал добра, правди, краси, справедливості, совісті, людської гідності);
- формування мовної культури (зміцнення культури відносин людини і нації, вироблення загальнолюдських цінностей);
- формування екологічної культури.
При цьому зазначається, що справу необхідно починати в молодшому шкільному віці, враховуючи попередню роботу дошкільних закладів, родинне виховання.
Актуальність проблеми формування моральної культури на якісно новій основі підкреслюється в Концепції ООН про права дитини, ухваленій 1993 року. Цей документ визнав дитину часткою людства. Конвенція проникнута ідеєю олюднення відносин, у ній пропонується педагогіку вимог замінити педагогікою гуманних стосунків. Моральна культура містить увесь спектр взаємин із навколишнім світом, передбачає вміння любити й поважати людину, жити серед людей і для людей, формувати моральне ставлення до людини й суспільства, створити атмосферу довіри, поваги до людської гідності, духовно-моральну, психологічно комфортну атмосферу у взаєминах.
За умов, що склалися, початкова ланка освіти має перетворитися в той етап, на якому були б закладені передумови формування моральної культури молодших школярів. Маленька людина має відчути себе захищеною, потрібно, значимою, не повинна вдаватися до насильства у взаєминах з іншими, позбутися агресивності, грубощів, зверхності. Один із основних шляхів розв'язання поставленого завдання - це все явлення форм, засобів і методів виховання першооснов моральної культури.
Метою морального виховання є формування особистості, а саме: формування моральної свідомості, моральних почуттів і поведінки, таких найважливіших моральних якостей особистості, як патріотизм, колективізм, гуманізм, відповідальне ставлення до праці і свідома дисципліна. Моральна культура є складною психологічною властивістю особи. Вона характеризується глибиною моральних почуттів і переживань, єдністю слова і діла, дотриманням норм і принципів моралі. У ній інтегрується як внутрішня культура, так і зовнішня, або інакше - культура поведінки.
Моральність людини проявляється у її поведінці, у вчинках. Їх зовнішня сторона (дії, стан) так само істотна, як і внутрішня (цілі, мотиви, наміри, спонукання). Вони виражають ставлення особи до суспільства, інших людей, до себе, природи, праці.
У психологічній структурі особи внутрішня культура є головною. Вона ґрунтується на науковому світогляді та передових переконаннях. Людину, яка має високу внутрішню культуру, характеризують різностороння освіченість, широта кругозору, розвинутий художній смак, а головне - висока моральність та емоційна культура, щирість, доброта, співчутливість.
Основний зміст морального виховання школярів визначений у Правилах для учнів. Це морально-етичні норми, що характеризують ставлення школярів до Батьківщини, народу, його традицій, суспільно корисної праці і національного багатства, природи, самоосвіти та самовиховання, до батьків, учителів, шкільних товаришів, до всіх оточуючих.
Обов'язки молодших школярів визначені в Правилах для учнів, а саме: старанно вчитися і трудитися; брати участь у корисних справах колективу класу; допомагати товаришам, берегти рідну природу і суспільне добро; дотримувати розпорядку дня, культурно використовувати вільний час, займатися фізкультурою і спортом, поважати старших; вміти поводити себе в школі, на вулиці, в гостях, в громадських місцях; бути охайним і акуратним; дотримуватись правил безпеки. (Див. Додаток 1).
Вироблення культури поведінки дітей має важливе соціальне і психолого-педагогічне значення. Насамперед засвоєння моральних принципів і правил культури

 
 

Цікаве

Загрузка...