WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Запровадження освітніх інновацій - Реферат

Запровадження освітніх інновацій - Реферат


Реферат на тему:
Запровадження освітніх інновацій
В основі якісних змін, що відбуваються нині в системі освіти України, лежить інноваційна спрямованість діяльності органів освіти на всіх рівнях. Структура інноваційної діяльності містить розробку інновації (зокрема проведення експерименту) й поширення інновацій, тобто збереження й поширення інформації про інновації, підготовка працівників освіти до застосу-вання інновацій і використання інновацій (1).
Нашу увагу привертає етап завершення наукової праці й початку практичної діяльності з використання результатів досліджень у навчально-виховному процесі школи. Якщо інновація призначена для застосування в загальноосвітніх навчальних закладах (а нас цікавить саме цей випадок), то апробація нововведення й експериментальна перевірка продуктивності та можливості його застосування звичайно відбуваються в одній або декількох школах України (експериментальний загальноосвітній навчальний заклад) (2). На цьому етапі здійснюється первинне впровадження інновації. Це означає, що на базі однієї або декількох шкіл під керівництвом автора або авторського колективу протягом обмеженого часу один або декілька вчителів-експериментаторів здійснюють певну навчальну або виховну роботу, фіксують, обробляють та аналізують результати, проводять їх експертизу. Висновки експертизи про педагогічну доцільність даного інноваційного проекту дають змогу ухвалити рішення про масове поширення цієї інновації в системі ревіти (3).
Для більш точного й тонкого визначення предмета дослідження назвемо інновацію, що пройшла етап апробації та рекомендована для масового поширення інноваційним продуктом. Інноваційний продукт, тобто інновація, яка готова до використання, зберігається на різних носіях у банках освітньої інформації (З, С. 8). На цьому наукову працю вважають завершеною, а подальша доля розробки, як правило, вже поза компетенцією автора (авторів), оскільки рішення про використання чи невикористання даного продукту в навчально-виховному процесі багато в чому залежить від адмініст-рації й педагогічного колективу школи. Питання про те, яким шляхом нова розробка потрапляє до конкретної школи, потребує окремого обговорення.
До цього часу накопичено великий обсяг серйозних педагогічних розробок, що цілком можна віднести до категорії інноваційного продукту (додаток) (4, 5). За даними, наведеними у статті Л.Даниленко "Основні проблеми освітньої інноватики в сучасній теорії і практиці" (3), освітні інновації експериментують у 34 % загальноосвітніх шкіл, активно перебудо-вують зміст освіти в 41 % шкіл, тобто продовжується процес накопичення інноваційного продукту. Постає питання: чи використовують у школах України раніше розроблені педагогічні нововведення, тобто чи стали вони частиною їхнього навчально-виховного процесу?
Результати такі. З числа опитаних інформовані про понад 5 технологій - 60 %, випробували або використовують частково хоча б одну - 91 % опитаних, застосовують на практиці (працюють) - 8 %. Заслуговує серйозного осмислення і той факт, що близько 50 % опитаних учителів виявили відсутність бажання ознайомлюватися з будь-якою з наведених тех-нологій.
Коли навчальний заклад ставить за мету використання якогось педагогічного нововведення (інноваційного продукту), то й адміністрація шко-ли, і кожен член колективу (причому не має значення, чи стосується його особисто даний етап роботи чи ні) мають усвідомлювати організаційний зміст поняття "впровадження освітніх інновацій". Інакше кажучи, кожен педагогічний працівник школи повинен уявляти, які дії застосовуватиме ад-міністрація школи, його кафедра і він особисто для того, щоб через якийсь час він і його колеги могли цілком професійно використовувати обране ними нововведення і, найголовніше, отримувати результати роботи, закладені в цьому інноваційному продукті.
Для того щоб усвідомити організаційний зміст поняття "впровадження", розгляньмо, що змінюється в разі заміни (вдосконалення) наявної в школі педагогічної технологи(або її частини) іншою (інноваційною). Такі міркування зручно супроводжувати використанням моделі навчально-виховного процесу. Згідно з В.Лозовою та Г.Троцко (9), компонентами названої моделі слід розглядати: мету, завдання, зміст, структуру, методи і форми навчання. Очевидно, що необхідно так само брати до уваги дії і стиль взаємодії основних учасників процесу: вчителів та учнів. Тепер зрозуміло, що перехід від наявної в даній школі технологи навчання до нової, тобто її впровадження, незмінно спричинює змістовні зміни компонентів моделі навчального процесу. Причому ці зміни прямо залежать від рівня інновац-ійного продукту.
Якщо інновацію призначено для модернізації традиційного навчального процесу, тобто спрямовано "на досягнення гарантованих результатів у рамках його традиційної репродуктивної орієнтації" (10, С. 9), як правило, змінюються форми навчання. Якщо ж здійснюється, наприклад, перехід від репродуктивної до пошукової моделі навчання, то навчальний процес змінюється "стосовно таких його сутнісних та інструментально значущих властивостей як цільова орієнтація, характер взаємодії педагога й учнів, їхньої позиції в ході навчання" (10, С. 8). Мета й методи її досягнення - це системоутворюючі чинники, й саме вони відрізняють одну інноваційну модель від іншої. Про це докладно сказано в статтях М.Поташника, О.Моісеєва "Качество образования в разных образовательных практиках" (12) і О.Рудіної "Моделювання навчально-виховного процесу в школах в умовах реформування загальної середньої освіти" (11, С. 15).
Якщо розглядати впровадження інновацій як зміну компонентів навчального процесу в конкретному навчальному закладі, стає зрозумілим і організаційний зміст цього поняття. Базовими складовими організаційної моделі впровадження є:
Етап 1. Допроектне дослідження:
- визначення й опис моделі навчального процесу, реалізованого в школі в даний момент;
- визначення компонентів навчального процесу, що будуть змінюватися в процесі впровадження обраної інновації;
- визначення рівня розвитку й мотиваційної спрямованості колективу;
- визначення інноваційної готовності колективу;
- визначення стилю управління школою.
Етап 2. Аналіз та експертиза отриманих даних на відповідність рівню обраної інновації.
Етап 3. Навчання колективу з метою формування нових професійних навичок.
Етап 4. Первинне застосування нової технології з використанням готових розробок уроків.
Етап 5. Самостійна робота педагогів за новою технологією.
Етап 6. Оцінювання роботи педагогів щодо застосування впроваджуваної технології.
Усе сказане дозволяє зробити такі висновки:
1. Наявність готових до використання розробок (інноваційного продукту) не гарантує застосування їх у реальній педагогічній практиці.
2. Повинні існувати стандартні правила оформлення й пред'явлення інноваційного продукту до експлуатації.
3. Запуск інноваційного продукту в експлуатацію називається впровадженням його в шкільну практику.
4. Упровадження освітніх інновацій є зміною навчально-виховного процесу в усіх його компонентах або окремих його частинах.
5. Внесення змін у навчально-виховний процес - це складна багатоступінчаста процедура, що вимагає глибокого теоретичного та практичного опрацювання.
Додаток
Класифікація інноваційних
педагогічних технологій
(методик, систем)
1. Педагогічні технології на основі особистісної орієнтації педагогічного процесу,
1.1.

 
 

Цікаве

Загрузка...