WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Виховання і розвиток дитини - Курсова робота

Виховання і розвиток дитини - Курсова робота

сприймання, гнучкість і нешаблонність мислення, уміння і здібності. Добрим прикладом такої методики є розвиток здібностей до декоративного малювання, опрацьований О. О. Дроновою (Слов'янський педагогічний інститут);
для розвитку творчих здібностей головне значення мас сам процес діяльності дитини: експериментування, а не прагнення отримати кінцевий результат. Це мають усвідомлювати педагоги. Критичні оцінки діяльності, її результатів викликають стресові ситуації і стають на заваді прояву зацікавле-ної активності;
дітям старшого дошкільного віку вже варто створювати умови для поглибленого оволодіння певною справою, що сприяє розвитку відповідних інтересів, нахилів, здібностей. У цьому плані і в дитячих садках, і в студіях, секціях, гуртках, спеціальних школах 5-6-річні могли б оволодівати спеціальними уміннями та навичками, розвивати свої здібності. Водночас застерігаємо від надто ранньої спеціалізації у розитку здібностей. Більш доцільним є поєднання занять дошкільника кількома різними за характером видами діяльності;
недоцільно перебільшувати значення тестів у пошуках обдарованих дітей - це професійне завдання психолога. Справжньою гуманною місією вихователя і вчителя є сприяння розвитку здібностей і обдарованості кожної дитини.
4.а. Виховання бездоганної людини - таку ідеальну мету висувало багато прогресивних педагогів минулого. У педагогічних і філософських працях судження про ідеал людини, до якого має прагнути виховання, зустрічається вже в епоху рабовласництва. Однак ці уявлення пов'язувалися лише з підготовкою до життя дітей - представників панівного класу. В період раннього середньовіччя ідея гармонійної людини зовсім занепала, але вона виникає знову в епоху Відродження в працях педагогів-гуманістів. Вони проголошували культ краси тіла, закликали до насолоди мистецтвом, музикою, літературою. Хоч таке виховання призначалося вже для більшого кола людей, воно як і раніше обмежувалося дітьми з привілейованих станів. У соціалістів-утопістів Т.Мора, Т.Кампанелли, Сен-Сімона, Фур'є - ідея всебічного, гармонійного розвитку пов'язана з вихованням усіх людей, а не тільки обраних. Їх уявлення про всебічний розвиток відрізнялися від попередніх і тим, що в це поняття входила ідея праці, був висунутий принцип поєднання її з навчанням. При цьому в праці, на їх думку, повинні бути задіяні усі члени суспільства. Однак світогляд цих мислителів був утопічним, оскільки вони вважали можливим здійснити таке виховання при збереженні існуючого суспільного ладу. Соціалісти-утопісти не піднялися до розуміння класової суті цілей виховання і вирішення ним соціальних завдань, вони мріяли побудувати суспільство на принципах розуму і справедливості за допомогою тільки правильно організованого виховання.
Ідея всебічного гармонійного розвитку була близька французьким філософам-просвітителям ХVІІІ ст. - Гельвецію, Дідро та іншим.
Особливо чітко вона розроблена в педагогічних працях Жан-Жака Руссо у романі-трактаті "Еміль, або виховання", де зокрема висловлювалася думка про необхідність готувати до праці всіх дітей, підкреслювалось значення фізичного і морального виховання, цінність спілкування з природою.
В ХІХ столітті ідея всебічного, гармонічного розвитку була широко розвинута Марксом і Енгельсом.
4.б. Всебічний розвиток людини, що є головною метою виховання охоплює розумове, моральне, виховне, трудове, естетичне і фізичне виховання, у їх нерозривному зв'язку, взаємозалежності та взаємозумовленості. Кожен з цих напрямів має конкретні завдання.
Завдання розумового виховання:
- озброєння учнів знаннями основних наук. У процесі навчання і виховання учні засвоюють певний фонд знань: факти, термінологію, символи, зв'язки і залежності між ними, відображення в правилах, законах, закономірностях і формулах;
- формування наукового світогляду та національної самосвідомості на базі засвоєної системи знань і соціального досвіду;
- оволодіння основними мислитель ними операціями (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, систематизація) у процесі навчально-виховної пізнавальної діяльності учнів на уроках і самостійної роботи;
- вироблення навичок культури розумової праці, передусім інтелектуальних умінь (загальних і спеціальних); уміння раціонально організовувати час розумової роботи, здатність робити все точно і акуратно, тримати в належному порядку робоче місце, приладдя, навчальні посібники.
Завдання морального виховання:
- формування в учнів моральних понять, поглядів і переконань;
- виховання моральних відчуттів, які виражають запити, оцінки, відналення, спрямовують духовний розвиток особистості;
- вироблення навичок і звичок моральної поведінки, які б стали потребою і реалізовувалися б у будь-якій ситуації і умовах.
Вирішення цих завдань спрямоване на формування моральної свідомості як одного з аспектів суспільної свідомості, що регулює моральний бік діяльності людини.
Завдання трудового виховання:
- психологічна підготовка особистості до праці - формування прагнення сумлінно і відповідально працювати, усвідомлення людиною соціальної значущості праці як необхідного обов'язку і потреби людини, бережливе ставлення до результатів праці та творчий підхід до праці;
- практична підготовка до праці - озброєння учнів системою загальноосвітніх і політехнічних знань про загальні основи виробничої діяльності людини, вироблення умінь і навичок трудової діяльності, виховання основ трудової культури;
- підготовка школярів до свідомого вибору професії - виховна робота школи спрямовується на те, щоб допомогти молодій людині обрати свій життєвий шлях.
Завдання естетичного виховання:
- формування естетичних понять, поглядів і переконань - виховання в молодого покоління розуміння прекрасного, любові до нього (вміння давати правильну естетичну оцінку фактам, явищам, процесам);
- виховання естетичних почуттів - особливо почуттів насолоди, які відчуває людина, сприймаючи прекрасне в навколишній дійсності та мистецтві;
- виховання потреби і здатності створювати прекрасне в житті і мистецтві - розвиток творчих здібностей дітей, опанування певного обсягу знань, практичних навичок у галузях музики і співу, образотворчого мистецтва, залучення до різних видів художньої самодіяльності, головне привчити школярів будь-яку роботу виконувати красиво.
Завдання фізичного виховання:
- виховання здорової зміни, бажання піклуватися про своє здоров'я, постійно займатися фізичною роботою і спортом;
- підготовка до захисту батьківщини, оволодіння прикладними видами спорту;
- підготовка до фізичної праці, виховання працездатності.
Література:
1. Воспитание детей дошкольного возраста. Прокопієнко В.С. Київ, 1991р. -с.105-109.
2. Суботицький Є.В.Ребенок отркривает мир. Москва, 1991р. -с.15-19, 139-205.
3. "Дошкільна педагогіка" під редакцією В,І.Ядемко, Ф.А.Сохіна. Київ: Вища школа, 1981р. -с.36-40, 40-63.
4. Фібула М.М. Педагогіка. Київ: Академія, 2002 р. -с.67-70.

 
 

Цікаве

Загрузка...