WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Виховання і розвиток дитини - Курсова робота

Виховання і розвиток дитини - Курсова робота

та розумової діяльності в цілому. Дослідження показують, що обдарованим дітям притаманна здатність захоплюватися тим чи іншим, у дошкільному віці - різними видами практичних, продуктивних занять (конструюванням, малюванням, ліпленням, працею), у шкільному - навчальними предметами, заняттями у гуртках. Ще одна важлива риса: обдаровані діти вносять у свою діяльність творчі моменти.
Обдарованість дитини, як і окремі її здібності, не дається їй у готовому вигляді від природи. Вроджені здатності - це лише одна з передумов надзвичайно складного процесу формування індивідуально-психологічних якостей, у тому числі і здібностей, які величезною мірою залежать від впливу навколишнього середовища, система виховання, характеру діяльності.
Перспективнішим є метод умов, у яких зростає й виховується обдарована дитина, організація їх для ширшого загалу дітей і з'ясування того, наскільки ці умови сприяють вихованню здібностей, обдарованості. Коли є обдарована дитина, то насамперед слід шукати за нею талановиту турботу батьків чи педагогів. Вважають, що встановити обдарованість у дітей і вивчити її можна тільки в процесі навчання і виховання, в умовах, коли дитина виконує те чи інше завдання, оволодіває і займається діяльністю певного змісту.
Іншим шляхом розвитку особистості є пошукова діяльність, яка спирається на прагнення до самостійного пізнання, до відкриття нового для себе, до спроб експериментувати. Слід зазначити, що здатність до навчання, тобто до наслідування і відтворення, аж ніяк не суперечить процесу розвитку творчої особистості, а є його необхідною умовою. Для творчої особистості здатність учитись і здатність до пошуків мають поєднуватися на всіх етапах її становлення і в усіх видах діяльності. В реальному житті обидва ці варіанти поєднуються, щоправда, у різних співвідношеннях. Особистість творча розвивається в умовах постійного розширення пошукових дій, що забезпечується або спеціальними умовами виконання, або ініціативою самої особи.
Здібності розливаються в процесі взаємодії дитини з навколишнім світом, під впливом виховання і навчання. Вони формуються в умовах вікових періодів дитинства у тісному зв'язку з особливостями віку. Хибною є думка, що коли дитина стає старшою, створюються сприятливіші умови для розвитку її здібностей. Мозок маляти особливо чутливий до різноманітних впливів а навколишнього середовища, тому ті чи інші якості виховуються успішніше, ніж у дорослих. Тож надзвичайно важливо саме у зв'язку з проблемою здібностей орієнтуватися на положення про те, що кожний віковий період розвитку має свої особливі, неповторні достоїнства, а перехід від одного віку до іншого пов'язаний не лише з надбаннями, але й з помітними втратами.
Спеціальні здібності - це психологічні якості дитини чи дорослого, які сприяють успішному оволодінню і виконанню певного виду діяльності. Усталеної, єдиної типології спеціальних здібностей немає. Найчастіше говорять про музичні, сценічні, спортивні, математичні, художні, літературні, лінгвістичні, технічні, інженерні, наукові.
Отже, підсумком стислого огляду сучасних міркувань про обдарованість і здібності є два таких положення:
здібності існують, виявляються, удосконалюються тільки в динаміці, тобто у розвитку. Для перевірки того, наскільки здібна дитина, треба організувати педагогічну ситуацію і виховний процес таким чином, щоб можна було спостерігати протягом певного часу, які психологічні та педагогічні умови сприяють розвиткові здібностей;
у кожному віковому періоді, дбаючи про розвиток здібностей, слід орієнтуватися па неповторність, якісну своєрідність потреб і можливостей дитини.
Талант - це сукупність здібностей, така обдарованість, яка дає змогу людині на високому рівні виконувати діяльність, отримувати суспільне значущі результати, успішно розв'язувати найскладніші завдання, відкривати і ставити нові проблеми, нові цілі. Перші ознаки таланту можна спостерігати й у дітей. Як правило, рано проявляється він у музичній діяльності - і в наш час учні музичних шкіл стають переможцями міжна-родних конкурсів виконавців. Маємо також досить ранні прояви таланту у малюванні, математиці, лінгвістиці, техніці, рідше - у літературі. Масове явище нині й спортивна майстерність юних.
Отже, сьогодні, коли ставимо за мету, за основне завдання вихователя не спрощене виконання програми з обов'язковим дотриманням усіх її режимних вимог, а виховання особистості, створення таких умов, за яких найкращим чином могли б реалізуватися потенційні можливості кожної дитини, необхідно прийти на такі вихідні позиції:
1. Маємо компетентно, на професійному рівні оволодіти науковими положеннями про сутність обдарованості і здібностей, проаналізувати досягнення і прорахунки педагогічної практики.
2. Треба визначити конкретні можливості і шляхи перебудови виховного процесу в кожному дитячому садку для створення належних умов для вихований творчої обдарованості з найранніших років життя дитини, з перших сходинок у розвитку її особистості.
3. У вихованні обдарованих дітей принципово важливі спільна позиція, взаємна довіра, підтримка і допомога педагогів і батьків.
Зауважимо, що й сьогодні дослідники ще не можуть дати вичерпну відповідь на всі питання, які постають з проблеми виховання обдарованої, здібної, талановитої дитини. Разом з тим ряд принципових положень для розвитку педагогічної практики можна визначити вже тепер:
загальною умовою розвитку здібностей і обдарованості є фізичне здоров'я і природна активність дитини. Звідси випливає, що в переважній більшості діти могли б рости як здібні, обдаровані. І якщо практичні резуль-тати з цими передумовами не співпадають, то слід говорити про несприятливі умови, які складаються для дітей у сім'ї, в дитячому садку, в житті, про та,; знані соціальні фільтри, які залежно від історичної епохи з більшою чи меншою силою перешкоджають кожній дитині розвинути свої здібності;
увага, повага, турбота, любов до дитини є тією основою, на якій зростає її впевненість щодо своїх можливостей, інтерес до різних сфер навколишнього життя, здатність дивуватися, захоплюватися, пробувати, до-сліджувати, фантазувати, вигадувати, запитувати, шукати. Тобто активність дитини, у тому числі й творча, виховується за умови підтримки дорослим її ініціативи. Численні ж заборони і негативні оцінки дитячих намагань і є тими фільтрами, які гальмують розвиток творчих здібностей;
самоповага й оптимістичний настрій дитини, підставою для якого є позитивні оцінки вихователем її дій і поведінки, є необхідною
умовою її різнобічної активності, в процесі якої розвиваються загальні і спеціальні здібності;
забезпечення умов і можливостей для приємного, змістовного спілкування в сім'ї і в дитячому садку, для .занять різними видами діяльності сприяє розвитку пізнавальної йестетичної активності, дитини, її здібностей;
відповідне поєднання навчання і творчих пошуків самої дитини - необхідна умова, за якої розвиваються зацікавлення, інтерес до заняття, пізнавальні, естетичні й етичні якості

 
 

Цікаве

Загрузка...