WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Виховання і розвиток дитини - Курсова робота

Виховання і розвиток дитини - Курсова робота

описанні восьми життєвих психологічних криз, що наступають в кожної людини:
- криза довіри - недовіри (протягом 1 року життя);
- автономія в противагу сумнівам і стиду (3 рік життя);
- прояв ініціативності в противагу почуттю вини (3-6 рік);
- працелюбність в противагу комплексу неповноцінності (6 рік);
- особиста само визначеність в противагу індивідуальній сірості і подібності до інших - конформізм (12-18 років);
- інтимність і комунікабельність в противагу особистісній психологічній ізольованості (20 років);
- турбота про виховання нового покоління в противагу "заглиблення в собі" (30-60 років);
- задоволення прожитим життям в противагу відчаю (після 60 років).
Становлення особистості в концепції Еріксона розуміється як зміна етапів, на кожному з яких відбувається якісне перетворення внутрішнього світу людини і радикальна зміна відносин з навколишніми людьми. В результаті людина як особистість набуває дещо нове, що характерне саме для даного етапу розвитку і зберігається у неї протягом всього життя. Саме ці особистісні ново зміни виникають на певній стадії, що підготовлена попереднім процесом розвитку.
Формуючись і розвиваючись як особистість, людина набуває не лише позитивних, а негативних змін.
3.а. Розвиваючий - це той виховний вплив, що веде за собою розвиток. При цьому виховання повинне відповідати ряду вимог. Вони виділяються на основі аналізу ряду психологічних досліджень. У педагогіці ці вимоги існують у вигляді принципів розвиваючого виховання.
Перший принцип:
Виховання буде розвиваючим, коли воно відповідає можливостям дитини, але орієнтується не на її сьогоднішні, а на її завтрашні можливості. Інакше завдання для дитини будуть занадто легкі або занадто складні. Завтрашні можливості дитини Л.С.Вигоцький назвав "зоною найближчого розвитку дитини". "Зона найближчого розвитку" - це те, що дитина сьогодні може досягти за допомогою дорослого, але завтра уже здатна буде зробити сама. У сфері діяльності у "зону найближчого розвитку" входять ті види діяльності, які зароджуються всередині ведучої діяльності на даному етапі життя дитини. В інтелектуальному плані "зона найближчого розвитку" заключається в наявності у дітей не ясних, не точних знань про навколишнє, а знань, які вона отримує шляхом власного стихійного збагачення свого досвіду.
Другий принцип:
Врахування сензетивних періодів розвитку, тобто тих періодів, під час яких розвиток проходить найбільш сприятливо. Використовуючи даний принцип, потрібно враховувати, що дошкільний вік є віком, який характеризується сензетивністю для розвитку усіх сторін психіки дитини. Сензетивний період можна використати щодо застосування тих чи інших методів роботи з дітьми. Розвиваючим буде те виховання, при якому вихователь використовує методи роботи з дітьми, сензетивні для даного періоду.
Третій принцип:
Дитина в ході виховання і навчання повинна бути не лише об'єктом, а й суб'єктом виховного процесу. Усі наші впливи на дитину повинні передбачати її активність. Найкращі ті уміння, знання і навички, які дитина здобула самостійно, тому процес навчання і виховання необхідно організувати так, щоб підштовхнути дитину до самостійного здобування знань, відкриття чогось нового про навколишній світ.
Четвертий принцип:
Для розвитку виховання важлива орієнтація не тільки на вік, а й на індивідуальні особливості дитини. Це принцип індивідуального підходу.
3.б. Вивчення індивідуальних особливостей не можливе без знання вікових особливостей. Усе життя дитини проходить у розвитку її кількісних і якісних змін. Перехід дитини від першого до іншого вікового етапу може бути визначений наявністю нових якісних змін.
В психології розроблено нову вікову психологічну періодизацію, яка відображає і появу нових якісних змін у дітей і їх швидкий прояв. Такі вікові періодизації, для яких нові якості проявляються повільно - стабільні. Періоди швидкої появи змін - кризові.
Педагогічна вікова періодизація:
1. Ранній вік (від народження до 3 років);
2. Молодший дошкільний вік (3-4 роки);
3. Середній дошкільний вік (5 років);
4. Старший дошкільний вік (6-7 років).
У програмі "Дитина" вперше зроблена спроба поєднати віковий і диференційований підхід.
1. Наші малята.
Перед вихователем виникають труднощі, пов'язані з:
- складністю адаптації малюка до дитячого садка;
- недостатнім розвитком ігрової діяльності;
- недостатнім оволодінням культурно-гігієнічними навиками та навиками поведінки;
- проявами дитячого негативізму.
2. Середня група:
- надто рухливі, реактивні діти;
- надто повільні;
- особливо чутливі, вразливі.
3. Старша група:
- нечемні діти;
- жаднюги;
- забіяки;
- боягузи.
4. Підготовча група:
- діти, що не хочуть вчитися;
- діти з проявами негативізму, вперті, дратівливі.
Дитина на відміну від дорослих - своєрідний організм, в якому відбувають певні зміни в будові, функціях його тканини і органів у процесі росту й розвитку. Для дітей різного віку потрібно створювати диференційовані умови навколишнього середовища. Харчування, виховання, а також профілактика захворювань мають відповідати віковим особливостям дітей. У практичній діяльності, враховуючи вікові морфологічні й функціональні особливості, слід застосовувати індивідуальний підхід до них.
Щоб полегшити такий диференційований підхід, доцільно ділити дитячі роки на окремі періоди, які певною мірою відрізняються між собою. Причому, цей поділ має, грунтуватись на сукупності морфологічних і фізіологічних особливостей дитячого організму, що характерні для кожного .вікового, періоду.
Симпозіум з питання вікової періодизації, який проводився в 1865 році в Москві, запропонував таку схему вікової періодизації:
Новонародження - 1-10 днів.
Грудний вік - 10 днів - 1 рік.
Раннє дитинство - 1-3 роки.
Перше дитинство - 4-7 років.
Друге дитинство - 8-12 років у хлопчиків,
8-1 і років у дівчаток.
Підлітковий вік - 13-рік років у хлопчиків,
12-15 років у дівчаток.
Юнацький вік - 17 -21 рік у юнаків,
16-20 років у дівчат і т. д.
Критеріями цієї періодизації були такі ознаки: розміри тіла і органів, маса, час окостеніння скелета, прорізування зубів, розвиток залоз внутрішньої секреції, ступінь статевого дозрівання, м'язова скла. Поряд з на-веденою широко розповсюджена друга класифікація, за якою виділяють:
період внутрішньоутробного розвитку;
період новонародженості (2-3 тижня);
період грудного віку (до 1 року);
переддошкільний, ясельний вік (від 1 до 3 років);
дошкільний (з 3 до 7 років);
молодший шкільний (з 7 до 12 років);
підлітковий (з 12 до 15 років);
старший шкільнийабо юнацький (з 14 до 18 років у дівчат, з 15 до 19-20 років у хлопчиків). Але критерії біологічного віку, а також найбільш інформативні показники,

 
 

Цікаве

Загрузка...