WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Формування культури поведінки молодших школярів - Дипломна робота

Формування культури поведінки молодших школярів - Дипломна робота

майстерності: Навчальний посібник з трудового навчання для 12 кл. поч.шк. - К.: Педагогічна думка, 2002. - 127 с.
18. Веремійчик І.М. Майстровиті руки: Навчальний посібник трудового навчання для 2-4 кл. поч.шк. - К.: Інститут педагогіки, 2001. - 127 с.
19. Вікова психологія / За ред. Г.С.Костюка. - К.: Радянська школа, 1976. - 269 с.
20. Вікова та педагогічна психологія: Навчальний посібник / О.В.Скрипченко, Л.В.Долинська, З.В.Огороднійчук та ін. - К.: Просвіта, 2001. - 456 с.
21. Выготский Л.С. Вопросы детской психологии. Собр.соч., Т.4. - М.: педагогика, 1984. - 432 с.
22. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Академія, 2002. - С.110-113.
23. Горєва В.М. Виховання культури поведінки школярів. - Київ, 1983. С.3-25.
24. Госстанлер Р. Основы психологического експеримента. - М., 1982.
25. Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении. - М.: Педагогіка, 1972. - 423 с.
26. Деякі аспекти морального виховання: Практичний матеріал для класних керівників, вихователів і вчителів / Авт. - укл. Демиденко В.А. - К.: ІСДО, 1995.
27. Дубасенюк О.А., Іванченко А.В. Практикум з педагогіки. - Київ, 1996. С.266-275.
28. Збандуто С.Ф. Педагогіка. - К., 1965.
29. Зверєва І.Д., Коваль Л.Г., Фролов П.Д. Діагностика моральної вихованості школярів: Навч. посібник. - К.: ІСДО, 1995.
30. Коваль Н.С., Нарочна Л.К. Природознавство в 3 класі. Посібник для вчителів. - К.: Рад. Школа. - 1988. - 39 с.
31. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. - К.: Радянська школа, 1989. - 608 с.
32. Критерії морального виховання молодших школярів / За ред. І.Д.Беха, С.Д.Максименка. - К.: Рад.шк., 1989. С.6-30.
33. Кулашка И.Ю. Возрастная психология. - М.: Издательство ПОІ, - 1996. - 275 с.
34. Любарська Л.М., Пезниченко М.І. Образотворче мистецтво: підручник для 1 кл. - К.: Форум, 2002. - 112 с.
35. Любарська Л.М., Образотворче мистецтво: підручник для 3 кл. - К.: Форум, 2003. - 127 с.
36. Любарська Л.М., Образотворче мистецтво: підручник для 3 кл. - К.: Форум, 2003. - 112 с.
37. Любарська Л.М., Образотворче мистецтво: підручник для 4 кл. - К.: Форум, 2004. - 160 с.
38. Люблинская А.А. Учителю о психологии младшего школьника. Пособие для учителей. - М.: Просвещение, 1977. - 224 с.
39. Макаренко А.С. Твори. К.: Рад. шк., 1954. Т.5. С. 398.
40. Макаренко А.С. Методика організації виховного процесу. - Твори в 7 Т. - Т.5. - К., 1954.
41. Макаренко А.С. Лекции о воспитании детей. Минск. Нар. Асвета, - 1978. - 96 с.
42. Макаренко А.С. Педагогічна поема. - К.: Рад. школа, - 1977. - 507 с.
43. Максименко С.Д. Теорія і практика психолого-педагогічного дослідження. - К.: НДПУ, 1990. - 239 с.
44. Менчинская Н.А., Моро М.И. Вопросы методики и обучения в начальных классах. - М.: Просвещение, 1965.
45. Менчинская Н.А. Проблемы обучения, воспитания и психического развития ребёнка. Избранные психологические труды. - М.: Институт практической психологии, 1998. - 257 с.
46. Нравственное сознание // Педаг. энциклопедия. - М., 1966. - Т.3. - С.130.
47. Обухова И.Ф. Возрастная психология. - М.: Просвещение, 1996. - 372с.
48. Програма і методичні рекомендації по вихованню культури поведінки, навичок свідомої дисципліни, морально-етичних норм в учнів 1-4 класів. - Київ: Рад. школа, 1986. С.3-9.
49. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи. - К.: Початкова школа, - 2001. - 296 с.
50. Психолого-педагогічна наука і сучасні ідеологія / Гол. ред. В.Г.Кремінь. - К.: Гнозис, 1998. - 605 с.
51. "Розкажіть онуку". - 1998. - №7-8.
52. "Розкажіть онуку". - 1998. - №11.
53. Русова С. Вибрані педагогічні твори: в 2-х т. - К.: Либідь, - 1997. Т.1.
54. Савченко О.Я. Читанка: Підручник для 2 кл. - К.: Освіта, 2002. - Ч.1. - 126 с.
55. Савченко О.Я. Читанка: Підручник для 2 кл. - К.: Освіта, 2002. - Ч.2. - 143 с.
56. Савченко О.Я. Читанка: Підручник для 3 кл. - К.: Освіта, 2003. - Ч.1. - 142 с.
57. Савченко О.Я. Читанка: Підручник для 3 кл. - К.: Освіта, 2003. - Ч.2. - 143 с.
58. Савченко О.Я. Читанка: Підручник для 4 кл. - К.: Освіта, 2004. - Ч.1. - 159 с.
59. Савченко О.Я. Читанка: Підручник для 4 кл. - К.: Освіта, 2004. - Ч.2. - 175 с.
60. Скрипченко О.В., Лисянська Т.М., Скрипченко Л.О. Довідник з педагогіки і психології. Навчальний посібник для викладачів, аспірантів та студентів пед. навч. закладів. - К., 2000.
61. Сухомлинський В.О. Вибрані твори: в 5 т. Т.3. Серце віддаю дітям. - К.: Рад. шк., - 1977. - С.178.
62. Сухомлинський В.А. О воспитании. - М.: Просвещение. - 1983. - С.172, 178.
63. Сухомлинський В.А. Избранные прозвидения: в 5 т. - К.: Рад. шк., - 1987. - Т.2. - С.30.
64. Сухомлинський В.О. Павлинська середня школа // Вибрані твори: у 5 т. - К., 1976-1977. - Т.4. - С.175.
65. Теорія і методика виховання в школі / За ред. Г.І.Щупінос. - К.: Вища школа., 1977. С.79.
66. Ушинський К.Д. Избранные педагогические произведения. - М.: Просвещение, - 1978. - 557 с.
67. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. - К.: Академвидав, 2003. - 528 с. (Альма-Матер).
68. Харламов И.Ф. Нравственное воспитание школьников. - М., 1983.
Додаток А
Анкета для вчителів
1. Яке місце у роботі з молодшими школярами у Вас займає культура поведінки?
2. За допомогою яких форм роботи Ви формуєте культуру поведінки у молодших школярів?
3. Назвіть методи і засоби які вам допомагають формувати культуру поведінки?
4. Чи створено необхідна матеріальна база для такої роботи?
5. Як ви гадаєте, чи достатня кількість годин приділяється виховній роботі у початкових класах?
6. Культура поведінки є достатньо сформована у теперішніх школярів?
7. Чи зустрічались вам учні, які не піддавались виховному впливові? Якщо так, то чому?
8. Ваші пропозиції що до вирішення даного питання?
Додаток Б
Анкета
Прізвище… Ім'я… Клас… Школа…
1. Як ти розумієш поняття "культурна людина"?
2. Що означає бути доброю людиною?
3. Які правила ввічливості ти знаєш?
4. Перелічи основні правила поведінки на уроці?
5. Чи даєш місце старшій бабусі, коли їдеш в автобусі?
6. Чи вважаєш себе культурною людиною?
Додаток В
Тема "Культураповедінки за столом".
На занятті йшла мова про особливу ввічливість - етикет гостя. З метою формування культури поведінки за столом, формування практичних умінь сервірувати стіл було запропоновано ряд завдань:
1 .Прослухайте уривок з книги О.Дорохова "Це варто запам'ятати" і прокоментуйте українські народні приказки: "їсть, аж за вухом тріщить", "Допався, як віл до калюжі".
2.Чи в один і той самий час ви обідаєте, вечеряєте?
З.Хто накриває стіл? Чи вмієте ви накривати стіл?
4.Чи доводиться старшим нагадувати вам мити руки?
5.Як треба тримати ложку, виделку, ніж?
6.Як слід брати хліб з тарілки?
7.Як взяти сіль з сільнички?
8.Куди

 
 

Цікаве

Загрузка...