WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Формування культури поведінки молодших школярів - Дипломна робота

Формування культури поведінки молодших школярів - Дипломна робота

і 28 %. Як бачимо, різниця в рівнях вихованості учнів в експериментальному і контрольному класах значна.
Основне завдання нашого дослідження ми вбачали в тому, щоб при комплексному підході формувати в учнів культуру поведінки. Крім того, ми хотіли показати, як впливають різні форми і методи морального виховання на розвиток моральних почуттів, як реалізовуються в етичній формі моральні норми в повсякденному житті, як виховуються моральні основи культури у відповідності до вікових та індивідуальних особливостей дітей, їхнього психічного розвитку.
Аналіз досліджень та анкетування показали, що причинами невиконання молодшими школярами правил культурної поведінки є те, що:
1. діти не знають деяких правил поведінки;
2. учні знають правила, але не вміють їх виконувати;
3. діти знають правила, але не виконують їх, вони вважають їх не важливими;
4. учні перебувають в оточенні людей, які не виконують правил поведінки.
5. діти не виконують правил культури поведінки, тому що дорослі не дотримуються єдності вимог.
Розроблена експериментальна методика дозволила 23% учнів молодшого шкільного віку одержати базу для переходу на високий рівень, при цьому на 17% збільшилась кількість тих респондентів, які досягли рівня середній.
Якісно-кількісний аналіз контрольного зрізу підтвердив ефективність дослідницько-експериментальної роботи - в абсолютній більшості учнів переважає високий та середній рівні вихованості учнів початкових класів.
Висновки
Проведене дослідження показало, що формування культури поведінки учнів початкових класів правомірно розглядати в якості ефективного підходу до розв'язання проблеми вдосконалення виховного процесу в сучасних умовах початкової ланки освіти.
У здійсненому дослідженні було визначено стан проблеми в педагогічній теорії та шкільній практиці; уточнено зміст морального виховання, його складові та завдання; розглянуто особливості формування моральної свідомості учнів. Особливу увагу звернено на сукупність феномену "культури поведінки". Виявлені етапи її формування в учнів початкових класів.
У дослідженні визначено, що основними дидактичними умовами, які забезпечують ефективність формування культури поведінки на уроках і в позаурочний час початкової ланки освіти є:
- врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів початкових класів;
- єдність вимог зі сторони шкільного колективу;
- систематичність виховної роботи;
- культура поведінки вчителя;
- співпраця з сім'єю;
- опора на життєвий досвід учнів.
Дуже важливим фактором при формуванні культури поведінки є такі прийоми роботи як розповідь, бесіда, спостереження, читання літератури на моральні теми. ігри, перегляд діафільмів та кінофільмів. Всі вони займають не останнє місце і не позбавляють школярів живого спілкування з рідною природою, пам'ятками культури та архітектури, тощо.
Визначну роль надано характеристиці психологічних особливостей молодшого школяра та обґрунтуванню її врахування при формуванні культури поведінки.
Основними критеріями, за якими визначається рівень знань вихованців про культуру поведінки, її моральні основи, є:
- повнота і точність;
- усвідомленість, глибина розуміння;
- потреба в систематичному поповненні знань;
- уміння застосовувати здобуті знання у повсякденному житті.
У процесі діагностичного аналізу сформованості в учнів рівня вихованості в Голубицькій загальноосвітній школі І-ІІ ступенів встановлено, що в експериментальному класі високий рівень мають 19% школярів, середній - 46%, низький - 35%, відповідно у контрольному - 17% школярів з високим рівнем вихованості, 44% - з середнім і 39% з низьким. Як бачимо майже не існує істотної відмінності.
Поглиблене вивчення аспектів виховного процесу у початковій школі показало, що проблема формування культури поведінки виступає важливою ланкою системи роботи щодо всебічного розвитку молодших школярів.
Якісний і кількісний аналіз матеріалів підсумкового зрізу засвідчив, що в експериментальному класі високий рівень вихованості сформовано у 33% учнів, середній - у 59% та низький - 8%. Тоді як у школярів контрольних класів у розподілі за рівнями вихованості, змін майже не відбулося.
Результати теоретико-експериментального дослідження дали можливість визначити наступні методичні рекомендації:
- максимально використовувати потенціал навчальних предметів;
- урізноманітнювати методи і форми виховання моральних основ культури поведінки, зокрема використовувати сюжетно - рольові ігри, інсценізації, етичні бесіди, обговорення оповідань, діафільмів і кінофільмів;
- підтримувати тісний контакт з батьками: ( бесіди, батьківські збори);
- доцільно ввести в роботу по формуванню культури поведінки етичну скарбничку;
- систематично використовувати виховні можливості народної педагогіки;
- дотримуватись вчителем єдиних вимог до учнів щодо формування культури поведінки.
Дослідження підтвердило гіпотезу. Дійсно, виховний процес став значно ефективнішим при дотриманні визначених педагогічних умов формування культури поведінки молодших школярів.
Список використаних джерел
1. Байбара Т.М., Бібік Н.М. Я і Україна: Підручник для 3 кл. - К.: Форум, 2003. - 176 с.
2. Байбара Т.М., Бібік Н.М. Я і Україна: Підручник для 3 кл. - К.: Форум, 2004. - 176 с.
3. Бібік Н.М., Коваль Н.С. Я і Україна: Віконечко. Для 1-го кл. загальноосвітніх шкіл. - К.: А.С.К., 2002. - 120 с.
4. Бібік Н.М., Коваль Н.С. Я і Україна: підручник для 2 кл. - К.: Форум, 2002. - 144 с.
5. Білецька М.А., Вашуленко М.С. Рідна мова: Підручник для 2 кл. - К.: Освіта, 2002. - Ч.І. - 126 с.
6. Білецька М.А., Вашуленко М.С. Рідна мова: Підручник для 2 кл. - К.: Освіта, 2002. - Ч.ІІ. - 126 с.
7. Білоусова В.О., Говорун Г.В., Кисельова Н.Й. Виховання культури поведінки учнів. - К.: Рад.школа., 1986.
8. Богданова О.С. и Петрова В.И. Методика воспитательной работы в начальных классах. - М., 1975.
9. Богданович М.В. Математика: Підручник для 1 кл. - К.: Освіта, 2002. - 128 с.
10. Богданович М.В. Математика: Підручник для 2 кл. - К.: Освіта, 2002. - 160 с.
11. Богданович М.В. Математика: Підручник для 3 кл. - К.: Освіта, 2002. - 160 с.
12. Богданович М.В. Математика: Підручник для 4 кл. - К.: Освіта, 2002. - 159 с.
13. Ботович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. - М., 1968.
14. Вашуленко М.С., Мельничайко О.І. Рідна мова: Підручник для 3 кл. - К.: Освіта, 2003 - Ч.І. - 126 с.
15. Вашуленко М.С., Дубовик С.Г., Мельничайко О.І., Скуратівський Л.В. Рідна мова: Підручник для 4 кл. - К.: Освіта, 2003 - Ч.І. - 128 с.
16. Вашуленко М.С., Дубовик С.Г., Мельничайко О.І., Скуратівський Л.В. Рідна мова: Підручник для 4 кл. - К.: Освіта, 2003 - Ч.ІІ. - 126 с.
17. Веремійчик І.М. Трудове навчання. Стежинка до майстерності: Навчальний посібник з трудового навчання. Стежинка до

 
 

Цікаве

Загрузка...