WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Формування культури поведінки молодших школярів - Дипломна робота

Формування культури поведінки молодших школярів - Дипломна робота

з'ясувати відсоткове співвідношення між рівнями, ми розробили і застосували анкетування, враховуючи при цьому основні вимоги до нього, його значення для дитини. (Див. додаток Б).
Таблиця 2.
Результати визначення рівня вихованості учнів (%).
Клас Всього учнів Високий рівень Середній рівень Низький рівень
3-А 21 19% 46% 35%
3-Б 23 17% 44% 39%
Дані таблиці засвідчують те, що високий рівень мають 19% експериментального і 17% контрольного класів, середній - відповідно 46% та 44% і низький - 35% і 39%. Як бачимо, у вихованні учнів експериментального та контрольного класів майже не існує істотної відмінності. Крім того, вище подані результати вказують на те, що переважають діти з низьким та середнім рівнем вихованості, а з високим лише незначна їх частина.
Результати проведеного констатуючого експерименту дозволили зробити наступні висновки:
- однак не завжди третьокласники обізнані з правилами поведінки, застосовують їх у спілкуванні з молодшими і старшими;
- вчителі не завжди враховують умови формування культури поведінки.
З метою підвищення рівня культури поведінки за допомогою використання різних форм і методів морального виховання нами проводився формуючий експеримент у 3-А експериментальному та 3-Б контрольному класах Голубицької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів ступенів Бродовського району Львівської області.
Результати попередньої контрольної перевірки засвідчили, що рівень вихованості учнів експериментального та контрольного класів була приблизно однаковою.
Експериментальне дослідження базувалось на дотримані основних педагогічних умов формування культури поведінки в початкових класах, визначених та охарактеризованих нами у п.1 другого розділу даної дипломної роботи.
Завданнями експерименту було перевірити:
- вплив педагогічних умов на ефективність засвоєння учнями правил культури поведінки;
- оволодіння школярами правил культури поведінки і вміння застосовувати ці знання на практиці;
- виявити роль матеріалу на моральні теми у психічному розвитку учнів початкових класів;
- усвідомлення ролі культури поведінки у житті людини;
В експериментальному класі ми використовували більший об'єм матеріалу (оповідання, бесіди, ігри, розв'язання ситуацій), ніж у контрольному.
Проілюструємо це на конкретних прикладах окремих занять: "Культура поведінки за столом", "Скромність прикрашає людину". (Див. Додаток В).
Проводячи заняття, ми мали можливість спостерігати, як змінюється рівень знань культури поведінки за столом, як виробляється вміння сервірувати стіл, прибирати зі столу, формуються риси акуратності., культури їди.
Учням було запропоновано конкретні правила поведінки за столом (див. додаток Г).
В ході екперименту з учнями було проведено ряд етичних бесід. А саме: "Про дружбу і товаришування", "Про колективізм", та інші.
Бесіда "Про дружбу і товаришування".
З учнями було розглянуто такі питання:
За що люди, діти, дорослі цінують дружбу і товаришування?
Що означає добре дружити? Які радості і прикрощі бувають у дружбі?
Що означає виручити товариша?
Як бути, коли твій товариш не хоче, щоб ти дружив ще з кимось?
Які оповідання на тему ми читали? Розкажіть, з ким дружите.
Після проведеної бесіди діти розучили і грали українську дитячу гру "Мир миром". Як посвариться двоє дітей, то інші їх мирять, співаючи:
Мир, миром,
Пиріг із сиром,
Вареники в маслі
Ми дружечки красні
Поцілуймось!
Ті, що посварилися, подумають, а далі поцілуються - та й вже друзі.
Бесіда "Про колективізм".
В ході бесіди висвітлювались наступні питання:
Що означає бути колективістами?
Як ставляться учні нашого класу до колективних справ?
Як діти виконують загальноприйняті правила, як ставляться до чергових, старости, тощо.
Що у класі заважає колективній роботі, загальним іграм?
Як можна стати хорошим колективістом?
Чи є ваш клас колективним?
Мета цих бесід вирішувала комплекс виховних завдань:
- систематизувати морально-етичні знання про дружбу, норми і правила життя в колективі;
- викликати почуття гордості за належність до колективу, відповідальності перед товаришами за свою поведінку, навчання, доручену справу;
- формувати громадськість і нетерпимість до порушників правил колективізму;
- виховувати риси доброти, ніжності, почуття прекрасного.
Таке різномаїття завдань допоможе формувати в молодших школярів моральні поняття, культуру поведінки. Вдало підібраний матеріал на уроках, в позаурочний час сприятиме розвитку емоційно-чуттєвої сфери, зокрема розвитку таких почуттів як естетичні, моральні та інтелектуальні.
Важливе значення у розв'язанні проблеми формування культури поведінки відіграють індивідуальні бесіди. Так, з учнями було проведено такі бесіди: "Уважність на уроці - запорука успішності", "Твоя поведінка в їдальні", "Ти і твій товариш", "Що означає бути охайним"? та інші. Значна роль у вихованні культури поведінки молодших школярів відводиться відвідуванню вчителем учнів вдома, бесідам з батьками, а також батьківським зборам.
З батьками проведено ряд бесід: "Як виховувати чуйність і доброту", "Гра - не просто забава", "Як слід спілкуватися з дітьми", "Культура поведінки та взаємин у сім'ї" та інші.
Важливе значення у формуванні культури поведінки молодших школярів відіграють родинні свята. Така співпраця з сім'ями учнів сприяє підвищенню педагогічної культури батьків.
Родинні виховні заходи дають можливість активізувати батьків, з пасивних спостерігачів перетворити їх в учасників організації виховного процесу молодших школярів, виявляти інтереси й вподобання кожної сім'ї, організовувати дозвілля батьків і дітей, забезпечувати наступність поколінь, відроджувати звичаї і традиції нашого народу.
На прикінцевому етапі нашого експериментального дослідження з метою перевірки ефективності запропонованої нами методики та її впливу на рівень вихованості молодших школярів було проведено контрольний зріз знань правил поведінки у експериментальному та контрольному класах. Контрольні завдання було складено аналогічно тим, які застосовувались на етапі констатуючого експерименту і проводились за його схемою.
Так, для визначення рівня вихованості учням були запропоновані завдання про значення ввічливих слів, про чуйність і уважність, ставлення до праці, бережнеставлення до хліба, правила культури поведінки в громадських місцях, культуру мови, культуру відпочинку, ставлення до батьків.
Результати перевірки представлено у таблиці 2.
Таблиця 2
Результати рівня вихованості учнів.(%)
Класи Всього Учнів Високий рівень Середній рівень Низький рівень
Контрольний (4 - А) 21 33% 59% 8%
Експериментальний (4- Б)і 23 24% 48% 28%
Дані таблиці засвідчують те, що високий рівень мають 33 % експериментального і контрольного, середній - відповідно 59 % та 48 % і низький - 8 %

 
 

Цікаве

Загрузка...