WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Формування культури поведінки молодших школярів - Дипломна робота

Формування культури поведінки молодших школярів - Дипломна робота

наявність у вищезазначених посібниках додаткових елементів (малюнків), які сприяють вихованню моральних якостей, розвитку мовлення. Крім того вони відбивають народний колорит, духовні цінності та релігійні. Невелика кількість питань і завдань зосереджена в підручниках після текстів. Вони сприяють закріпленню основного матеріалу, що вивчається на уроці, роблять цим процес більш цікавим і доступним для учнів. Водночас, багато завдань спрямовані на формування моральних понять.
Потрібно зазначити, що твори "Читанка" у 2-4 кл. за своїм змістом є близькими і цікавими для дитини, вони розвивають її пізнавальні здібності, сприяють моральному розвитку дитини, виховують любов до рідної мови, до України в цілому і до своєї маленької Батьківщини.
Аналізуючи підручники "Математики", помічаємо, що вони складаються з текстових, цифрових та геометричних структурних компонентів. Важливим текстовим компонентом є задача, над якою працюють діти, починаючи з першого класу. На матеріалах багатьох задач можна не тільки розвивати логічне мислення учнів, а й виховувати моральну поведінку.
При аналізі підручників "Ознайомлення з навколишнім світом" та "Я і Україна" ми дійшли висновку, що основними структурними компонентами їх є тексти, здебільшого це науково-пізнавальні статті, а також художні твори, що мають незначний обсяг. Слід відмітити, що у підручнику "Ознайомлення з навколишнім світом" для першого класу синтезується не тільки природничий матеріал, а й елементи історії, фолькльору, етики та естетики. Багатоплановість змісту предмета дає змогу реалізувати сукупність різноманітність завдань, головним з яких є забезпечення первинних ціннісних орієнтацій дітей у різноманітних галузях життя, культурній спадщині країни, регіону, сім'ї.
Ще одним важливим моментом даного предмету є те, що у межах кожного класу теми викладаються концентрично: від заняття до заняття -щоразу на складнішому навчальному матеріалі, завдяки чому розвиваються моральний досвід.
Продовжуючи далі аналіз програми, ми підходимо до розгляду таких курсів початкової ланки навчання, як образотворче мистецтво, трудове навчання, музика та основи здоров'я і фізичного виховання.
Згідно з вимогами Державного стандарту освіти галузь "Технології (трудове навчання)" забезпечує умови для поєднання інтелектуального розвитку учнів у трудовій і конструктивно-технологічний діяльності.
Змістовими лініями "Трудового навчання" є творча праця учнів, ознайомлення з основами виробництва, професійна орієнтація, трудове виховання, яке включає і формування культури поведінки молодших школярів.
Виховний потенціал "Образотворчого мистецтва" міститься у самій його суті і пояснюється тим, що емоційна сторона свідомості, естетичні ідеали особистості - первинні стосовно інтелекту в формуванні духовних інтересів, ставленні до світу взагалі. Мету художнього виховання засобами образотворчого мистецтва в стислій, сконцентрованій формі, можна визначити як розвиток у дітей високих естетичних ідеалів, формування моральних якостей, потреб і здібностей до образотворчого мистецтва в процесі художнього осмислення світу.
Виховання музикою має найточніше, найдоцільніше спрямування на розвиток духовного світу кожного школяра, пов'язується із його загальним розвитком, здійснюється у контексті становлення цілісної особистості.
Завдання учителя - розвинути чутливість учнів до музики, ввести їх у світ добра і краси, допомогти відкрити в музиці животворне джерело людських почуттів і переживань, виховати здатність до активної різнобічної музичної діяльності, сформувати ціннісно-орієнтаційне ставлення до музичного мистецтва, сприяти розвитку художньо-творчих здібностей дітей.
Успішне розв'язання цих уявлень сприятиме досягненню мети музичного виховання: формування у школярів музичної культури як важливої й невід'ємної частини їхньої духовної культури.
Усі форми музичних занять з школярами мають сприяти їхньому духовному розвитку, пізнанню світу, формуванню світогляду, виховання моралі. На вирішення цього завдання спрямовується творча ініціатива вчителя, його знання і досвід, любов до дітей і до музики.
Аналізуючи програму предмета "Основи здоров'я і фізична культура" слід відмітити, що в процесі його вивчення реалізуються навчальні, розвивальні, оздоровчі, пізнавальні та виховні цілі.
Виховні цілі полягають у вихованні в учнів інтересу і звички до занять фізичними вправами, цікавості до українських народних ігор, національних, народних і олімпійських видів спорту; бережливого ставлення до власного здоров'я; формуванні усвідомленої індивідуальної установки на необхідність розвивати свої фізичні якості та рухові здібності; вихованні морально-вольових і психологічних якостей особистості.
Вищезазначене дає підстави стверджувати про різні потенціальні можливості навчальних дисциплін у початковій школі щодо можливостей формування моральних понять, культури поведінки учнів.
Через призму вищезазначеного в загальних рисах розглянемо творчу лабораторію окремих вчителів початкових класів, педагогічний пошук яких спрямований на вибір свого підходу до вирішення даної проблеми.
Безумовний інтерес до проблеми викликає педагогічний досвід вчительки початкових класів Олександрівської школи №2 С. Павловської (Кіровоградська область). Вчителька у своїй роботі звертається до усної народної творчості. Вона вважає, що усна народна творчість допомагає розвивати у дітей почуття національної самосвідомості. Школярі дізнаються про характерні риси українського народу та його традиції, вчаться жити за законами добра і справедливості, усвідомлювати змістові та образні особливості цих творів, збагачувати свій словниковий запас влучними висловами. Вчителька творчо використовує у роботі ідеї В.Сухомлинського.
Глибину гуманістичних ідей Сухомлинського, його думки про визначальне значення рідної мови, української культури для формування особистості, культури поведінки молодших школярів, душею сприйняла вчителька.
Вагомий внесок у науковий фонд по вихованню духовності молодших школярів, формуванню культури поведінки зробила вчителька початкових класів Старовижівської школи Волинської області Марія Левчук.
Вчителька, навчаючи дітей, переконалась у справедливості істини про те, що вищі психічні функції дитини, в тому числі мовлення і мислення, розвивається повноцінніше тільки тоді, коли розвиток розуму невідривний від розвитку душі.
Марія Левчук помітила, що слухання молодшими школярами доступних уривків із Святого письма і Життя Святих дисциплінує їх. Тому, доречно, вважає вчителька, нечасто і малими дозами давати їхньому розуму і душі можливість спілкуватися зі зразками справжньої духовності та культури.
Вчителькадотримується загальнодидактивних вимог до проведення уроків - як традиційних, так і нетрадиційних. Урок - фантазія, урок відкритих думок, урок - аукціон знань, урок з казковим сюжетом. Ось такі нетрадиційні типи уроків у творчому доробку вчительки з основ християнської етики.
Значний емоційний вплив на розвиток

 
 

Цікаве

Загрузка...