WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Християнське виховання в родині - Дипломна робота

Християнське виховання в родині - Дипломна робота

внутрішнє засвоєння релігійних істин, що проникають у глибину душі. Дитина повинна відчути Божу присутність в оточуючому світі і в собі.
Участь у Святих Тайнах та інших Богослужіннях Церкви (храмове дійство)
Святі тайни становлять собою педагогічну програму, яка охоплює все життя людини, всі її життєві обставини та випадки.
Батьки ще немовлям приносять дитину вхрам, де вона отримує очищення від первородного гріха в тайні св. Хрещення та особливу благодать під час Миропомазання. Приступаючи до Причастя, вона приймає самого Бога; вплив якого на душу дитини незрівнянно глибший за будь-яку педагогіку.
На особливу увагу у вихованні заслуговує Тайна Сповіді. Вона спонукає до постійного духовного поступу, даючи можливість людині виправитися. Часта сповідь не тільки звільняє від гріха, а й оберігає від нього.
Серед численних виховних засобів, якими послуговується храмове дійство, треба ще згадати про церковне мистецтво, основна функція якого є настановлення людини на добро і виховування моральності, що у християнстві завжди асоціюється з прекрасним, проповідь та свято, позитивні емоції духовної радості якого пов'язані з моральним змістом.
Підсумовуючи цей розділ, необхідно ствердити, що надзвичайно важливим у виховному завданні батьків є те, щоб вони переглянули свої засади, яких притримуються, чи дійсно ті узгоджуються з християнством. Головною ціллю для християнина є Царство Боже, тому християнська родина повинна ставити собі за мету, допомогти дитині прямувати до нього, обожествлюючись та духовно зростаючи при цьому. Зміст такого виховання буде визначати система цінностей, які зорієнтовані на Головний ідеал. Тому формування характеру, родинне та суспільно-громадське виховання, патріотичне та моральне матимуть християнське забарвлення. Для досягнення позитивного результату в цьому нелегкому завданні, не існує якогось одного методу. Загально педагогічні методи (навчання цінностей, приучування, схвалення та осудження, виховання прикладом) тісно переплітаються з методами християнського виховання (молитва, піст, духовне читання та ті, що об'єднують в собі храмове дійство) доповнюючи одні одних. А досягнути поставленої мети в християнській родині завжди допомагатиме Божественна благодать дії Святого Духа, яка проникає в глибини людського духу.
Висновки
Для дослідження мети виховання в сучасному суспільстві нам необхідно було проаналізувати розвиток її трактування. Завдяки проведеному аналізу видно, що метою виховання є гармонійно розвинена особистість, оскільки людська особа є багатогранною. Усі її сторони повинні бути добре і пропорційно розвинені. Виховання має здійснюватись у таких п'яти основних напрямках: розумовому, фізичному, трудовому, моральному та естетичному. Кожен з них має свій зміст ат завдання.
При вихованні дитини в цих основних напрямках, необхідно звернути увагу на особливості, притаманні кожному з етапів її дозрівання та базові потреби. Існує велика кількість систем вікової періодизації, кожна з яких базується на своїх критеріях поділу Л.Виготський систематизував їх, робивши на три групи. Це дозволяє виявити ті, які є формальними і не торкаються суті розвитку. А базові потреби Маслоу поділив на п'ять основних груп: фізичні, безпеки та захисту приналежності та любові, самоповаги та потреби само актуалізації. Він стверджує, що чим краще батькам вдається задовільнити ці потреби дитини, тим сприятливіші умови для її особистісного становлення створять, а вона не буде змушена уже акцентувати увагу на потребах нижчого рівня.
Крім того, з'ясувалось, що на розвиток особистості впливають такі фактори: спадковість, як внутрішній та середовище і виховання, як зовнішні. Успадковані задатки і елементи середовища, з якими дитина зустрічається в своєму житті, стихійно впливають на її розвиток. Натомість виховання можливо направити в певне русло і передбачити результат. З іншого боку, дитина виховується не лише завдяки плановому "виховного заходу". На її виховання можуть вплинути події, вчинки та поведінка інших людей. Тоді результат може не зовсім співпадати з передбачуваним. Як бачимо, лише рівновага взаємодії трьох вищезгаданих факторів дає позитивний вплив на розвиток особистості.
Існує твердження, що найбільш сприятливим середовищем для виховання дитини, гармонійно розвиваючи усі її задатки, є родина. Ми проаналізували його і виявилось, що сімейне середовище, в якому дитина знаходиться від моменту свого зачаття, може бути як сприятливим для її розвитку, так і джерелом загрози життю т а здоров'ю. Повний особистісний розвиток дитини н найлегше осягнути в християнській родині. В документах, які видала Апостольська Столиця говориться, що така родина має притримуватися християнських принципів життя, в ній кожен член відіграє свою неповторну роль в обдаруванні іншого, а дитина відчуває свою цінність та гідність і має усі шанси розвинути власну особистість. Батьки, даючи життя дитині, поділяють творчу дію Бога, у вихованні стають учасниками Його педагогіки. Це, разом із любов'ю, робить виховний процес кваліфікованим. Враховуючи все це, батьки зможуть поставити перед собою відповідну мету виховання, яку наповнять відповідним змістом і будуть застосовувати методи які не суперечать християнству.
Виходячи з богословсько-антропологічного погляду на людину, метою християнського виховання буде: закладення фундаменту поступового обожествлення дитини, її духовного зросту і наближення до Небесного Царства. Зміст включатиме систему цінностей, які зорієнтовані на Виховний Ідеал. Він сприятиме постійному зросту дитини та уподібненню до Бога. Загально педагогічні методи, які ми переглянули тісно переплітатимуться із християнськими.
Це є основні засади християнського виховання, яких батьки повинні дотримуватись у своїй домашній християнській педагогіці. Та найхарактернішою ознакою такого виховання є те, що тільки тоді коли батьки відкриють серце дитини до Бога, лише тоді вони зможуть вповні досягнути правдивого результату. Як каже Св. Письмо "Що не можливо в людини, те можливо в Бога".
Список використаної літератури
1. Ващенко Г. Вибрані педагогічні твори. - Дрогобич, 1997.-213 с.
2. Ващенко Г. Виховний ідеал. Записки виховника 4.2-3-4. - Брюссель - Торонто - Нью-Йорк - Лондон - Мюнхен, 1976. - 208 с.
3. Вихрущ В., Карагодін В., Торжевська Т. Основи християнської педагогіки. - Тернопіль, 1999.-167 с.
4. Вишневський О. Людина в концепції традиційно-християнського виховання // Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України: Наукові записки. - Т.ІІІ. - Острог, 2000. - 639 с.
5. Вишневський О., Кобрій О., Чепіль М. Теоретичні основи педагогіки / Курс лекцій. За ред. Вишневського О. - Дрогобич, 2001. -268 с.
6. Гончаренко І. Основи українського національного виховання. - Німеччина, 1959. - 123 с.
7. Гьофнер Й. Християнське суспільне вчення. - Львів, 2002. - 304 с.
8. Крайг Г. Психология

 
 

Цікаве

Загрузка...