WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Християнське виховання в родині - Дипломна робота

Християнське виховання в родині - Дипломна робота


Дипломна робота
Християнське виховання в родині
ПЛАН
Вступ
Розділ І. Роль виховання в гармонійному розвитку дитини.
1.1. Гармонійний розвиток дитини.
1.2. Поняття виховання та його вплив на гармонійний розвиток дитини.
Розділ 2. Виховне значення родини.
2.1. Родина у вченні Католицької Церкви.
2.2. Вплив родини на виховання дитини.
Розділ 3. Основні засади християнського виховання в родині.
3.1. Вплив антропологічної концепції на вибір стратегії виховання в родині.
3.2. Мета, зміст і методи християнського виховання в родині.
Висновок
Використана література
Вступ
На сьогоднішній день стрімко зростає економічний, соціологічний та політичний розвиток, а разом із ним з'являється реальна загроза поширення раціоналізму, утилітаризму, бездуховності і культу "матеріальної людини". Тому необхідно заново повернутись до християнської стратегії виховання в родині. До цього спонукає наша виховна традиція, адже українське виховання, починаючи з хрещення Русі, завжди було християнським. Про це свідчать твори, які мають неабияку історичну цінність, так як: "Повчання Володимира Мономаха дітям", творчість Г.Сковороди та вся літературна спадщина. Таке виховання представлене творчим доробком таких педагогів як: К.Ушинський, Г.Ващенко, С.Русова, А.Волошин, галицькими педагогами міжвоєнного часу, серед яких о. Ю.Дзерович та українською народною педагогікою.
За останні роки виникло і змінилось багато ідеологій а разом з ними і виховних ідеалів. Теперішнє суспільство, яке досить довгий час було позбавлене можливості дати дітям морально-духовну основу, нині потребує повернення до християнського виховання. Його предметом є розвиток сумління людини, що утримує від зла і застерігає від гріха. Виховним ідеалом в цьому випадку є людина, яка віддано служить Богові, а значить є добрим громадянином, добри батьком, добрим сином чи матір'ю. А включення християнських цінностей в освітньо-виховну систему є реальною альтернативою до бездуховності сьогоднішнього часу. Вводити молоді покоління у ці цінності потрібно методами, що не суперечать християнству та гідності людини, яка є образом Бога і повинна прямувати до Нього.
Таке Виховання, в першу чергу, повинно здійснюватись у родині, яка є першою школою для людини. Найбільш сприятливою для цього є християнська родина, оскільки в нелегкому виховному завданні їй допомагає Божественна благодать дії Святого Духа. Тільки вона може проникнути до глибин людського Духа, куди більше ніхто не зможе сягнути.
Важливим тут є те, щоб батьки, як перші вихователі, не лише навчились основних засад християнської моралі, а й перейнялись ними та відчули їх необхідність й у власному житті.
Тема Християнського виховання дітей в родині ще не є достатньо опрацьованою в сучасній педагогічній літературі. Це пов'язано з тривалим періодом панування атеїстичної ідеології. Хоч тепер і існує свобода слова, а виховання здебільшого відкидає комуністичну мораль, проте змінити радянську свідомість, яка нав'язувалась майже століття, дуже і дуже складно. Багато сучасних педагогів ще досі перебувають під впливом цієї педагогіки. Вони продовжують розглядати виховання як цілеспрямований вплив на особистість дитини для того щоб сформувати у ній, ті чи інші якості. Такий підхід суперечить основним християнським принципам, оскільки зневажає божественну гідність людини. Людина - це образ Бога, а не знаряддя, яким можна маніпулювати для досягнення цілей. В працях цих педагогів, хоч і знаходимо вказівки щодо родинного виховання, воно значно відрізняється від християнського бачення.
Знаходимо ряд сучасних педагогів, які стараються притримуватись християнських засад у вихованні, виховні ідеї яких не суперечать християнській концепції бачення людини. Проте педагоги з християнськими поглядами, на мою думку, ще не в достатній мірі мають напрацювань у сфері родинного виховання, хоча визнають, що виховання, в першу чергу, повинно здійснюватись саме в сім'ї, яка є першою виховною інституцією. Крім того, не всі з них і не завжди слухають глосу Церкви. А саме вона найбільш правильно вчить, якою має бути християнська родина, яка б сприяла доброму вихованню Актуальність проблеми та потреба життя зумовили вибір даної теми.
Предметом дослідження у майст. роботі є Християнське виховання дітей у родині.
Метою є з'ясування основних принципів християнського виховання в родині, на основі вчення християнських педагогів, не відкидаючи напрацювань світських вчених та документів Католицької Церкви.
Досягнення мети передбачає виконання ряду наступних завдань:
1. Визначити роль виховання в гармонійному розвитку дитини.
2. Вияснити християнське бачення родини та її вплив на виховання дитини.
3. На основі аналізу антропологічних концепцій з'ясувати основні засади, яких потрібно притримуватись при християнському вихованні.
4. Вивести мету, зміст та методи християнського виховання в родині, що випливають з богословсько-антропологічного погляду на людину.
Методом дослідження цієї праці є аналіз теоретичних напрацювань педагогів, психологів, богословів а також документів Католицької Церкви.
Дипломна робота складається з трьох розділів. Складність у висвітленні обраної мною теми полягає в тому, що вона є досить широкою та ще недостатньо опрацьованою. Тому існує мала кількість літератури, яка б безпосередньо стосувалася даного питання. Крім того, багато авторів мають погляди, хоч інколи і подібні, однак такі, що розходяться з християнськими принципами.
Ця робота є синтезом сучасної богословської, педагогічної та психологічної думки з метою дослідження основних християнських засад, яких потрібно притримуватись при вихованні в родині.
Розділ І. Роль виховання в гармонійному розвитку дитини.
1.1. Гармонійний розвиток дитини
1.1.1. Визначення поняття гармонійного розвитку дитини.
Основною метою виховання в нашому суспільстві є гармонійно розвинена й суспільно активна особистість. Вона мусить володіти науковим світоглядом, високоморальним потенціалом, бажати і вміти працювати, бути багатою духовно і добре сформованою фізично. Іншими словами, бути наближеною до досконалості. У різних народів ідеали досконалості дуже схожі. Вони поєднують в собі якості, що характеризують всебічно і гармонійно розвинену людину: розум, красу, високі моральні якості, фізичну силу, витривалість тощо. Тобто, всебічно розвинена людина - це та, в якої добре розвинені усі її сторони, пропорційність, погоджену єдність яких забезпечує гармонійний розвиток.
Формування такого виховного ідеалу відбувалося під впливом багатьох факторів, які були актуальними в тій чи іншій місцевості. Саме вони зумовлювали певні напрямки, виховні ідеали. Так, європейський ідеал у вихованні має два джерела: греко-римська культура та християнство. На зразок того, як християнська філософія використала досягнення грецької філософської думки, християнська педагогіка використала твори

 
 

Цікаве

Загрузка...