WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Визначення професійного рівня закладів освіти в перенавчанні незайнятого населення - Реферат

Визначення професійного рівня закладів освіти в перенавчанні незайнятого населення - Реферат


Реферат на тему:
Визначення професійного рівня закладів освіти в перенавчанні незайнятого населення
З метою підвищення якості професійного навчання на ринку освітніх послуг необхідно впровадження інноваційних методів надання знань працездатно-активному, зокрема незайнятому населенню,розробки єдиних стандартів,що в своїй основі мають ґрунтуватись на факторі компетентності, але із врахуванням рівня якості підготовки в тому чи іншому навчальному закладі. Необхідно розробити механізм, який би відображав реальний стан надання професійної освіти навчальними закладами через формування оптимальної кількості критеріїв [1].
Після закінчення професійного навчання працевлаштовується в середньому лише 60 відсотків випускників. У 2005 р. було профінансовано 90,4 млн грн витрат з Фонду на професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації безробітних, проте майже половина цих коштів витрачена неефективно [2]. Тому для поліпшення
роботи цих спеціалізованих навчальних закладів потрібно створити й реалізовувати нову концепцію визначення їх ефективності надання знань, особливо якщо фінансування здійснюється із бюджету. Нами запропоновано впровадити зазначене визначення з використанням методів математичного моделювання, а саме теорії "нечітких множин".
Основою для одержання даних, що моделюють взаємозв'язок інтегрального і часткових показників вибору рейтингу навчального закладу для здобуття професійної освіти безробітними громадянами із центрів зайнятості, є думки експертів, які спеціалізуються в цій сфері. Особливість висловлювань на зразок "ЯКЩО - ТО - ІНАКШЕ", які формуються на сукупності думок, полягає в тому, що їхня адекватність, на відміну від кількісних моделей, не змінюється за умови незначних коливань вхідних оцінок у той чи іншій бік. Сукупність подібних висловлювань є множиною точок у просторі "часткові критерії - інтегральний критерій". За фіксованими лінгвістичними оцінками часткових критеріїв вибору рейтингу навчального закладу центрами зайнятості оцінюється інтегральний критерій.
Експертна оцінка формалізується у вигляді відповідей на запитання експертної анкети і передбачає такі варіанти підсумкового висновку експерта (приведемо приклад вибору навчального закладу центром зайнятості): d1 (або значення потрапляє в інтервал 1-3) - центр зайнятості може відхилити пропозицію навчального закладу щодо професійного навчання в ньому безробітних громадян, d2 (значення інтервалу 3-4) - центр зайнятості бере до уваги пропозицію, d3 (значення лежить в інтервалі 4-5) - у цьому разі можна підписувати договір з навчальним закладом на проходження професійного навчання працездатно-активного населення.
Детальніше розглянемо конкретні параметри пропонованої моделі та обґрунтуємо склад факторів, які мають бути визначені при виборі показника (R), який залежить від таких факторів:
де X - вартість навчання;
Y - якість навчання;
Z - тривалість навчання.
На наш погляд, показник "вартість навчання" (2) слід розглядати за такими факторами:
де x 1 - безпосередня вартість навчання одного слухача;
х2 - забезпечення слухачів під час навчання житлом.
Показник "безпосередня вартість навчання одного слухача" оцінюється центрами зайнятості. Вартість навчання встановлюється навчальними закладами за кошторисом витрат на професійну перекваліфікацію безробітних громадян.
Фактор х2 "забезпечення безробітних громадян житлом під час навчання" або "забезпечення проживання безробітних у період проходження професійного навчання на базі навчального закладу" рекомендовано оцінювати такими параметрами: наявність у навчального закладу гуртожитку; можливість навчального закладу забезпечити житло в іншому місці (за погодженням з центром зайнятості); а також - наявність їдальні, транспортна доступність тощо.
"Якість навчання" оцінюється лінгвістичною змінною (Y), яка виражається співвідношенням:
де y 1 - рівень працевлаштування після закінчення навчання;
y2 - рівень отримання знань (компетентності) слухачів;
y 3 - рівень задоволеності роботодавця професійністю слухача;
у4 - рівень задоволеності слухача викладачами.
Показник "рівень працевлаштування після закінчення навчання" аналізується центрами зайнятості на статистичних даних минулого періоду і визначається як співвідношення кількості слухачів, що працевлаштувались, до кількості слухачів, які проходили професійне навчання. Ті навчальні заклади, де рівень працевлаштування слухачів вищий, відповідно підвищують свій рейтинг.
Показник "рівень отриманих знань (компетентності) слухачів" оцінюється працівниками з центрів зайнятості, а також роботодавцями. Оцінюються знання і професійні навички, які здобули випускники в навчальному закладі, і здатність застосувати їх на практиці. Для об'єктивності бажано центрам зайнятості укладати договори з ресурсними центрами, які надаватимуть відповідні висновки.
Показник "рівень задоволеності роботодавця професійністю слухача" центри зайнятості аналізують на основі минулого досвіду шляхом проведення анкетування роботодавців через деякий проміжок часу після праці робітника (колишнього слухача). Анкетування дає можливість оцінити певний навчальний заклад за якістю підготовки робітника. Для забезпечення реалізації зазначеного механізму між центрами зайнятості і роботодавцями потрібно встановити тісний зворотний зв'язок і, відповідно, за опитуванням враховувати додаткові бали навчальному закладу.
Визначати показник "рівень задоволеності слухачів викладачами" (навчальним закладом) центрам зайнятості рекомендовано шляхом проведення анкетування слухачів за такими параметрами: задоволеність слухачів організацією навчально-методичного процесу; ставлення викладачів до самого процесу навчання; зрозумілість викладання матеріалів тощо.
Фактор тривалості навчання описується лінгвістичною змінною (Z), яка виражається співвідношенням:
де z 1 - середня тривалість навчання одного слухача;
z2 - кількість слухачів, які самостійно оволоділи навчальним матеріалом.
Показник "середня тривалість навчання одного учня" актуальний при впровадженні в навчальний процес інноваційних методів професійного (у тому числі модульного) навчання безробітних громадян, які змінюють професію. Так, за традиційної системи тривалість його не може бути меншою від нормативної. Наприклад, для професії "Оператор комп'ютерного набору" вона становить 3,5 місяця, для професії "Кухар, кондитер" - 6 місяців. При застосуванні модульної технології професійного навчання тривалість навчання зменшується, що дає також додатковий бал при визначенні рейтингу навчального закладу.
Центром зайнятості здійснюється оцінка кількості слухачів, які змогли самостійно за допомогою навчального матеріалу (модульних блоків, навчальних елементів) його вивчити й отримати відповідні трудові навички, а також він може враховувати такі додаткові параметри, як проходження навчального процесу в зручному для учнів місці, в зручний час.
Крім того,обов'язковою вимогою щодо відбору рейтингу навчальних закладів повинні бути ліцензії на право ведення освітньої діяльності у відповідній галузі, а також наявність необхідної навчально-матеріальної бази, яка забезпечуватиме виконання програми професійного навчання незайнятих громадян.
Схема логічного висновку ієрархічних зв'язків факторів, які визначають вибір рейтингу навчального закладу центрами зайнятості, наведене на рис. 1, де основою є рейтинг навчального закладу, а відгалуженнями відповідно є фактори, що впливають на цей рейтинг: вартість, якість і тривалість навчання. Зазначені фактори не є остаточними і можуть бути доповнені в математичній моделі.
Оцінювання значень лінгвістичних змінних, що наведені в співвідношеннях 1-4, виконуються за допомогою системи якісних термів, кількість яких для кожної окремої змінної може бути різною (табл. 1).
Таблиця 1. Характеристика факторів як лінгвістичних змінних у моделі вибору рейтингу навчальних закладів центрами зайнятості
Позначення та назва змінної Універсальна множина Терми для оцінки
Х1 - Безпосередня вартість навчання одного слухача 50-150 % Низька (Н), нижча від середньої (Нс), середня (С), вища від середньої (Вс), висока (В)
Х2 - Забезпечення безробітних громадян житлом під час навчання 1-5 балів Забезпечується (3), сприяє у поселенні в іншому місці (Сп), не забезпечується (Нз)
У1 - Рівень працевлаштування після

 
 

Цікаве

Загрузка...