WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → 18-ліття МАУП: час розквіту і досягнень - Реферат

18-ліття МАУП: час розквіту і досягнень - Реферат


Реферат на тему:
18-ліття МАУП: час розквіту і досягнень
?
І для людини, і для структури - організації, підприємства, установи, ВНЗ - вісімнадцятиліття нібито й малий час для усвідомлення і відчуття соціальної ваги, потуги і потенції. Однак, усе пізнається в конкретиці, динаміці, людському авторитеті і визнанні. Ось коротка, суха, проте вражаюча статистика. На початок вісімнадцятого року існування МАУП мала в своєму складі Президентський університет (9 інститутів у м. Києві), Всеукраїнський університет (22 регіональних інститути, 22 коледжі, 3 технікуми), Міжнародний відкритий університет (18 навчальних підрозділів за кордоном), Міжнародний підготовчий інститут, у якому навчається майже 300 студентів з 25 країн світу. Загальна кількість студентів МАУП - понад 50 тис. юнаків і дівчат з усіх регіонів України, та майже 30 країн світу.
За вісімнадцять років існування МАУП неодноразово ставала переможцем, визнавалася кращим економіко-управлінським недержавним ВНЗ у численних рейтингах в Україні і за кордоном, зокрема п'ять років поспіль здобувала найвищі відзнаки вітчизняного рейтингу "Софія Київська". Вона має тісні контакти з багатьма вузами світу, є членом Міжнародної асоціації університетів, Європейської мережі університетів безперервної освіти, Інституту міжнародної освіти (США).
Фактичні, статистичні дані яскраво свідчать про те, що на освітянському просторі, у соціально-духовному житті українства, та й відповідним чином світової спільноти МАУП посідає одне з помітних, провідних місць. І тому природно постає питання - у чому ж суть, особливість об'єктивного авторитету і популярності навчального закладу, який за такий короткий проміжок часу дав суспільству понад 30 тис. фахівців високого професійного ґатунку. Відповідь на це запитання є. Вона в тому, що з перших років існування МАУП обрала фактично єдиноправильну стратегію розвитку, яка складається з трьох основних, тісно пов'язаних компонент.
Перша компонента - розвиток освіти у найтіснішому зв'язку із загальноцивілізаційними процесами (всесвітня інтеграція, розвиток і впровадження новітніх інформаційних технологій). Згадаймо хоча б глибокі наукові дискусії в МАУП щодо діалогу цивілізацій (культур), боротьба із глобалістами, які виразно ігнорують національні шляхи розвитку держав і титульних етносів, упровадження кращих світових систем підготовки й заохочення науково-педагогічних кадрів. Зрозуміло, що на тлі цього МАУП нажила чимало недоброзичливців. Це ті, кому не потрібна Українська держава.
Друга - максимальне врахування внутрішньо національних цивілізаційних процесів. Те, що Академія намагається розбудовувати справді національну за змістом і характером систему освіти, неабияк дратує чималу кількість україножерів. Бо тут не просто проголошується гасло "За Українську Україну!", робиться реальний акцент на українській історії, культурі, традиціях, мові, аби зросла кількість охочих виховувати власних дітей в патріотичному дусі. А ще - проводяться щорічні конференції з проблем голодоморів-геноцидів, ролі православних духовних цінностей у житті українства; створено Український сад і Парк трипільської культури, відроджуються козацькі звичаї, оберігається все те, що живить Українську душу.
Третя (похідна, логічно пов'язана з попередніми двома) - формування нових ідеалів і духовних цінностей українства в добу нового державотворення. Це - духовне кредо всього колективу МАУП.
Зрозуміло, що центральним завданням багатотисячної сім'ї МАУП є забезпечення високоякісних навчально-наукових, методичних послуг, всебічне вдосконалення навчально-виховного процесу Щороку з цією метою розробляються близько семисот навчальних планів і програм. Лише торік було підготовлено 2467 нових навчально-методичних розробок, видано 159 одиниць навчально-методичної, суспільно-політичної літератури; 24 рукописам підручників та навчальних посібників надано грифи МОН України. На сьогодні сформовано унікальні бібліотечки електронних видань МАУП з 12 серій, які вміщують 260 назв загальним накладом понад два мільйони одиниць (дисків).
Навчальний, методичний, науковий процеси в МАУП забезпечують високопрофесійні фахівці.
Так, лише в Президентському університеті (м. Київ) працює 41 кафедра, з яких 24 випускові. На початку 2006-2007 навчального року 72% викладачів МАУП мали наукові ступені й учені звання. Оскільки покладатися на державну, ваківську систему підготовки фахівців вищої кваліфікації в освіті й науці тепер не випадає, у МАУП нині існує власна, цілісна система навчально-наукової роботи, що розпочинається фактично з дня вступу до ВНЗ. Щороку близько п'ятисот студентів МАУП беруть участь у різноманітних олімпіадах, конкурсах робіт з менеджменту, психології, права, соціальних наук, православ'я, десятки кращих доповідей заслуховуються на студентських конференціях, публікуються. Наприклад, нещодавно вийшли друком ґрунтовні збірники студентських наукових праць: "Розвиток бізнесу та теорії управління персоналом в умовах трансформації економіки", "Соціологія в контексті сучасних соціальних змін", "Філософія серця Григорія Сковороди і сучасність" та інші. Логічно, що з кожним роком збільшується кількість фахівців, які працюють над підготовкою кандидатських і докторських дисертацій. Так, за усі роки існування в МАУП аспірантури було проведено 14 наборів, а на перше січня поточного року в аспірантурі навчалося 112 аспірантів - 26 на денній і 86 на заочній формі навчання. За 12 місяців 2006 року до докторантури МАУП було зараховано 128 осіб, з них: на здобуття наукового ступеня доктора філософії - 124 докторанти, на здобуття ступеня доктора наук - 4, зокрема 18 громадян Російської Федерації, Грузії, В'єтнаму, Македонії, Молдови, Ірану, Лівії, Польщі та інших країн. До спеціалізованої вченої Ради МАУП із захисту дисертацій нині входить 78 науковців, з яких 42 доктори та 36 кандидатів наук.
Багатим і яскравим є наукове життя Академії. Зведений план наукової роботи колективу МАУП нині вміщує 52 науково-дослідні теми, а фінансування дослідницьких робіт здійснюється здебільшого за рахунок власних коштів та тих, що надходять до Академії за виконання науково-дослідних робіт за договорами про співпрацю з іншими організаціями. Наукова робота ведеться в 12 галузях сучасної науки: інформатика і кібернетика; історичні науки; мовознавство; теорія та історія культури; соціологічні науки; політичні науки; філософські науки; державне управління; механізми регулювання економіки; світове господарство та міжнародні економічні відносини; підприємництво, менеджмент та маркетинг; економіка підприємства та управління виробництвом; бухгалтерський облік, аналіз і аудит; юридичні науки; педагогічні науки, психологічні науки. Лише впродовж минулого (2006-2007) навчального року науковці-співробітники Академії підготували й опублікували 18 монографій, 148 підручників та навчальних посібників, 57 навчально-методичних розробок, 59 навчальних програм і тестів, 585 наукових статей, 400 тез та інших матеріалівнауково-методичного характеру.
Окремі наукові форуми й зібрання, "круглі столи", що стали традиційними для Академії, здобули дійсно міжнародний, світовий авторитет. Торік, наприклад, у МАУП, за поважного міжнародного, всеукраїнського представництва, відбулися: ІV Міжнародна науково-практична конференція "Діалог цивілізацій чи четверта світова

 
 

Цікаве

Загрузка...