WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Освіта — запорука життєдайності народу! - Реферат

Освіта — запорука життєдайності народу! - Реферат

студента до постійного навчання. Нещодавно розпочато також роботу із запису лекцій провідних викладачів Академії на компакт-диски. На таких самих носіях студенти отримують книги, монографії, методичні розробки. Тобто, навчальний процес стає більш насиченим і продуктивним.
На основі галузевих стандартів вищої освіти відповідних спеціальностей у МАУП формуються комплекси навчально-методичного забезпечення. При цьому виникають і об'єктивні труднощі, оскільки з багатьох напрямів і спеціальностей галузеві стандартів вищої освіти в країні фактично немає. Їх розробляють окремі ВНЗ і роблять це на свій розсуд.
У сучасних умовах фахова підготовка не має обмежуватися лише стаціонарною і заочною формами навчання, оскільки принципово і динамічно змінюються моделі життя людей: умови праці, відпочинку, громадсько-корисної діяльності. Тому природно, що за останні два навчальних роки в МАУПбуло створено Телевізійний університет, розпочато підготовку і перепідготовку фахівців через систему тьюторських центрів тощо. Перераховані форми навчання пов'язані з використанням мультимедійних технологій, що сповна відповідає потребам наблизити навчальні послуги до споживача, зробити їх більш доступними і ефективними. Зокрема, з 1 вересня 2006 року в МАУП було розпочато також підготовку фахівців за екстернатною формою навчання за спеціальностями педагогіка і методика середньої освіти; практична психологія; соціологія; соціальна робота; соціальна педагогіка; культурологія; економіка підприємств; економічна статистика; міжнародна економіка. Навчання за екстернатною формою ведеться на основі планів індивідуальної підготовки слухача-екстерна. Це дає можливість максимально врахувати особистісний рівень його підготовки, зробити навчання більш конкретним, гнучким і результативним.
Помітне місце у забезпеченні належних умов навчання в Академії займає Міжнародний бібліотечно-інформаційний центр МАУП. Нині його послугами користується понад тринадцять тисяч студентів, викладачів, співробітників Академії. Щорічно до бази даних за картотекою єдиного читача вносяться близько чотирьох тисяч нових читачів. Задля популяризації книжкового фонду колектив МАУП регулярно експонує свою продукцію на численних виставках, організовує тематичні експозиції в календарні свята, під час численних наукових конференцій, до днів народження письменників, вчених, видатних політичних і громадських діячів. У приміщенні МБІЦ постійно експонуються мистецькі, образотворчі роботи провідних українських митців, майстрів народної творчості. Поступово МБІЦ стає своєрідним навчально-методичним центром для інших бібліотечних установ України. Тут організовуються спеціальні конференції, ведеться навчання і підвищення кваліфікації працівників бібліотек, здійснюється вивчення інтересу і попиту студентів і викладачів на літературу, інформацію. Останнім часом колектив МБІЦ великої уваги надає комплектуванню фондів різноманітною зарубіжною та спеціальною методичною літературою, оскільки розширюється підготовка в Академії молоді з інших країн.
- Відомо, що з року в рік все більш професійним стає викладацький склад Академії, збільшується кількість професорів, докторів і кандидатів наук. Що можна сказати про перспективи діяльності у цьому напрямку?
- Щороку на кафедри, в інститути Академії приходять понад 200 викладачів більш високого фаху, в порівнянні з працюючими. Це випускники аспірантури, докторантури не лише МАУП але й інших ВНЗ країни. Ми вважаємо, що робота з підготовки наукових кадрів має починатися зі студентської наукової роботи. Тож природно, що рік од року збільшується кількість студентських наукових семінарів і конференцій. Минулого року до них додалися дні науки, яки проводили студенти Інститутів міжнародної економіки і фінансів, соціальних наук, менеджменту і бізнесу, інших ВНЗ.
З 9 спеціальностей ведеться підготовка спеціалістів в аспірантурі, де навчається понад 120 чол. та в докторантурі МАУП - нині знаходиться понад 120 чол. з одинадцяти наукових напрямів.
Хоча лише серед тих, хто працює на кафедрах Президентського університету (м. Київ) МАУП, - понад 70% мають вчені ступені докторів і кандидатів наук, нас це не може сповна влаштовувати. Кадрова проблема не може вирішитися сама по собі. За багатьох обставин, але головним чином завдяки багаторічній неефективній ваківській системі підготовки викладачів вищої кваліфікації з вченими ступенями, в МАУП відбувався пошук більш досконалих форм підготовки високопрофесійного загалу викладачів. У березні 2007 року було підписано договір про співпрацю між МАУП та Українською Академією Наук (президент Оніпко Олексій Федорович), отже, розпочато роботу із запровадження науково-громадської атестації наукових і науково-педагогічних кадрів, заснованої на принципах незалежності, наукової об'єктивності, компетентності, гласності і демократії. Великі перспективи має також співробітництво щодо підготовки кадрів вищої кваліфікації між МАУП і науковими установами Російської Федерації. Суттєво розширюється система підготовки докторів філософії. За напрямами економіка, ділове адміністрування, менеджмент, психологія, право, соціологія, політологія, освіта, державне управління така підготовка буде здійснюватися не лише в підрозділах Президентського університету а й Донецькому Одеському, Луганському, Чернігівському, Запорізькому, Волинському, Хмельницькому Вінницькому і Харківському інститутах МАУП, що дасть змогу дедалі посилювати викладацький потенціал Академії. Цьому значною мірою сприятиме також більш широка підготовка і перепідготовка фахівців та управлінських кадрів на базі школи управління МАУП.
Окрім підготовки кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі і докторантурі, в МАУП упродовж року діють постійні курси підвищення кваліфікації для фахівців різних галузей знань, організовуються семінари завідуючих кафедрами, кураторів студентських академічних груп, керівників і активістів студентського наукового товариства, самоврядування тощо. Впродовж минулого навчального року велика увага приділялася розбудові такого інноваційного навчально-наукового, технологічного проекту, як Вища

 
 

Цікаве

Загрузка...