WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Вчені ступені і Болонський процес: проблеми і перспективи розвитку вітчизняної науки - Реферат

Вчені ступені і Болонський процес: проблеми і перспективи розвитку вітчизняної науки - Реферат


Реферат на тему:
Вчені ступені і Болонський процес: проблеми і перспективи розвитку вітчизняної науки
У документах, прийнятих за підсумками офіційних заходів у межах Болонського процесу (Прага, Саламанка, Берлін), конкретизовано і актуалізовано завдання, що стосуються введення кваліфікацій для академічного освітнього процесу у вищій школі [1; 2]. Істотним доповненням до первинних установок Декларації було рішення, прийняте в Берліні 18-19 вересня 2003 р., про включення в перелік проблем вищої школи підготовку на рівні доктора філософії як третього ступеня вищої освіти [3]. Це обумовлено усвідомленням внутрішньої особливої значущості дослідницької складової для повноцінного функціонування вищої школи, єдності вищої освіти і сучасних виробничих процесів загалом.
У 2002 р. у Лісабоні відбувся семінар із взаємного визнання кваліфікацій, який відпрацював низку рекомендацій, того ж року схвалених Комітетом Ради Європи з вищої освіти і науки (Council of Europe's Steering Committee for Higher Education and Research) на його пленарному засіданні. Нижче наводимо частину цих рекомендації, які стосуються заходів із визнання академічних наукових ступенів [4]. Рекомендовано:
o приділяти основну увагу результатам освіти і компетенції, а не термінам навчання і назвам курсів;
o розвивати співпрацю між ВНЗ, що спрямована на здобуття сумісних ступенів і інших форм автоматичного визнання і підвищує рівень довіри між ВНЗ, сприяє взаємному визнанню кваліфікацій;
o забезпечувати максимальну і адекватну інформованість громадськості про зміст освіти в країнах і конкретних ВНЗ;
o інформувати професорсько-викладацький склад, адміністративно-управлінський персонал, студентів про визнання кваліфікацій і відповідних документів про вищу освіту.
Проблему визнання наукових ступенів, включених в академічний освітній процес, можна розглядати як проблему процедур акредитації ВНЗ у країнах Болонського процесу та їх освітніх системах. Якщо освітня програма певного ВНЗ акредитована відповідними органами не тільки своєї країни, а й якоїсь іншої, то з цього автоматично повинно випливати визнання ВНЗ третіми країнами Болонського процесу. Ця процедура визнання поширюється на осіб, які засвоїли ту чи іншу програму навчального закладу, так само, як і на визнання відповідних документів про освіту.
У розрізі Болонського процесу постає питання про "вбудовування" аспірантури (докторантури) в загальну систему вищої освіти як третій ступінь, або третій цикл (після бакалаврату і магістрату). Якщо ми погоджуємось із включенням ступеня доктора філософії у межі академічного навчального процесу, то необхідно вводити в програми навчання майбутніх докторантів вагомий освітній компонент - насичувати її певними курсами.
Колишня радянська система підготовки наукових кадрів робила акцент не стільки на підготовку дослідників, скільки на підготовку дисертацій, намагалася максимально підняти формальні вимоги саме до дисертаційної роботи, її рецензування, а не до рівня підготовленості майбутнього науковця і педагога. Дисертація з часом перетворилася на самодостатню підставу для отримання вченого ступеня, що цілком відповідало інтересам тих, хто для досягнення цієї мети мав можливість мобілізувати працю інших людей за рахунок фінансових або бюрократичних ресурсів. Звідси подекуди і спливали суперечності між прекрасною дисертацією, яку захищав недостатньо кваліфікований і недостатньо підготовлений претендент, між людиною, якій присуджено ступінь, але не завжди могла кваліфіковано робити наукові дослідження.
У пострадянському просторі дискредитація в суспільній свідомості звання вченого і наукової діяльності призвела до того, що сама наукова кваліфікаційна робота стала предметом торгу: в Інтернеті є пропозиції із написання дисертацій на замовлення (так би мовити, "під ключ", без зусиль з боку замовника). Вчені ступені для споживачів цього ринку - це такі собі аксесуари, почесні приписки до біографії. На жаль, і в нашій країні є "науковці" які у своїх кваліфікаційних працях за допомогою трьох дихальних вправ "змінювали" генетично детерміновані характеристики. На жаль, аспірантські байки про професорів, що зараховують Гобса і Локка до філософів епохи Відродження, іноді мають реальне підґрунтя.
На Заході вчені ступені магістрів і докторів філософії, як правило, присвоюються тими університетами, де готувалися дисертації, причому оцінюється реальний вклад майбутнього науковця, значення роботи, а також, частково, і авторитет університету, де робота виконувалася, його наукових шкіл.
У новій системі підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів є унікальна для нашої країни можливість підвищити якість наукових кваліфікацій, пришвидшити науковий процес і його впровадження у практичну діяльність. Первинною ланкою повинен стати профільний і науково-педагогічний магістрат, після закінчення якого і захисту магістерської дисертації ВНЗ присуджуватимуть академічний ступінь "магістр" за відповідною спеціальністю.
Магістрат повинен все більше наближатися до сучасної аспірантури. Для підвищення ролі магістерських дисертацій слід підвищити вимоги як до їх виконання, так і до їх захисту. Якість магістерської роботи повинна контролюватися кафедрами, відділами (лабораторіями). Безумовно, необхідно ввести обов'язковість попередньої публікації невеликого за обсягом автореферату, а також наявність публікацій основних положень дисертації у статтях (тезах) - у двох-трьох наукових журналах, збірниках, матеріалах наукових конференцій.
Нова докторантура повинна бути вища, ніж аспірантура, передусім за теоретичним рівнем підготовки доктора філософії, який додатково вивчатиме ще обов'язкові дисципліни і дисципліни за вибором, готувати і захищати докторську дисертацію, використовуючи консультації як вітчизняних, так і зарубіжних фахівців.
Слід розробити такий порядок захисту дисертацій на здобуття вчених ступенів доктора філософії, в якому ВНЗ / НДІ також будуть основними ланками вирішення цього питання. Однак необхідно зберегти за ВАК експертизу і затвердження докторських дисертацій і, можливо, переатестацію дисертацій, захищених в інших країнах відповідно до міжнародних угод.
Безумовно, мусить бути єдина для держави сертифікована система нормативної регуляції складання іспитів, єдині правила вступу як у магістратуру, так і докторантуру, стандарти підготовки не лише

 
 

Цікаве

Загрузка...