WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Досвід Ірландії в процесах гарантування якості у вищій освіті - Реферат

Досвід Ірландії в процесах гарантування якості у вищій освіті - Реферат

спроможність існуючих в ірландських ВНЗ систем забезпечення якості "вловити потрібний тон в поєднанні громадського інтересу, відповідальності та університетської автономії".
Зв'язок між процесами гарантування якості та планування діяльності. Цей пункт викликає деяке занепокоєння, оскільки в ірландських університетах відсутній чіткий зв'язок процесів оцінки якості освіти з процесами управління і стратегічного планування. Ще одним негативним явищем виявилося те, що не всі університети отримують потрібну допомогу від вищого керівництва. А така допомога конче необхідна особливо тоді, коли результати моніторингу якості мають бути інтегровані у ширшу стратегічну діяльність навчального закладу. Недоліком було також визнано те, що в університетах відсутня всестороння інформаційна система управління. А в процесах планування та прийняття рішень необхідною є саме повна, точна, вчасна і доступна інформація.
Структура систем гарантування якості. Представники Європейської університетської асоціації (EUA) наголошують на тому, що результативність системи гарантування якості прямо залежить від її структури (організації). На думку EUA, в університетах Ірландії присутня деяка надмірність в зосередженні перевірки на рівні кафедри, що може призвести до подрібнення і втрати єдиного зв'язку усіх підрозділів навчального закладу.
Роль стейкхолдерів. Комісія з перевірки вказує на недостатнє залучення зацікавлених осіб та організацій до процесів оцінки якості. Зокрема, роль студентів в цих процесах визначається як мінімальна. Університетам настійливо рекомендується організовувати систематичне анкетування студентів з питань якості викладання, наявності належного навчального середовища, а також доступу до інших навчальних засобів та послуг. Недостатнім визнано також рівень залучення до процесів оцінкиякості промислових та ділових партнерів вищого навчального закладу.
Викладання і навчання. Альтернативність. Диверсифікація можливостей здобування вищої освіти в Ірландії недостатня. Вже тепер необхідно зробити ряд кроків на загальнодержавному рівні щодо запровадження модульної структури навчальних курсів, щоб дати можливість ВНЗ гнучко та ефективно реагувати на потреби дорослих студентів чи студентів заочного навчання, забезпечувати міжнародну мобільність тих, хто навчається. EUA рекомендує вищим навчальним закладам Ірландії пришвидшити роботу в створенні спільного освітнього простору Європи, зробити оптимальні практичні кроки з виконання положень Болонської декларації, а також звернути особливу увагу на недостатню участь жінок у вищій школі (як студентів, так і серед викладацького персоналу).
Роль Ради ірландських університетів з питань якості (IUQB). Рада була заснована для підвищення рівня співробітництва університетів в розвитку процедур та процесів з гарантування якості освіти. EUA позитивно оцінює діяльність IUQB, але водночас звертає увагу на потребу останньої "віддалитись" від університетів і утвердитись як незалежна організація. Це, хоч і потребуватиме змін певних правових засад діяльності та системи членства, пізніше приведе до національного та міжнародного визнання IUQB як незалежного агентства з гарантування якості освіти в університетах Ірландії. Впровадження змін має бути виваженим та відповідальним, щоб не склалася ситуація втрати довіри до систем забезпечення якості.
Висновки. Рекомендаційна рада високого рівня (HLRP) ще раз наголошує на важливості вищої освіти та науково-дослідної діяльності. Ключова цінність - здобуття знань та навиків окремо взятою людиною і поглиблення цих знань та удосконалення навиків впродовж всього життя - є наріжним каменем у побудові "Суспільства Знання", до якого прагне Ірландія. Вища освіта країни приймає притаманні сучасному світові виклики, в першу чергу такі, як конкурентна боротьба за викладача, студента та ресурси. Перевірка сектору вищої освіти Ірландії засвідчила значну прихильність університетів до процесів покращення якості; комісією з перевірки було схвалено велику частину роботи, що ведеться в цьому напрямку, а це, по суті, є вираженням довіри до університету загалом.
Викладений вище аналіз процесів гарантування якості у вищій освіті Ірландії надзвичайно важливий для визначення шляхів та перспектив розвитку вітчизняної вищої школи, яка переживає період серйозних системних змін, пов'язаних з необхідністю розширення її доступності, підвищення якості та ефективності в умовах соціально-економічного реформування, а також в умовах глобалізації та входження до європейського освітнього простору.
Досвід Ірландії має ще раз нагадати про неминучість організації реального (а не декларативного) системного підходу в організації процедур внутрішньої та зовнішньої оцінки якості вищої освіти України, який би задовільняв критерії прозорості, чіткості, послідовності та незалежності, який би відповідав духу положень Болонського процесу і визнавався б усіма країнами-членами ЄС.
Список використаних джерел
1. Eurostudent Survey II: Irish Report on the Social and Living Conditions of Higher Education Students 2003/2004 Date of Publication: 20 Jan 2006// http://www.hea.ie/index.cfm/page/publications/category/143/section/details/id/1023
2. Людмила Рижак. Філософський дискурс демократичних засад американської освіти // Американська філософія освіти очима українських дослідників. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 22 грудня 2005 р.- Полтава: ПОІППО, 2005. - С.160. http://www.irishstatutebook.ie/ZZA24Y1997.html
3. Principles of Good Practice in Quality Assurance/Quality Improvement for Irish Higher Education and Training // http://www.iheqn.ie/publications/
4. Guidelines and Criteria for Quality Assurance Procedures in Higher Education and Training - Ireland // http://www.logos-net.net/ilo/150_base/en/init/irl_30.htm
5. Review of quality assurance procedures in Irish universities. Reflections document prepared by the High Level Reference Panel, chaired by Mr. John Dunne. Dublin 2005// http://www.hea.ie/index.cfm/page/publications/category/143/section/details/id/925

 
 

Цікаве

Загрузка...