WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Досвід Ірландії в процесах гарантування якості у вищій освіті - Реферат

Досвід Ірландії в процесах гарантування якості у вищій освіті - Реферат

організації та суспільство в цілому. Методика перевірки якості освіти повинна опиратись на кращий закордонний досвід, який передбачає процедури "внутрішньої" та "зовнішньої" оцінки якості освіти з залученням студентів, працівників та інших зацікавлених осіб чи організацій. Обов'язковим є дотримання вимог прозорості та гласності, що передбачає безумовне оприлюднення результатів перевірок. Самі процедури перевірки також є предметом оцінки з боку незалежних експертів, і така оцінка також доводиться до відома громадськості.
Керівні принципи та критерії процедур внутрішньої оцінки якості у вищій освіті Ірландії можна звести до таких ключових слів: планування, визначення, заохочення, оцінка і удосконалення; стандарти, переваги, грошова вартість, відповідність меті, задоволення потреб зацікавлених сторін [5] . Одним із найважливіших елементів у процесах "внутрішньої" оцінки якості виступає процедураукладання та погодження нової навчальної програми, яка піддається перевірці за такими критеріями: (1) філософія та цілі; (2) зв'язок з місією та стратегічним планом вузу; (3) задачі, теми та модулі; (4) очікувані результати після кожної теми та модуля; (5) виконання завдань та досягнення цілей; (6) методика подачі навчального матеріалу; (7) педагогічні методи і прийоми; (8) зв'язок з іншими програмами; (9) зв'язок з промисловістю, місцем майбутньої роботи; (10) адміністрування програми; (11) зв'язок з національним, європейським та світовим ринками праці; (11) відповідальність за виконання програми з боку викладацького персоналу; (12) необхідні для виконання програми інформаційні ресурси; (13) вплив програми на фізичні ресурси та допоміжні засоби закладу; (14) фінансове забезпечення програми; (15) огляд подібних навчальних програм в інших закладах; (16) задоволення вимог тих, хто навчається; (17) консультації з боку колег та інших зацікавлених сторін; (18) чесна і послідовна оцінка тих, хто навчається за програмою; (19) захист тих, хто навчається, у випадку, коли заклад припиняє дію даної навчальної програми; (20) законодавче забезпечення (при необхідності).
Дієвість принципів "хорошої практики" була піддана першій серйозній перевірці у період з січня 2004 по січень 2005 років. Саме в цей час проходила "зовнішня" перевірка семи ірландських університетів на предмет оцінки ефективності системи гарантування якості освіти. Перевірка здійснювалась Європейською університетською асоціацією [European University Association (EUA)] від імені і за спільним дорученням двох організацій-членів IHEQN, а саме Агентства з керівництва вищою освітою (HEA) та Ради ірландських університетів з питань якості (IUQB).
EUA - це організація з досвідом перевірки університетів у понад 33 країнах, до складу якої входять фахівці з Європи та Північної Америки. У своїй діяльності EUA, спираючись на динамічний методологічний підхід до оцінки якості, зосереджується на дослідженні спроможності вищого навчального закладу до змін, зокрема, у стратегічному плануванні, внутрішньому моніторинзі якості та ін. EUA визначає, наскільки гнучко університет адаптується до динамічно змінюваного середовища вищої освіти на місцевому, національному, європейському та глобальному рівнях.
При перевірці університетів Ірландії EUA перш за все цікавило наступне:
- мета та планування внутрішніх процесів якості навчання;
- ефективність цих процесів;
- релевантність внутрішніх процесів гарантування якості і ступінь врахування результатів у прийнятті рішень та у стратегічному плануванні;
- самоаналіз недоліків у механізмах та методиках процесів забезпечення якості навчання і рекомендації з їх покращення.
Найголовніший результат моніторингу EUA можна передати словами Майкла Келлі: "Уявлення про [ірландські] університети, як про вежі із слонової кістки, що височіють над щоденними потребами суспільства, минулося, - якщо воно і взагалі існувало"[6]. Зв'язок університету з навколишнім світом було закріплено через заснування Рекомендаційної ради високого рівня [High Level Reference Panel (HLRP)], до якої увійшло широке коло представників громадських організацій та підприємств. Завдання HLRP - забезпечувати широку зовнішню перспективу культурного та економічного контексту функціонування університету. Очолювана Джоном Даном рада HLRP після неодноразових зустрічей з EUA підготувала документ "роздумів" про методику і результати проведеної EUA перевірки [7]. Зупинимось тезисно на основних положеннях цього документу.
Методика перевірки. Перед початком перевірки кожен з університетів готував детальну доповідь з самооцінки, в роботі над якою брали участь, зокрема, і викладачі та студенти. Доповідь мала відповісти на таких чотири запитання: (1) Що університет намагається зробити? (2) Як університет це намагається зробити? (3) Звідки університет знає, що це дає позитивний результат? (4) Як університет змінюється з метою удосконалення?
Наступний етап - двохденний підготовчий візит, мета якого звірити розуміння вимог щодо доповіді з самооцінки та таке інше. Основний візит відбувається через 4-5 місяців, під час якого ВНЗ ніби виставляє і обґрунтовує самооцінку, і який завершується підготовкою доповіді вже групою моніторингу.
Рекомендаційна рада високого рівня (HLRP). Роль ради полягала в наданні процесу перевірки національної специфіки, яка виражається у певних соціальних, економічних та культурних потребах та очікуваннях. Рада провела спільно з EUA чотири зустрічі, на останній з яких HLRP, зокрема, виразила задоволення можливістю участі в зовнішній перевірці університетів та рекомендувала залучати зацікавлені сторони до процесів оцінки якості освіти і надалі.
Погляд HLRP на процес та результати перевірки. Рада визнає такі позитивні якості перевірки, як всесторонність, скрупульозність та надійність. Вітається також підтвердження EUA того, що в цілому університети Ірландії виконують свої статутні зобов'язання з гарантування якості і, що важливо, навіть виходять за межі статуту у розвитку міцної внутрішньої культури та системи якості. Рада погоджується з поглядом EUA на

 
 

Цікаве

Загрузка...