WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Досвід Ірландії в процесах гарантування якості у вищій освіті - Реферат

Досвід Ірландії в процесах гарантування якості у вищій освіті - Реферат


Реферат на тему:
Досвід Ірландії в процесах гарантування якості у вищій освіті
За темпами змін розвиток вищої освіти Ірландії вражає і приваблює увагу багатьох фахівців, передовсім, в контексті недавнього "економічного дива". Вища освіта Ірландії - це поєднання традиційного та модерного на основі старійшої в Європі освітньої системи. В опублікованій у січні 2006 року доповіді М. Дармоді та ін. [1] наводяться дані про чисельне зростання вступу випускників шкіл до ВНЗ з 11% у 1965 році та 20% у 1980 до 54% сьогодні. І хоча 54% - це дещо менше, ніж у провідних країнах Організації економічного співробітництва і розвитку, це все-таки дуже багато за такий короткий проміжок часу. Ключовим чинником такого зростання є все ширше і глибше розуміння ролі вищої освіти в розвитку як окремої особистості, так і економічного благополуччя Ірландії загалом, яка рухається в напрямку побудови економіки Знання.
Ірландія зовсім недавно пройшла шлях від просто розуміння важливості якісної освіти, до усвідомлення необхідності створення таких механізмів моніторингу якості, які були б зрозумілими для інших учасників освітнього простору (не лише європейського, але й світового), які б викликали довіру і визнання. Цей шлях, пройдений географічно віддаленою від нас Ірландією, стане неминучим викликом і для України, де нарешті теж приходить розуміння того, що "освіта в сучасному світі перетворилась на дуже важливий чинник утвердження багатого й успішного суспільства, яке використовує потенціальні можливості всіх своїх громадян"[2].
Метою даної статті є показати динаміку змін та перетворень, які відбуваються в процесах гарантування якості вищої освіти Ірландії, а також описати особливості методики та процедур в діяльності Європейської університетської асоціації.
Система вищої освіти Ірландії включає в себе 7 університетів, 13 технологічних інститутів і 8 педагогічних коледжів, а також сектор приватних бізнес-коледжів та ІТ-шкіл (шкіл інформаційних технологій). Найпотужнішими університетами в країні є дублінський Трініті-коледж (найпопулярніший) та Національний університет Ірландії (найчисельніший та другий за популярністю). Університети Ірландії - це уособлення всіх здобутків країни за чотирьохсотлітню історію академічної освіти, це втілення сучасних тенденцій на ринку освітніх послуг. Університети наділені правом власності на будівлі та устаткування, на самостійне планування і розхід бюджету, визначення структури навчальних курсів, правом прийому та звільнення персоналу, визначення кількісних показників прийому студентів і ін. На відміну від університетів, технологічні інститути мають менші можливості самоуправління, хоча посилюється тенденція до автономізації і цих закладів. Значно скромнішою є роль педагогічних коледжів, які в основному відомі своїми програмами в сфері викладання англійської мови. Приватні школи розглядаються як ефективний засіб залучення інвестицій в сферу вищої освіти.
Переломним моментом в процесах модернізації вищої освіти можна вважати прийняття в 1992 році стратегічного документа "Зелена книга: Освіта для світу, який змінюється", в якому формулюються основні вектори модернізації вищої освіти.
Акт про університети від 1997 року (Universities Act, 1997) [3] став ще одним етапом втіленні нових підходів до розуміння ролі і значення університету для країни. Серед завдань ВНЗ Акт про університети вказує на необхідність забезпечити "найвищі стандарти і якість викладання та науково-дослідної роботи" і зобов'язує створити у навчальному закладі систему заходів з гарантування якості освіти. Документом встановлюється максимальний 10-річний цикл перевірки. Таким чином, не рідше як один раз на десять років перевірці підлягають кафедри, факультети, будь-які освітні послуги та університет загалом. Вказується також на необхідність хоча б раз на п'ятнадцять років визначати адекватність та ефективність самих методів та процедур перевірки.
Паралельно з обговоренням та виконанням положень Акту про університети в Ірландії проходить дискусія щодо ініціатив Болонського процесу. 23 липня 2003 року під егідою Департаменту освіти та науки проводиться Національна конференція по Болонському процесу, яка підтверджує готовність до ширшого діалогу з питань якості вищої освіти як на національному, так і на загальноєвропейському рівнях і висловлює пропозицію про створення Ірландської мережі якості у вищій освіті [Irish Higher Education Quality Network (IHEQN)]. IHEQN створюється вже незабаром і до її складу з представництвом по дві особи входять наступні 10 організацій: (1) Спілка студентів Ірландії (USI); (2) Рада ірландських університетів з питань якості (IUQB); (3) Рада директорів технологічних інститутів (CDIT); (4) Конференція голів ірландських університетів (CHIU); (5) Дублінський інститут технологій (DIT); (6) Асоціація коледжів вищої освіти (HECA); (7) Агентство з керівництва вищою освітою (HEA); (8) Рада з присвоєння ступенів у системі вищої освіти та підготовки (HETAC); (9) Ірландське національне агентство з присудження кваліфікацій (NQAI); (10) Департамент освіти і науки (DES).
Головуючий в IHEQN призначається на однорічний термін, почергово представляючи кожну організацію-засновницю. Засідання IHEQN проходять щонайменше чотири рази на рік. Ірландська мережа якості у вищій освіті є інтелектуальним центром, що формує засадничі принципи і створює середовище найширшого залучення до обговорення проблем якості вищої освіти.
IHEQN проаналізувала існуючі у різних вузах рекомендації, вимоги і методики з проблем гарантування якості і сформулювала в окремому документі фундаментальні принципи "хорошої практики" [4]. Першим і найважливішим з-поміж інших принципів є правильне розуміння мети гарантування якості, яка полягає в покращенні якості, включаючи
підвищення рівня досвіду студента. Уся відповідальність за створення культури якості та налагодження прозорих і зрозумілих процедур забезпечення якості цілковито покладається на вищий навчальний заклад, всередині і навколо якого знаходяться стейкхолдери, тобто зацікавлені особи: студенти, викладачі, інші

 
 

Цікаве

Загрузка...