WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Трудове навчання. Деякі проблеми співвідношення теоретичної та практичної складової практикуму в навчальних майстернях - Реферат

Трудове навчання. Деякі проблеми співвідношення теоретичної та практичної складової практикуму в навчальних майстернях - Реферат

під час виконання цієї роботи, більш вдало втілюється дидактичний принцип зв'язку теорії з практикою. Розробка технологічних карт є проміжною ланкою, що зв'язує теоретичну частину заняття з практичною роботою.
По-друге, технологічна діяльність сприяє розвитку "невербального інтелекту" студентів [2].
По-третє, самостійна розробка технологічного процесу сприяє розвитку творчих здібностей студентів.
По-четверте, технологічна карта регламентує діяльність студентів, що сприяє розвитку самоконтролю і формуванню умінь планувати свою роботу.
Неважко переконатися у важливості цієї справи, бо саме в процесі навчання розробки технологічних карт вирішуються майже всі завдання практикуму в навчальних майстернях. Отже, ця робота є ключовою, хоч і важкою.
Складність полягає в причинах, які вже згадувались, але до низької графічної та трудової підготовки треба додати ще майже зовсім відсутню технологічну підготовку школярів. Частіше, для розвитку технічної творчості учнів у процесі трудового навчання вчителіорганізують конструкторську діяльність школярів, а технологічна залишається поза увагою. Це пов'язане з тим, що питання методики навчання учнів складання технології виготовлення виробів розроблені значно менше [4].
Останнім часом відбувається відродження методу проектів, і хоча це лише один із методів навчальної роботи, він має певні переваги, заслуговуючи на увагу. Одна з цих переваг полягає в тому, що в процесі виконання творчих проектів учні відображають свої проекти майбутніх виробів у графічних документах і планують технологію виготовлення. На думку О.М.Коберника, "саме розробка та виконання творчих проектів школярами сприяє технологічному навчанню, формуванню технологічної культури кожної підростаючої особистості..." [3].
До речі, нові експериментальні програми з трудового навчання 5-9 класів, які побудовані за модульною системою, передбачають, що всі технологічні модулі реалізують проектно-технологічний підхід. Як вказують Л.І.Денисенко і Г.С.Левченко, "крім безпосереднього виготовлення виробів, програми передбачають виконання учнями таких проектних робіт: вибір об'єкта проектування, обґрунтування цього вибору, складання ескіза, добір матеріалів, розробку конструкції, вибір технології обробки деталей виробу, їх з'єднання, оздоблення, розробку конструкторської і технологічної документації, елементи екологічного й економічного аналізу, нескладні маркетингові операції, елементи менеджменту проекту" [1].
Підсумовуючи вище сказане, треба зробити висновок, що предметно-операційна система трудового навчання, за якою побудовано програму практикуму в навчальних майстернях, не відповідає сучасним вимогам підготовки вчителя трудового навчання. Враховуючи концепцію Державного стандарту освітньої галузі "Технології" виникає нагальна потреба закласти у структуру навчального матеріалу програми практикуму конструкторсько-технологічну систему трудової підготовки. Впровадження такої системи забезпечить сучасний розвиток технологічної діяльності студентів і сприятиме залученню до конструкторської діяльності.
Впровадження системи ступеневої освіти передбачає зміну навчального плану з підготовки вчителя трудового навчання. Згідно з новим навчальним планом, спеціальні технічні дисципліни вивчаються на першому та другому курсах. Отже, термін проведення практикуму в навчальних майстернях скоротився з трьох курсів до двох, і це призвело до автоматичного скорочення кількості годин, відведених на опанування цього курсу.
Зміна кількості часу на проведення практикуму у бік зменшення ще більш ускладнює вирішення питання співвідношення теорії та практики. Оскільки, з одного боку, є проблеми, вирішення яких потребує збільшення часу на вивчення теоретичного матеріалу, а з іншого - неможливо скорочувати практичну частину. Зменшення загальної кількості часу призводить до зменшення кількості годин теоретичної та практичної складової.
На практиці кожний викладач самотужки визначає співвідношення теоретичної та практичної частин практикуму, виходячи із загальної кількості відведених годин, рівня підготовки студентів і конкретних умов роботи навчальних майстерень.
Враховуючи сучасні задачі підготовки вчителя трудового навчання, і той рівень підготовленості учнів, який вони повинні отримати у школі, потрібно обґрунтовано визначити кількість часу окремо для теоретичної і практичної частин практикуму, а загальну кількість визначити як суму цих двох складових. Обґрунтування повинно бути технічним та педагогічним і враховувати загальну мету - підготовку вчителя трудового навчання. Неможливо, щоб і надалі дисципліна "Практикум в навчальних майстернях" ототожнювалася зі шкільним предметом "Трудове навчання". Дублювання чи повтор шкільного матеріалу не сприяє підвищенню рівня підготовки вчителя трудового навчання, бо мета у цих предметів різна, хоча завдання почасти збігаються.
Розглядаючи проблеми співвідношення теоретичної та практичної складової практикуму в навчальних майстернях, треба відзначити, що вирішення цих проблем неможливе лише в рамках самої дисципліни. Їх вирішення знаходиться на рівні загальної системи підготовки вчителів трудового навчання.
ЛІТЕРАТУРА
1. Денисенко Л.І., Левченко Г.С. Про нові експериментальні програми з трудового навчання для 5-9 класів // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2001. - №2. - С.44-53.
2. Ільченко О.Г. Технологізовані знання та інтелект підростаючих поколінь // Шлях освіти. - 1999. - №3. - С.18-23.
3. Коберник О.М. Розробка творчих проектів на уроках технічної праці // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2002. - №1. - С.41-45.
4. Тхоржевський Д.О. Методика трудового та професійного навчання. - 4-е вид., перероб. та доп. - К.: РННЦ Дініт, 2000. - Ч. 1. Теорія трудового навчання. - 248 с.
5. Тхоржевський Д.О., Курок В.П. Про підготовку вчителя трудового навчання // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2000. - №4. - С.6-7.

 
 

Цікаве

Загрузка...