WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Трудове навчання. Деякі проблеми співвідношення теоретичної та практичної складової практикуму в навчальних майстернях - Реферат

Трудове навчання. Деякі проблеми співвідношення теоретичної та практичної складової практикуму в навчальних майстернях - Реферат


Реферат на тему:
Трудове навчання. Деякі проблеми співвідношення теоретичної та практичної складової практикуму в навчальних майстернях
Трудова підготовка майбутніх вчителів трудового навчання здійснюється на заняттях з практикуму в навчальних майстернях. Ця дисципліна вирішує такі завдання:
формування у студентів знань, умінь та навичок з ручної та механічної обробки матеріалів;
формування умінь планувати свою роботу, розробляти та використовувати технічну документацію на вироби, що виготовляються;
виховання сумлінного ставлення до праці, працелюбства та дбайливості;
розвиток творчих здібностей, самоконтролю й самооцінки.
Виконання поставлених завдань можливе, в першу чергу, при визначенні співвідношення теоретичної та практичної складових практикуму в навчальних майстернях.
Типовою програмою практикуму передбачено не більше 15-20% навчального часу на повідомлення техніко-технологічних відомостей. Незважаючи на це, існує нагальна потреба розглянути ті чинники, які впливають на співвідношення теорії та практики.
Насамперед, потрібно врахувати, що навчальний план передбачає тільки лабораторні заняття з практикуму в навчальних майстернях. Той обсяг навчального матеріалу, який передбачено програмою, необхідно виконати в рамках відведеного часу, тобто на лабораторних заняттях. Ці заняття мають теоретичну і практичну частини, кожна зі своїм змістом. Обсяг змісту теоретичного матеріалу по розділах (їх чотири) різний, а кількість годин, відведених на вивчення кожного розділу, однакова.
Тематичний план практикуму передбачає такі розділи:
Розділ 1. Ручна обробка металів - 8 тем.
Розділ 2. Механічна обробка металів - 13 тем.
Розділ 3. Ручна обробка деревини - 8 тем.
Розділ 4. Механічна обробка деревини - 4 теми.
Виникає суперечність: критерій розподілу навчального часу один, він загальний і стосується кожного розділу, але обсяг теоретичного матеріалу по розділах різний. Таким чином, ті розділи практикуму, які передбачають більший обсяг теоретичного матеріалу, але обмежені в часі на його розгляд, вивчаються стисло й поверхово, що неминуче призводить до зниження рівня і якості знань студентів, а в кінцевому результаті відбивається на рівні підготовленості майбутніх учителів.
Ці розбіжності були б менш суттєвими за умови, що студенти отримали базові знання з ручної та механічної обробки матеріалів на заняттях у школі. Саме це передбачає програма практикуму, бо вона складена з урахуванням програми трудового навчання середньої загальноосвітньої школи. Але досвід свідчить про дуже низький рівень трудової, а тим більш графічної підготовки учнів. Це наслідки боротьби з "технократизмом", яка розпочалася у 1988 році на Всесоюзному учительському з'їзді. Зменшуються часи на "технократичні" дисципліни, з навчального процесу загальноосвітньої школи фактично зникає предмет "Креслення". Крім кількісного показника, знижується якісний, у першу чергу, з економічних причин.
Нині діючий базовий навчальний план середніх закладів освіти на вивчення предмета "Трудове навчання" в основній школі передбачає дві години на тиждень. Курс "Креслення" віднесено до шкільного компонента, тому за рішенням керівництва школи креслення як предмет, частіше не вивчається.
Нові експериментальні програми з трудового навчання для 5-9 класів передбачають обов'язкове вивчення дівчатами і хлопцями "Основ графічної підготовки", з різною кількістю годин [1]. Таке інтегрування трудового навчання і креслення лише частково сприяє підвищенню рівня графічної підготовки учнів. Залишається сподіватись, що на основі Концепції 12- річної середньої загальноосвітньої школи буде розроблено новий навчальний план, в якому знайдуть своє місце предмети "Трудове навчання" і "Креслення".
Враховуючи диференціацію змісту трудового навчання у школі, потрібно відзначити, що дівчата, на відміну від хлопців, не отримують належної трудової і графічної підготовки. Стартові умови при вступі до вищого навчального закладу у хлопців і дівчат неоднакові. Останні вимушені засвоювати навчальний матеріал практично "з нуля", але їм це вдається не гірше від хлопців за рахунок більш наполегливої праці під час проходження практикуму в навчальних майстернях.
Таким чином, низький рівень трудової і графічної підготовки учнів є досить суттєвою перешкодою при підготовці вчителів трудового навчання. Мабуть, такої ж думки були учасники конференції деканів факультетів та завідувачів відділень вищих навчальних закладів, які готують вчителя трудового навчання. Конференція проходила в Полтаві 12-14 квітня 2000 року. У своєму рішенні учасники конференції записали: "Під час підготовки вчителя трудового навчання першочергового значення набуває рівень трудової та графічної підготовки учнів. Тому, як показує досвід роботи ряду ВНЗ, слід вважати доцільним вступний екзамен з трудового навчання та креслення" [5].
Введення вступного екзамену з трудового навчання та креслення не вирішує загальної проблеми рівня трудової і графічної грамотності, але, безумовно, сприятиме підвищенню рівня підготовки абітурієнтів, які обрали професію вчителя трудового навчання.
Одне з головних завдань практикуму - навчити студентів самостійно розробляти та використовувати технічну документацію на вироби, що виготовляються. І це цілком зрозуміло, оскільки на заняттях у навчальних майстернях здійснюється підготовка майбутніх вчителів трудового навчання до організації і проведення занять з технічної праці в основній школі. Ця робота виконується при проведенні практичної частини занять, що є визначальним чинником у питанні співвідношення теорії та практики. Підготовка технічної документації відноситься до практичної частини заняття, більш того, розробка технологічних карт є складовою трудового завдання.
Навчити студентів самостійно розробляти технологічні карти на вироби, що виготовляються, - дуже важлива і досить важка справа. Важлива з кількох причин.
По-перше,

 
 

Цікаве

Загрузка...