WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Трудове навчання. Про програми з практикуму в навчальних майстернях:аналіз та пропозиції - Реферат

Трудове навчання. Про програми з практикуму в навчальних майстернях:аналіз та пропозиції - Реферат


Реферат на тему:
Трудове навчання. Про програми з практикуму в навчальних майстернях:аналіз та пропозиції.
Для встановлення подібності та відмінності, а також знаходження спільного зробимо порівняння двох останніх програм з дисципліни "Практикум в навчальних майстернях". Перша програма для спеціальності 2120 "Загальнотехнічні дисципліни та праця" затверджена управлінням навчальних закладів Міністерства освіти СРСР у 1985 році, укладачі А.І.Гедвіло, В.В.Кузьменко, Д.О.Тхоржевський, І.С.Анісімов, В.П.Лисаков, В.А.Рузаков (далі - програма 1985) [1]. Друга програма для спеціальності 03.02.00 "Праця" і 03.02. "Викладання праці" затверджена управлінням вищих навчальних закладів Міністерства освіти України у 1993 році, укладачі Д.О.Тхоржевський, Р.О.Захарченко (далі - програма 1993) [2].
Обидві програми складаються з трьох частин: пояснювальної записки, тематичного плану й основного змісту. В кінці програм додається список рекомендованої літератури.
Пояснювальна записка визначає мету й завдання практикуму в навчальних майстернях, його місце у навчальному плані підготовки майбутніх учителів трудового навчання, а також вказує шляхи вирішення поставлених завдань для досягнення мети.
Згідно з пояснювальними записками обох програм, практикум в навчальних майстернях проводиться на І, ІІ, ІІІ курсах факультетів підготовки вчителів загальнотехнічних дисциплін педагогічних інститутів. Цей предмет містить у собі ручну і механічну обробку конструкційних матеріалів, що дозволяє здійснювати трудову підготовку майбутніх учителів на заняттях у навчальних майстернях. Програма 1985 зазначає політехнічну спрямованість трудової підготовки, а програма 1993 - політехнічну та виховну.
Важлива відмінність програми 1993 полягає в тому, що формування у студентів таких якостей, як працелюбність, дисциплінованість, відповідальність, дбайливість, здатність до самооцінки і самоконтролю визначається на одному рівні з формуванням трудових умінь та навичок обробки конструкційних матеріалів, а також ознайомленням з основами сучасного виробництва. Це положення реалізоване у завданнях практикуму в навчальних майстернях.
Обидві програми ставлять майже однакові завдання, але у різній послідовності. Визначена ними послідовність свідчить про певні пріоритети, тому є принциповою. На першому місці укладачами обох програм поставлено формування у студентів знань, умінь та навичок з ручної та механічної обробки матеріалів.
Відмінності полягають у визначенні наступного завдання. У програмі 1985 перевага віддається розвитку творчих здібностей студентів, тим самим визнається їх важливість у процесі трудової підготовки майбутнього учителя. Упорядники програми 1993, реалізовуючи виховну спрямованість трудової підготовки, другим завданням визначають виховання у студентів добросовісного ставлення до праці, працелюбності та дбайливості.
Треба відзначити, що саме ці три завдання є найголовнішими, але в обох програмах на третьому місті вказується формування у студентів умінь планувати свою роботу, розробляти та використовувати технічну документацію на вироби, що виготовляються. Виховні завдання в програмі 1985 зазначені на останньому місці, а розвиток творчих здібностей студентів у програмі 1993 займає четверту позицію.
Таким чином, діюча програма 1993 має певні переваги у визначенні пріоритетних завдань порівняно з програмою 1985, але, на нашу думку, обидві мають суттєві недоліки.
По-перше, освітні завдання визначені першочерговими, що не враховує особливостей дисципліни "Практикум в навчальних майстернях". Реалізовуючи виховний характер навчання і беручи до уваги сприятливі умови в навчальних майстернях, першорядного значення слід надати виховним завданням, а саме: вихованню у студентів загальної культури праці, працелюбності, дбайливості, добросовісного та творчого ставлення до трудової діяльності, а також психологічній підготовці майбутніх учителів до професійної діяльності. Вдало організований навчальний процес сприяє зміцненню почуття колективізму, створює умови для виховання таких якостей, як комунікативність, взаємодопомога, відповідальність, підприємливість, ініціативність та ін.
По-друге, завдання формувати у студентів знання, вміння і навички з ручної та механічної обробки матеріалів збігається з відповідним завданням трудового навчання школярів. Ураховуючи, що підготовка майбутніх учителів трудового навчання здійснюється на базі середньої загальної освіти, а також реалізовуючи дидактичний принцип наступності в навчанні, доцільно на заняттях у навчальних майстернях ставити завдання закріплення та вдосконалення у студентів знань, умінь і навичок з ручної та механічної обробки матеріалів у відповідності до навчальної програми.
По-третє, враховуючи, що учні на заняттях у шкільних майстернях набувають умінь планувати свою роботу, розробляти та використовувати технічну документацію, студенти при проходженні практикуму в навчальних майстернях повинні вдосконалювати ці вміння.
Важлива загальна особливість обох програм полягає в тому, що вони, як зазначено в пояснювальних записках, складені не лише з урахуванням програми трудового навчання середньої загальноосвітньої школи, а також передбачають вимоги єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт і професій. Така узгодженість пов'язана з тим, що студенти під час навчання в інституті мають отримати робочу професію. Це твердження є досить суттєвим і тому потребує додаткових роз'яснень.
Відповідно до навчального плану на ІІІ та ІV курсах факультетів підготовки вчителів загальнотехнічних дисциплін педагогічних інститутів, після проходження практикуму в навчальних майстернях проводиться навчальна технологічна практика, по закінченню якої студенти складають екзамен на присвоєння виробничої кваліфікації Державній кваліфікаційній комісії на підприємстві, де здійснювалася технологічна практика, та одержують відповідну кваліфікацію (розряд) [3]. Таким чином, програми практикуму лише передбачають вимоги єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт і професій, а не виконують їх, як інколи помилково вважається.
Програма 1985 зазначає здобуття студентами під час навчання в інституті робітничої професії з ручної чи механічної обробки деревини або металу, а програма 1993 чітко регламентує отримання двох професій: слюсаря та столяра. Цілком зрозумілим є бажання упорядників програми 1993 підвищити рівень підготовки майбутніх учителів трудового навчання за рахунок присвоєння студентам двох виробничих кваліфікацій. Навіть ураховуючи, що на заняттях у навчальних майстернях здійснюється лише часткова і неостаточна професійна підготовка, слід визнати обмежені можливості навчального плану. Вимоги отримання студентами двох професій не підкріплені відповідними змінами, навіть навпаки, кількість годин на опанування курсу практикуму в програмі 1993 зменшено на 40 годин.
Також слід зауважити недоцільність визначення професій, це питання має вирішувати кожен навчальний заклад окремо, виходячи із своїхможливостей. Таким чином, щодо присвоєння студентам робітничих професій програма 1985 є більш реалістичною та гнучкою.
Пояснювальні записки обох програм визначають систему трудової підготовки, яка закладається у структуру навчального матеріалу практикуму. Будь-яка система включає зміст трудового навчання, поділ його на частини та послідовність опанування їх, це є спільним для кожної системи трудової підготовки, а відмінність полягає в різному підході до вирішення цих питань. Під цим кутом зору розглянемо операційно-предметну і предметно-операційну системи, що зазначені відповідно у програмі 1985 та програмі 1993.
Традиційно у педагогічній літературі операційно-предметна система розкривається як така, що передбачає спочатку послідовне вивчення окремих операцій, а потім перехід до виготовлення типових виробів [4]. Суть предметно-операційної системи полягає в тому, що вона передбачає вивчення окремих трудових операцій та прийомів

 
 

Цікаве

Загрузка...