WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Система зовнішньої оцінки якості вищої освіти в Англії - Реферат

Система зовнішньої оцінки якості вищої освіти в Англії - Реферат

навчального закладу дослідити діяльність останнього неупереджено та всеціло, зважуючи суб'єктивні оцінки та об'єктивні показники.
Документи з самооцінки (SEDs) є відправним і визначальним пунктом для членів комісії протягом всього терміну перевірки. Результатом перевірки є висловлення одного з трьох можливих вердиктів: "повна довіра", "обмежена довіра", "відсутність довіри". Така оцінка визначає "міцність теперішнього і, можливо, майбутнього"[6] менеджменту якості програм та навчальних стандартів у присвоєнні ступенів. Комісія з аудиту також виробляє рішення щодо точності, цілісності, повноти та правдивості інформації про якість програм і стандартів навчальних нагород, яку публікує навчальний заклад.
Отже, вищий навчальний заклад, з одного боку, намагається подати про себе якомога привабливішу інформацію, а з іншого - дбає про відповідальність за правдивість цієї інформації, бо неповнота чи викривлення фактів може обернутись для ВНЗ втратою авторитету. І це ще один дуже важливий стимул для вузів Великобританії особливо на тлі суттєвого збільшення вартості навчання, коли зменшення кількості студентів рівнозначне зменшенню фінансових надходжень і т.п.
Сьогодні спостерігається значне зростання ролі студентів у житті вищої школи Англії, зокрема в оцінці її якості. Нинішній студент дуже відрізняється від того, яким він був ще років 20 тому. Він вже не обов'язково 18-річний випускник школи, а часто дорослий і зрілий громадянин, який здобуває вищу освіту заочно чи дистанційно, за трьох чи двохрічною програмою; він сам вибирає навчальну програму, проходить її відразу чи з перервою, в одному або в кількох вузах світу. Є немало і таких студентів, які з міркувань ощадливості залишаються в рідному місті, щоб працювати і вчитись одночасно. Результатом такого розмаїття варіантів здобування вищої освіти є зростаюча потреба в об'єктивній інформації щодо якісних показників навчальних закладів та навчальних програм, де б обов'яково врахованою була думка студента. У Великобританії відбувається реальне залучення студентів до процесів зовнішньої оцінки якості. Агентство з гарантування якості у вищій освіті проводить спільні конференції з Національною спілкою студентів (the National Union of Students), "студентські письмові подання" стають складовою частиною інституційних аудитів, а члени комісій обов'язково зустрічаються як з керівниками студентських спілок, так і з простими студентами, що навчаються на різних курсах та за різними програмами.
У 2005 році в Англії, Уельсі та Північній Ірландії було проведено опитування 170 тисяч студентів [7], які завершують навчання, щодо якості освіти. Результати опитування були зразу ж оприлюднені через інтернет, де кожен і зараз може познайомитись з оцінкою не лише закладу загалом, але й окремої навчальної дисципліни (www.thestudentsurvey.com).
Студенти також залучаються і до внутрішніх процедур з гарантування якості, які діють у закладі (зокрема, студенти беруть участь в процесі погодження та перевірки навчальних програм).
Розуміння підходів до оцінювання якості вищої освіти в Англії було б неповним, якби ми не окреслили і деяку новизну у вимогах до викладацького персоналу. Перш за все зазначимо, що кожен ВНЗ має свою методику прийняття викладачів на роботу, і подати заяву може кожен, хто відповідає критеріям і вимогам закладу. У залежності від конкретної ситуації заявник може бути прийнятий на роботу на повну ставку чи на півставки, на постійну чи тимчасову роботу. Агентство з гарантування якості у вищій освіті (QAAHE) має в своєму арсеналі також і методи оцінки якості процедур прийняття на роботу, вступу на посаду та ознайомлення з обов'язками, наставництва, спостереження за викладанням з боку колег і таке інше. Робота викладача ВНЗ сьогодні все частіше оцінюється через призму урівноваженого розуміння значимості не лише наукової, але й викладацької діяльності. Уряд Великобританії схиляється до можливості того, щоб навчальний заклад визначався зі своєю специфікою як навчальної чи наукового-дослідної інституції. Від цього не постраждають старі, класичні вузи, але водночас це може призвести до більшого визнання навчально-методичної роботи нових ВНЗ і суттєво покращити їх фінансування недержавними організаціями. Все це однак зовсім не означає пониження вимог до якості підготовки викладача. Здатність постійно вдосконалюватись, вміння ефективно викладати, обізнаність в новітніх досягненнях, конкурентно спроможність викладача - це провідні цінності нової освітньої пропозиції студентам Великобританії. Вищі навчальні заклади, які мають право присвоєння ступеня, несуть повну відповідальність не лише за саму можливість дати знання, але й за максимально оптимізований і найбільш ефективний спосіб донесення цих знань; іншими словами, поряд з науковістю зростає роль методики викладання.
Підсумовуючи все вищевикладене, можна зробити наступні висновки про особливості системи зовнішньої оцінки якості вищої освіти Великобританії:
Створення системи зовнішньої оцінки в особі Агентства з гарантування якості у вищій освіті стало одним з результатів запровадження корінних змін в системі вищої освіти Великобританії.
Стандарти навчання та якість навчання - ключові поняття в діяльності аналізованої системи.
Інституційний аудит - складна і комплексна процедура оцінки якості вищої освіти - не стільки досліджує і дає оцінку роботі закладу, скільки на засадах автономності ВНЗ визначає ефективність діючих у ньому внутрішніх процедур з гарантування якості.
Процедура інституційного аудиту характеризується чіткістю, прозорістю, логічністю, послідовністю, виваженістю та відповідальністю.
У системі внутрішньої та зовнішньої оцінки якості освіти все значимішою стає роль студента - платника за надання навчальних послуг.
В оцінці якості вищої освіти посилюються вимоги до викладача, який повинен знати не лише останні наукові здобутки з своєї дисципліни, але й досконало володіти методикою викладання.
Через усе ХХ століття Великобританія зуміла пронести високу довіру до якості своєї вищої освіти. Сьогодні англійська освіта вважається еталонною у сферах бізнесу та фінансів, високих технологій, мистецтва, дизайну та багатьох інших. Залишається сподіватись, що нові підходи на вимогу часу також сприятимуть авторитету і довірі до якості вищої освіти у Великобританії, бо як сказав колись іспанський філософ Хосе Ортеґа-і-Ґассет (1883-1956) -"Університетську реформу не можна зводити до усунення зловживань чи навіть уважати це своїм головним завданням. Реформа - це завжди створення нового порядку"[8].
Список використаних джерел
1. Юрій Полунєєв. Наша ідеологія //www.compete.org.ua
2. Brown R. The new UK quality framework. Higher Education Quarterly, 54(4), 2000, - p.323-342.
3. Quality Assurance Agency for Higher Education (UK). Handbook for academic review. (2000). // www.qaa.ac.uk/public
4. About the Quality Assurance Agency for Higher Education // www.qaa.ac.uk
5. Quality assurance in higher education: an overview. Academic quality handbook. Section 2.- University of Aberdeen.-2005.- p.5
6. Quality Convergence Study. Self Analysis Document: UK (QAA). Executive Summary // www.qaa.ac.uk / public
7. About Teaching Quality Information // www2.tqi.ac.uk
8. Хосе Ортеґа-і-Ґассет. "Місія університету" - візійний пошук ідеї університету і трохи більше...// www.management.com.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...