WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Трудове навчання. Технологічна підготовка майбутніх учителів трудового навчання на заняттях у навчальних майстернях - Реферат

Трудове навчання. Технологічна підготовка майбутніх учителів трудового навчання на заняттях у навчальних майстернях - Реферат


Реферат на тему:
Трудове навчання. Технологічна підготовка майбутніх учителів трудового навчання на заняттях у навчальних майстернях
На заняттях з практикуму в навчальних майстернях здійснюється трудова підготовка майбутніх учителів трудового навчання та креслення. Відповідно до навчального плану практикум, що охоплює ручну та механічну обробку конструкційних матеріалів, проводиться з першого дня навчання студентів у ВНЗ на базі середньої загальної освіти. Враховуючи це, першочергового значення набуває рівень графічної та трудової підготовки, здобутий учнями у школі.
Традиційно початкові графічні знання та вміння учні здобували вивчаючи курс креслення, а трудова підготовка здійснювалася на уроках трудового навчання. Зміни у вітчизняному базовому навчальному плані, починаючи з 1994 року, відбувалися у напрямі перерозподілу навчальних годин між "гуманітарними" і "технократичними" предметами не на користь останніх [2].
Офіційно курс креслення із навчальних планів шкіл не вилучали, але його віднесли до шкільного компонента і тепер керівництво школи повинно було визначати існування предмета "Креслення". Наслідки відомі. Переважна більшість керівників шкіл відмовилась від креслення, що призвело до значного зниження графічної грамоти школярів.
Інтегрування курсу трудового навчання та креслення не зменшило гостроти питання щодо викладання креслення в школі, більш того, фактичне зменшення загальної кількості годин ускладнило трудову підготовку учнів. Безперечно, рівень графічної та трудової підготовки школярів треба підвищувати за умови реформування трудового навчання в загальноосвітній школі, спираючись на досвід попередніх років та зберігаючи традиції [6].
Незважаючи на всі негаразди, педагогічні вищі навчальні заклади готують майбутніх учителів трудового навчання та креслення. Слабка графічна та трудова підготовка у школі суттєво ускладнює студентам проходження практикуму в навчальних майстернях, оскільки програма практикуму складена з урахуванням програми трудового навчання середньої загальноосвітньої школи. Це означає, що підготовка майбутніх учителів трудового навчання та креслення здійснюється на базі середньої освіти, тобто на базі тих знань та вмінь, які отримані, насамперед, на заняттях у шкільних майстернях. У випадку, коли базові знання недостатні, студенти повинні поповнювати їх самотужки під час навчання у ВНЗ. Недоліки шкільної підготовки неминуче призводять до втрат навчального часу.
Як відомо, учні вивчають більш поглиблено ті предмети, знання з яких потрібні при вступі до ВНЗ, тому введення вступного екзамену з трудового навчання та креслення якоюсь мірою сприяло б вирішенню зазначених вище проблем. Доцільність такого іспиту зазначили у своєму рішенні учасники конференції деканів факультетів та завідувачів відділень вищих навчальних закладів, які готують вчителів трудового навчання [4].
Програма практикуму в навчальних майстернях чітко регламентує час, відведений на вивчення теоретичного матеріалу (не більш 15-20% навчального часу). Обмеженість у часі цілком зрозуміла. При достатній шкільній підготовці студенти можуть технічні відомості в основному вивчати самостійно. Більшість часу відводиться на проведення практичної частини практикуму, що створює умови для вирішення головних завдань цієї дисципліни.
При проведенні практичної частини слід привчати студентів раціонально планувати свою роботу, добирати необхідні пристрої та інструменти, організовувати робоче місце, підвищувати продуктивність праці. Для розвитку творчих здібностей студенти повинні розв'язувати технічні задачі, розробляти конструкції та технології виготовлення виробів, знайомитись з сучасними досягненнями техніки й технологій. Студенти також повинні набувати навичок самоконтролю, самооцінки, колективного аналізу типових помилок, роботи з довідковою літературою і технічною документацією.
На практичних заняттях важливо навчити студентів самостійно розробляти технологічні карти на вироби, що виготовляються. Успіх цієї роботи передусім залежить від рівня графічної та технічної освіченості студентів, а також технологічної підготовки у школі.
Як відомо, для виготовлення будь-якого виробу потрібно мати: по-перше, матеріали (заготовки); по-друге, обладнання, пристосування та інструменти; по-третє, технічну документацію (креслення і технологічні карти). Перші дві складові не викликають заперечень у студентів при обговоренні цього питання. Наявність технічної документації сприймається суперечливо. У кращому випадку технічній документації відводиться роль джерела інформації про виріб, тобто вона ототожнюється з кресленням, яке дає відповіді на запитання: Що треба виготовити? Питання як виготовити взагалі не виникає, вважається, що воно вирішиться само по собі безпосередньо під час виготовлення виробу.
Найважливіша справа викладача - переконати студентів у важливості та необхідності розробки технологічних карт, виходячи з креслення та технічних вимог, а також їх оформлення у вигляді технологічної документації на початку практичної роботи. Неприпустимо, щоб студенти виконували цю роботу лише як завдання, що потрібно здати. Формування технологічної культури відбувається у процесі технологічної діяльності, а починається з переконання в обов'язковості технологічної документації.
Загальновідомо, що матеріальна частина комп'ютера потребує програмного забезпечення. Без програм апаратна частина взагалі не працює, бо програми регламентують спільну діяльність усіх її складових та керують роботою комп'ютера. Так само технічна документація виконує роль програмного забезпечення для виготовлення відповідного виробу, хоча, треба визнати, її необхідність не настільки очевидна.
Дійсно, на перший погляд виготовити будь-яку річ без технічної документації здається можливим, навіть креслення може замінити зразок виробу. Але при більш детальному розгляді наявність креслення не викликає сумніву, а також виникає цілий ряд технологічних питань, які потребують вирішення. І тут треба відзначити два суттєвих моменти.
По-перше, всі технологічні питання, що неминуче виникають при вивченні креслення та технічних вимог до виробу, необхідно розглядати спільно, а це можливо зробити тільки до початку безпосереднього виготовлення.
По-друге, всі можливі варіанти відповідей повинні бути проаналізовані, а остаточні - зафіксовані документально. Насамперед, визначається послідовність обробки виробу, тобто складається технологічний процес, який є основою технологічної карти. Особливість цієї роботи полягає в тому, що студенти виготовляють виріб подумки, так би мовити, "віртуально", чітко уявляючи у просторі всі свої дії. За потребі технологічний процес може доповнюватись, або скорочуватись, а послідовність обробки - змінюватись. Складність цієї роботи полягає в тому, що студенти повинні задати таку послідовність обробки виробу, яка з їх точки зору найбільше відповідає цілому ряду вимог: безпечності, точності, зручності, швидкості, простоті, економності,екологічності тощо.
Отже, виготовити будь-яку річ можливо, маючи інформацію: що виготовити та як. На перше питання відповідає креслення, на друге - технологічна карта.
Наочно ілюструє ці роздуми приклад діяльності сучасного промислового підприємства. Отримавши замовлення, роботу починають конструктори, розв'язуючи конструкторські завдання і створюючи креслення. На підставі креслень технологи розробляють технологічні процеси і оформлюють технологічну документацію. Робітник починає виготовлення виробу вже маючи технічну документацію. Таким чином, обов'язки чітко розподілені між конструктором, технологом і робітником, що зовсім не заперечує участі всіх у раціоналізації та винахідництві з метою удосконалення конструкції і технології.
У шкільних майстернях для розвитку технічної творчості учні залучаються до конструкторської та технологічної діяльності, але слід зауважити, що питання методики навчання учнів розв'язання творчих завдань конструкторського характеру розроблені

 
 

Цікаве

Загрузка...