WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Оцінка якості вищої освіти - Реферат

Оцінка якості вищої освіти - Реферат

підприємствах, установах і організаціях і спрямований на забезпечення якості і підвищення задоволеності споживачів. У сфері вищої освіти споживачами можна вважати студентів, їх батьків, організації, які приймають на роботу випускників, суспільство в цілому. Як свідчить світова практика, впровадження систем якості у вищих учбових закладах дозволяє вузу суттєво покращити та оптимізувати свою діяльність і підвищити результативність роботи; посилити акцент на меті своєї діяльності і досягненні очікувань споживачів; досягти і стабільно підтримувати високу якість своїх послуг для задоволення потреб і вимог споживачів; збільшувати задоволеність споживачів; отримати визнання з боку замовників через процедуру сертифікації; брати участь у тендерах, у тому числі міжнародних, щодо надання освітянських послуг на вигідних умовах [7]. При цьому слід розуміти, що система якості може лише допомогти ВНЗ у досягненні цілей, що стоять перед організацією, але сама по собі система якості не здатна привести до покращення навчального процесу або якості навчальних послуг, вона не може вирішити усіх проблем - її впровадження означає лише застосування системного і систематичного підходу для досягнення в першу чергу бізнес-цілей вузу.
Ще один аспект покращення якості вищої освіти - це створення незалежних агентств з гарантування якості. Для України ця проблема доволі складна, як з огляду на відсутність попереднього досвіду, так і через деяке замовчування, а то й ігнорування цього питання. У той же час робота таких агентств могла б стати не лише альтернативою державному ліцензуванню та акредитації, але й могла б сприяти в підготовці до проходження процедур комплексної перевірки. Незалежні агентства з гарантування якості вищої освіти в Україні могли б, на наш погляд, допомагати ВНЗ:
- отримувати достовірну інформацію про різноманітні аспекти їх діяльності і аналізувати подальші перспективи розвитку, наприклад, визначивши найбільш значущі для ВНЗ сектори освітнього ринку, який сегментується за навчальними програмами, рівнями освіти, регіональною диференціацією і розвитком мережі філіалів, віковими і гендерними уподобаннями, а також напрямками міжнародного співробітництва;
- припроходженні акредитації в авторитетних закордонних акредитаційних агентствах;
- у наданні інформаційної підтримки для привертання уваги потенційних абітурієнтів, роботодавців, спонсорів, меценатів, інституційних та індивідуальних інвесторів;
- у провадженні системного підходу до оперативного встановлення контактів з новими партнерами і налагодження зворотного зв'язку;
- у встановленні контактів з закордонними ВНЗ, підбираючи партнерів, які представляють найбільший інтерес, у визначенні напрямків спільної наукової творчості, створенні міжнародних шкіл і здійсненні систематичних академічних обмінів;
- у розповсюдженні передового вітчизняного і міжнародного досвіду, використовуючи принцип випередження інновацій і створюючи взірці і схеми розвитку ВНЗ на основі кращих показників найбільш конкурентноздатних навчальних закладів;
- у забезпеченні балансу інтересів усіх учасників освітнього ринку з метою формування нової культури довір'я.
На підставі усього вищесказаного можна зробити висновок про безальтернативність наближення до європейських стандартів якості вищої освіти, з одного боку, та про неминуче переосмислення власних здобутків з їх подальшим використанням на якісно новому рівні, з іншого боку. "Найбільшою перевагою Болонського процесу є визначення та оцінка стандартів якості вищої освіти по всій Європі. Передбачається створення акредитаційних агентств, незалежних від національних урядів і міжнародних організацій. Оцінка буде ґрунтуватися не на тривалості або змісті навчання, а на тих знаннях, уміннях і навичках, що набули випускники. Водночас будуть встановлені стандарти транснаціональної освіти" [8].
Сучасні тенденції до уніфікації примушують учасників українського освітнього процесу ставити і вирішувати все конкретніші та практичніші завдання, намагатись зосереджуватись на головному. Так, вивчення досвіду оцінювання якості вищої освіти в окремо взятих європейських країнах має поступитись (за пріоритетністю) тіснішій співпраці з конкретною організацією - європейською мережею з гарантування якості у вищій освіті, бо саме вона є сьогодні основним виразником освітніх прагнень європейської спільноти.
Формування національної системи контролю якості освіти сьогодні не може не враховувати порівняльних критеріїв, механізмів і методів їх оцінки відповідно до вимог ENQA. Надзвичайно важливим є посилення роботи над створенням систем менеджменту якості вищої освіти та незалежних агентств гарантування якості вищої освіти.
Список використаних джерел
1. М.З.Згуровський. Болонський процес - структурна реформа вищої освіти на європейському просторі / http://www.ntu-kpi.kiev.ua
2. Каменская Е. Виступ 12-13 березня 2001р. в Російському університеті дружби народів на "круглому столі" з проблем якості вищої освіти: "Обеспечение качества высшего образования: российский опыт в международном контексте"). // Alma Mater ("Вестник высшей школы"). - 2001. - № 6. - С. 16.
3. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area.
4. Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна-Болонья-Саламанка-Прага-Берлін) / Упорядники: Степко М.Ф., Болюбаш Я. Я., Шинкарук В. Д., Грубінко В. В., Бабин І. І. - Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2003.
5. Глосарій /www.uaq.org.ua
6. Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України від 2 червня 2005р. Протокол № 5/3-6 "Про вдосконалення системи акредитації як механізму забезпечення якості освіти на рівні вимог міжнародної освітньої спільноти".
7. Матеріали 4-ої щорічної міжнародної конференції "Розбудова менеджмент-освіти в Україні", CEUME/ http://www.Management_com_ua

 
 

Цікаве

Загрузка...