WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методична характеристика комплексу вправ для навчання професійно спрямованого монологічного мовлення студентів старших курсів економічного університе - Реферат

Методична характеристика комплексу вправ для навчання професійно спрямованого монологічного мовлення студентів старших курсів економічного університе - Реферат


Реферат на тему:
Методична характеристика комплексу вправ для навчання професійно спрямованого монологічного мовлення студентів старших курсів економічного університету
Одна з важливих умов досягнення програмного рівня володіння вміннями професійно спрямованого монологічного мовлення студентами економічного університету є вироблення і дотримання єдиних вимог до вправ згідно з останніми досягненнями методичної науки. З предметом нашого дослідження, на нашу думку, співвідносяться такі методичні принципи:
стимулювання професійної мотивації студентів з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей, що передбачає вирішення студентами диференційованих за рівнем складності завдань [1];
комунікативна спрямованість, що відповідає вимогам ситуативності, мотивованості, інформативності вправ [2];
інтегративний підхід, тобто взаємозв'язане формування професійної, лінгвістичної, комунікативної, соціокультурної компетенції у спеціально розроблених вправах [3];
адекватність вправ характеру дії, що формується, психологічним особливостям засвоєння навчального матеріалу на старшому ступені навчання [4];
активізація самостійної роботи студентів шляхом організації індивідуальної та групової проектної роботи [5].
При розробці комплексу вправ на навчання професійно спрямованого монологічного мовлення ми також виходили з того, що кожна вправа має три або чотирифазову структуру: 1) завдання; 2) зразок виконання (факультативна фаза); 3) виконання завдання; 4) контроль [1].
На основі психолого-лінгвістичних і соціально-комунікативних особливостей професійно спрямованого монологічного мовлення (ПСММ) в якості вихідного критерію створення комплексу вправ, спрямованих на формування різних груп умінь ПСММ, ми пропонуємо продукувати види ПСММ з точки зору становлення груп мовленнєвих умінь:
а) презентацію-пропозицію (ПП);
б) презентацію-рекламу (ПР).
Крім того, уявляється за необхідне виділити ті критерії, які максимально точно віддзеркалюють специфіку ПСММ. До них належать:
спрямованість вправи на прийом або видачу інформації: рецептивно-репродуктивні, репродуктивно-продуктивні та продуктивні вправи;
ступінь детермінації очікуваного висловлення студента: детерміновані, частково детерміновані та недетерміновані вправи;
види опор: вправи, що виконуються в опорі на зорову вербальну наочність (текст), зорову зображальну наочність (графік, діаграма, колаж), зорову вербально-зображальну наочність (таблиця, схема), слухову вербальну наочність (опис ситуації викладачем, аудіотекст), професійні знання студентів.
Для визначення послідовності навчання умінь ПСММ ми спиралися на такі методичні положення:
ПП і ПР як види ПСММ базуються на спільних загальних уміннях: реалізувати комунікативний намір адекватно задач і умов спілкування, вміннях логіко-композиційної побудови висловлювання, реалізації тактики усного публічного мовлення. Отже, навчання видів ПСММ може здійснюватися паралельно, але має враховувати і відмінності між ними шляхом формування окремих умінь, притаманних ПП або ПР.
Формування загальних і окремих умінь ПП і ПР забезпечується поетапним виконанням спеціально розроблених вправ. На першому етапі пропонуються рецептивно-репродуктивні вправи, адже впізнання і репродукування передує продуктивному говорінню як легший вид діяльності та сприяє створенню слухових образів утілених комунікативних намірів з їх наступним репродукуванням за завданням викладача. На другому етапі слід переходити до формування більш складних умінь логіко-композиційної побудови висловлення у репродуктивно-продуктивних вправах в опорі на наочність. Третій етап передбачає виконання непродуктивно-продуктивних, частково детермінованих вправ, спрямованих на формування вмінь реалізації тактики усного публічного мовлення. На четвертому етапі відбувається розвиток умінь самостійного ПСММ у найбільш складних вправах продуктивного, недетермінованого характеру (див. таблицю).
3) Етапи навчання ПСММ і відповідні види вправ
Етап Мета Вид вправ
1 Формування вмінь реалізувати комунікативний намір відповідно до виду ПСММ Рецептивно-репродуктивні детерміновані
2 Формування вмінь логіко-композиційного оформлення ПП і ПР Репродуктивно-продуктивні частково детерміновані
3 Формування вмінь реалізації тактики усного публічного мовлення у ПСММ (ПП і ПР) Репродуктивно-продуктивні частково детерміновані
4 Розвиток умінь самостійного ПСММ (ПП і ПР) Продуктивні недетерміновані
Визначивши етапи навчання ПСММ, види вправ і критерії їх створення, перейдемо до характеристики запропонованих вправ на їх прикладах.
Перший етап. Метою вправ першого етапу є формування вмінь диференціювати і репродукувати за завданням викладача окремі елементи ПСММ, що відповідають за реалізацію комунікативного наміру ПП і ПР. Для його досягнення виконуються рецептивно-репродуктивні вправи: під час рецептивної фази студенти слухають або читають завдання; під час репродуктивної фази вони виконують його. Засобом детермінації монологічного висловлювання студентів у вправах цього етапу виступають зразки ПСММ різних видів в усній або письмовій формі. Контроль правильності виконання вправ здійснюється викладачем безпосередньо, прямим коректуванням. Наведемо приклад вправ першого етапу.
Вправа на сприймання ПП і виконання завдання викладача.
Завдання: Jetzt hoert ihr eine Praesentation. Formuliert das Thema fuer das Mietglied, der gerade angekommen ist. Benutzt die folgenden Phrasen:
Der Punkt, mit dem er beginnt, ist …
Der Gegenstand der Praesentation

 
 

Цікаве

Загрузка...