WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Навички презентації — важливий аспект професійного іншомовного спілкування - Реферат

Навички презентації — важливий аспект професійного іншомовного спілкування - Реферат

our
Selves
Наочні засоби. Ефективність наочних засобів залежить від того, наскільки вдало вони підтримують і підсилюють те, що говорять виступаючі. Головне - пам'ятати, що наочні засоби мають полегшувати сприйняття інформації та робити її більш привабливою. Надмірне захоплення наочністю може посунути особистість виступаючого (виступаючої) на другий план. Перенасичення наочних засобів технічною інформацією, статистичними даними та фактами, як правило, втомлює аудиторію. При цьому втрачається інтерес до змісту презентації, внаслідок чого порушується контакт виступаючих з аудиторією. Але ж саме цей контакт є головною передумовою успіху виступу.
Мова презентації передбачає передусім дотримання норм, прийнятих у культурі мови, якою здійснюється презентація. З культурою мови пов'язують перш за все уміння правильно говорити та писати, добирати мовно-виражальні засоби відповідно до мети й обставин спілкування. Мовні норми - це сукупність загальновизнаних мовних засобів, що вважаються правильними та зразковими в певний час. Норми бувають лексичні (розрізнення значень і семантичних значень слів, закономірності лексичної сполучуваності), граматичні (вибір правильної морфологічної і синтаксичної форми), стилістичні (доцільність використання мовних засобів у конкретному лексичному оточенні,відповідній ситуації спілкування), орфоепічні (сукупність правил літературної вимови) та інші. До культури мови відноситься також загальноприйнятий мовний етикет, тобто система стійких мовних формул спілкування, притаманних конкретній мові: звертання, вітання, побажання, прощання, подяки, запрошення, прохання, згоди, підтвердження, заперечення, відмови тощо [5].
Успіх презентації залежить від того, наскільки правильно та адекватно виступаючі вживають лексико-граматичні і синтаксичні одиниці, стилістичні засоби, а також форми мовного етикету, властиві усному діловому мовленню.
Конкретні рекомендації щодо мови презентації можна сформулювати як набір наступних правил:
Дотримуйтесь норм усного мовлення, не переобтяжуючи свій виступ складними граматичними та синтаксичними конструкціями, характерними для письмового спілкування.
Вживайте прості короткі речення, уникаючи складнопідрядних, особливо з декількома підрядними. Довгі складні речення переключають увагу аудиторії на форму висловлення, заважаючи розумінню його смислового змісту.
Віддавайте перевагу активним дієслівним формам та особовим реченням, частіше вживайте особові займенники першої особи однини та множини.
Активно вживайте логічні та хронологічні конектори тексту, які допомагають аудиторії слідкувати за його логіко-семантичною структурою і смисловою схемою та сприяють концентрації уваги.
Зважайте на те, що виступають переважно перед аудиторією, яка складається з представників різних культур, і англійська мова для більшості з них є іноземною. Тому вживайте нормативну та нейтрально забарвлену лексику, уникаючи кліше, жаргону, сленгу та ідіом, за винятком тих випадків, коли ви абсолютно певні, що більшість аудиторії їх зрозуміє.
Вживайте конкретну, а не абстрактну лексику, не зловживайте вузькогалузевими термінами та професіоналізмами, оскільки аудиторія, як правило, складається з різногалузевих фахівців.
Уникайте абревіатур та акронімів, якщо ви не впевнені, що вони зрозумілі більшості аудиторії.
Періодично користуйтеся таким стилістичним прийомом, як повтор, який є ефективним засобом ритмічного оформлення висловлення.
Періодично звертайтеся до аудиторії з риторичними питаннями, а також частіше вживайте особові займенники you та we. Це допомагає утримати увагу аудиторії та створює атмосферу особистого залучення кожного з присутніх до питань, що розглядаються.
Будьте обережні, включаючи анекдоти, цитати, а також наводячи конкретні приклади для ілюстрації фактів або думок, тому що міжкультурні розбіжності, які неминуче присутні у міжнародній аудиторії, можуть призвести до непорозумінь у сприйманні такої інформації і навіть до конфліктних ситуацій.
Не слід зловживати образними засобами мови - метафорами, порівняннями, прислів'ями, приказками тощо. Тут теж включаються соціокультурні та національно-культурні фактори, які можуть не тільки спричинити хибну інтерпретацію смислу висловлення, але й образити присутніх.
Вищезазначені критерії успішної презентації зумовлюють такі завдання спецкурсу:
розвинути навички правильної структурної та змістовної організації презентації;
вдосконалити техніку презентації з метою оптимального впливу на аудиторію;
навчитися вживати відповідні лексико-граматичні, синтаксичні та стилістичні засоби, а також мовні формули спілкування, властиві презентації;
навчитись ефективно використовувати наочні засоби;
навчитись аналізувати презентацію з метою виявлення факторів, які впливають на її успіх або неуспіх.
Це, звичайно, - не повний перелік тих проблем та завдань, які стають перед викладачами і слухачами в процесі оволодіння технікою презентації. Детальні рекомендації та вправи для кожного етапу роботи з підготовки виступу містяться в навчально-методичних матеріалах спецкурсу.
Література
1. Brieger N. Teaching Business English Handbook. - York Associates Publication, 1997. - P. 43-47.
2. Lucas Stephen E. The Art of Public Speaking. - McGraw-Hill, 1995. - P. 270-276.
3. Lucas Stephen E. The Art of Public Speaking. - McGraw-Hill, 1995. - P. 277-281.
4. Locker Kitty O. Business and Administrative Communication. - Richard D. Irwin, Inc., 1995. - P. 514-515.
5. Ботвіна Н. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділового спілкування. - АртЕк, 2000. - С. 104-110.

 
 

Цікаве

Загрузка...