WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Навички презентації — важливий аспект професійного іншомовного спілкування - Реферат

Навички презентації — важливий аспект професійного іншомовного спілкування - Реферат


Реферат на тему:
Навички презентації - важливий аспект професійного іншомовного спілкування
Досвід викладання професійної англійської мови в Дипломатичній академії України свідчить про доцільність введення в навчальну програму спеціалізованого модуля "Техніка презентації". Потреба у виокремленні цього аспекту професійного іншомовного спілкування зумовлена передусім тим, що в своїй професійній діяльності дипломати, фахівці зовнішньої політики, економісти-міжнародники та юристи-міжнародники постійно стикаються з необхідністю виступати публічно. Поширеною формою таких виступів є презентація, тобто виступ перед аудиторією з метою представити ідею, проект, програму тощо; проінформувати про хід виконання або результати проведеної роботи; переконати аудиторію у правильності підходу або позиції, у перевагах запропонованої програми тощо.
Техніка презентації - важлива комунікативна навичка, якої треба спеціально навчатись. Це вимагає не тільки знання мови, але й уміння правильно відібрати, обробити та подати інформацію, адаптувати її до конкретної аудиторії, враховуючи її професійні, демографічні, соціальні, гендерні, етнічні, релігійні і культурні особливості та можливі міжкультурні розбіжності в сприйнятті інформації. Принципово важливим є володіння прийомами невербальної комунікації, оскільки, як відомо, саме через засоби невербальної комунікації сприймається 93% усно викладеної інформації. Звичайно, існують так звані природжені промовці, які цим навичкам не вчились і все ж здатні робити блискучі презентації, але на жаль, таких меншість. Та хоч талантом оратора володіють одиниці, навчитися здійснювати якісні презентації, вміло користуючись прийомами цієї комунікативної діяльності, можуть усі.
Важливість оволодіння навичками презентації іноземною мовою пояснюється також тим, що виступ перед аудиторією як вид мовленнєвої діяльності є потужним засобом подолання мовного бар'єру, розвитку коректності та плинності мовлення, а також навчання творення зв'язного тексту.
Навчання презентації в умовах професійної підготовки фахівців-міжнародників ефективно здійснювати в межах окремого спецкурсу тривалістю 20-30 годин. Якщо навчальний план не передбачає введення такого спецкурсу, то цей спеціалізований модуль можна включати як аспект у нормативний курс англійської мови.
Для того щоб правильно побудувати процес навчання, слід передусім визначити складові та критерії успішної презентації.
Схематично складові можна представити так [1]:
Зміст - це інформація, яку виступаючі відбирають для донесення до аудиторії. Аналізуючи зміст виступу, необхідно врахувати три фактори:
відповідність інформації потребам та інтересам більшості аудиторії;
обсяг інформації;
точність інформації.
Варто зазначити, що вибір теми та підготовка змістовної частини презентації, як правило, не викликають особливих труднощів у студентів-слухачів, оскільки вони вже мають певний рівень професійної компетенції.
Структура презентації - це організація відібраної інформації в єдиний, логічно зв'язаний текст. Вміло структурована презентація характеризується виразними початком, серединою та завершенням, а також чітко окресленим переходом до кожної наступної частини виступу.
Спосіб подачі (манера виступу) - це прийоми, що використовують виступаючі, щоб досягти запланованого впливу на відповідну аудиторію. Вирішальними факторами успіху тут є невербальна комунікація та наочні засоби.
Складовими невербальної комунікації є візуальний контакт, жести, експресія обличчя, міміка та пантоміми, рухи тіла, загальний зовнішній вигляд, а також вимова, інтонація та модуляція голосу, темп мовлення, паузи [2]. Дослідженнями встановлено, що невербальні засоби спілкування - це найпотужніший канал передачі інформації та основний засіб встановлення необхідного контакту з аудиторією, причому 55% повідомлень сприймаються через вирази обличчя, позу, жести, а 38 % - через інтонацію та характеристики голосу. Саме вони створюють атмосферу відкритості (закритості), позитивної (негативної) налаштованості, впевненості (невпевненості), зацікавленості (байдужості) і відповідно формують довіру (недовіру) між учасниками комунікації.
Обсяг даної статті не дозволяє детально зупинитися на всіх засобах невербальної комунікації. Тому, не зменшуючи значущості мови тіла, виразу обличчя, міміки жестів, контакту очей тощо, спеціально розглянемо комплекс акустичних засобів - голос, інтонацію та вимову, які мають безпосереднє відношення до характеристик мовлення.
Характеристики голосу. Доведено, що промовці, які вміють регулювати та слушно змінювати діапазон, висоту голосу, темп мовлення й інтонаційні моделі, уникаючи одноманітності звучання, сприймаються аудиторією як кращі знавці своєї справи. Важливо також звучати емоційно та зацікавлено. Енергія й ентузіазм виступаючих передаються аудиторії [3].
Вимова заслуговує на окрему увагу. Нечітка вимова заважає сприйняттю інформації. Значні труднощі викликають, зокрема, слова, що починаються або закінчуються такими звуками, як: [f], [t], [k], [v], [d]. Наприклад, фраза Our informed and competent image може прозвучати як Our informed, incompetent image. Для тренування вимови дуже корисними є скоромовки. Слід також уникати голосового виділення слів, що починаються з голосних. Це посилює тиск на голосові зв'язки і, як наслідок, робить голос різким та надривним. Для м'якої та плавної вимови рекомендується виділяти слова, які починаються з приголосних [4]:
не рекомендується виділяти рекомендується виділяти
We must take more responsibility not We must take more
Only for Responsibility
Ourselves Not only for

 
 

Цікаве

Загрузка...