WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Зарубіжні підручники та вимоги програми з іноземної мови - Реферат

Зарубіжні підручники та вимоги програми з іноземної мови - Реферат

тощо. Але знову ж таки цього матеріалу недостатньо, бо немає жодної інформації про адміністративний поділ країни, її національні свята, звичаї й традиції, про економічне становище, розвиток спорту, про національних героїв, визначних діячів освіти й науки.
Таким чином, виникає протиріччя у наявному навчальному апараті підручників. З одного боку, вних є новий, корисний і пізнавальний для наших студентів матеріал: пропонуються різноманітні теми, багато з яких є проблемними й актуальними для нашого часу і країни. У цьому полягає їх позитивне значення. Але з іншого боку, своїм змістом підручники не відповідають вимогам Програми з іноземних мов для учбових закладів. При великому обсязі навчального матеріалу, який міститься в них, викладач може використовувати в своїй роботі лише незначну частину його.
Певні труднощі дані підручники становлять і для студентів. Насамперед, усі вони є одномовними. Робота з ними заснована на використанні англійських словників. Відсутня будь-яка опора на рідну мову.
На перших же сторінках автори підручника рекомендують учням придбати "Oxford Advanced Learners' Dictionary", що теж викликає певні проблеми. Не всі мають змогу купити такий дорогий словник. А якщо і куплять його, то робота з ним у деяких студентів буде пов'язана з труднощами: вони витрачатимуть на роботу з ним багато часу. Для самостійної роботи з пропонованим словником потрібний досвід словникової роботи і певні знання. Студенту, який тільки починає вивчати мову, буде важко користуватися ним. А непорозуміння і постійні труднощі, пов'язані з виконанням завдань, негативно впливатимуть на процес навчання: студент може цілком втратити інтерес до предмета, який вивчає.
Методичний апарат побудови підручника пов'язаний з не меншими труднощами для студентів: уже з перших уроків тим, хто не знайомий з лексичним складом англійської мови, даються певні знання і з граматики (дієслово to be, Possessive Pronouns), що ускладнює процес вивчення мови обсягом навчального матеріалу. Щодо лексичного матеріалу, то буквально з першого уроку вводяться 42 нових, на думку автора, слова і приблизно така ж кількість їх в усіх наступних уроках, а іноді і більше, що теж ускладнює процес вивчення мови.
На першому уроці розглядаються тільки дві вправи, доступні для початкового вивчення, всі інші вправи розраховані на тих, хто вже володіє навичками читання і має певний лексичний словниковий запас. Нами підраховано, що протягом уроку студенти повинні прочитати приблизно 2 600 слів, а це під силу далеко не кожному.
У підручнику багато різноманітних завдань. З одного боку, це - добре. Але оскільки не всі можуть з ними впоратися, то це ускладнює роботу викладача. Тому ми вважаємо, що різноманітність завдань за їх характером і рівнем складності завжди повинна бути в центрі уваги викладача, який використовує в навчальному процесі ці підручники. Він повинен враховувати різні рівні знань студентів, їх успішність, складність індивідуального сприйняття, пам'ятаючи про диференційований підхід у процесі навчання. Тільки при правильній організації навчального процесу з аналізованим підручником можуть бути досягнуті позитивні результати.
Дидакти переконують, що лексика краще засвоюється студентами за умови багатократного її повторення у навчальному процесі. Важко сказати, скільки разів слово повинно повторитися в підручнику, щоб воно з пасивної лексики перейшло в активну. Нам не відомі критерії відбору авторами аналізованих підручників лексики для збагачення словникового запасу студентів. Ми поставили за мету дослідити повторюваність окремих слів в аналізованих підручниках.
Проаналізувавши частотність вживання слів children, evening, first, country, flat, brother, daughter, apple, bag, stairs, camera, favourite, need, exciting, midnight, envelope, game, trip, moon, handkerchief у першому рівні і їх використання в другому рівні підручника та узагальнивши одержані дані, ми дійшли певного висновку, який оформили у таблицю:
Частота вживання вибраних слів в "Headway Elementary"
Children ? 95
Evening ? 89
First ? 70
Country ? 64
Flat ? 41 Brother ? 33
Daughter ? 30
Apple ? 24
Bag ? 22
Stairs ? 19 Camera ? 17
Favourite ? 14
Need ? 12
Exciting ? 8
Midnight ? 6 Envelope ? 6
Game ? 5
Trip ? 4
Moon ? 3
Handkerchief ? 3
У наступному рівні підручника "Headway Pre-Intermidiate" ці слова зустрічаються у такій кількості:
Children ? 11
Evening ? 3
First ? 20
Country ? 6
Flat ? 0 Brother ? 0
Daughter ? 2
Apple ? 2
Bag ? 4
Stairs ? 1 Camera ? 0
Favourite ? 7
Need ? 5
Exciting ? 2
Midnight ? 0 Envelope ? 0
Game ? 0
Trip ? 0
Moon ? 0
Handkerchief ? 0
Якщо скласти одержані результати, то частота вживання аналізованих нами слів у двох рівнях підручника складатиме:
Children ? 106
Evening ? 92
First ? 90
Country ? 70
Flat ? 41 Brother ? 33
Daughter ? 32
Apple ? 26
Bag ? 26
Stairs ? 20 Camera ? 17
Favourite ? 21
Need ? 17
Exciting ? 10
Midnight ? 6 Envelope ? 6
Game ? 5
Trip ? 4
Moon ? 3
Handkerchief ? 3
Таким чином, проаналізувавши підручники "Headway Elementary" і "Headway Pre-Intermidiate", можна дійти певного висновку:
у ньому вiдcyтня система введення нової лексики;
немає опори на рідну мову;
не представлено тематичний блок "Україна";
як негативне явище слід підкреслити несприйняття студентами деяких мовленнєвих тем, зумовлених різними життєвими поглядами і суспільними формаціями.
Проаналізована нами частота вживання необхідного лексичного мінімуму дасть змогу викладачеві орієнтуватися у виборі необхідних вправ на закріплення лексики, яка недостатньою мірою подана в підручнику. Вважаємо, що підручники "Headway Elementary" і "Headway Pre-Intermidiate" можуть бути використаними тільки як додатковий матеріал. Для полегшення роботи викладача з ними необхідно розробити методичні рекомендації з урахуванням вимог програми з іноземної мови для учбових закладів.
Література
1. Brieger N. Teaching Business English Handbook. - York Associates Publication, 1997. - P. 43-47.
2. Lucas Stephen E. The Art of Public Speaking. - McGraw-Hill, 1995. - P. 270-276.
3. Lucas Stephen E. The Art of Public Speaking. - McGraw-Hill, 1995. - P. 277-281.
4. Locker Kitty O. Business and Administrative Communication. - Richard D. Irwin, Inc., 1995. - P. 514-515.
5. Ботвіна Н. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділового спілкування. - АртЕк, 2000. - С. 104-110.

 
 

Цікаве

Загрузка...