WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Шкільні проекти із трудового навчання - Сценарій

Шкільні проекти із трудового навчання - Сценарій

аргументованість, переконливість), ділові та вольові якості виступаючого (відповідальне ставлення,прагнення досягнення високих результатів, можливість працювати з перевантаженням).
Критеріями оцінювання творчого проекту, які враховують оцінку за виріб і пояснювальну записку, можуть бути такі:
- Оцінки 10, 11, 12 виставляються, якщо вимоги до пояснювальної записки повністю дотримані. Вона складена в повному обсязі, чітко, акуратно. Виріб виготовлений технічно грамотно з дотриманням стандартів, відповідає естетичним вимогам. Якщо це виріб декоративно-прикладної творчості, то тема роботи повинна бути цікавою, до неї потрібно внести свою індивідуальність, свій творчий потенціал. Робота планувалась учнями самостійно, вирішувалися задачі творчого характеру з елементами новизни. Робота має високу економічну оцінку, можливість широкого застосування. Роботу або отримані результати дослідження можна використати як посібник на уроках праці чи на інших уроках.
- Оцінки 7, 8, 9 виставляються, якщо пояснювальна записка має невеликі відхилення від рекомендацій. Виріб виготовлений технічно грамотно з дотриманням стандартів, відповідає естетичним вимогам. Якщо це виріб декоративно-прикладної творчості, то він виготовлений акуратно, добротно, але не має в собі виняткової новизни. Робота планувалась із несуттєвою допомогою вчителя, в учня спостерігається нестійкий потяг вирішувати задачі творчого характеру. Проект має хорошу економічну оцінку, можливість індивідуального застосування.
- Оцінки 4, 5, 6 виставляються, якщо пояснювальна записка виконана з відхиленнями від вимог, не дуже акуратно. Є зауваження до виготовлення виробу у плані його естетичного змісту, недотримання технології виготовлення, матеріалу, форми. Планування роботи за допомогою вчителя, ситуаційний (нестійкий) інтерес учня до техніки.
Більш низька оцінка за проект не виставляється. Він потребує переробки або доробки.
Оцінювання результатів творчості завжди драматичне та суперечливе. У всякому разі, не треба абсолютизувати його правильність. Ближче до об'єктивної буде рейтингова оцінка, яка включає самооцінку, середню колективну оцінку експертів та оцінку вчителя.
Поточне оцінювання
1. Організація робочого місця - спецодяг, зошит, папка з документами.
2. Вибір, підготовка матеріалів.
3. Креслення, технологічна карта.
4. Макет публікації (чорновий варіант пояснювальної записки).
5. Технологічні операції - розмічання, різання, пиляння, стругання, свердління, фрезерування, точіння, шліфування.
6. Складання.
7. Оздоблення.
8. Захист проекту - за тиждень до закінчення теми (пояснювальна записка або публікація (5-й клас), виріб, рекламний проспект, залікова книга (середня поточна оцінка).
9. Публічна презентація - рейтинг проекту.
10. Майстер-клас для молодших школярів.
P.S. Позапланові роботи.
Журнал заповнюю в такому порядку:
Незважаючи на всі труднощі, можна порадіти за наші успіхи.
Особливою гордістю є вдалий старт надпредметного довготривалого проекту "Зроблено в Україні" із циклу "Сучасні технології нашого міста" на прикладі діяльності ЗАТ "Черкаситара". Його основна мета - ознайомити учнів із сучасними українськими технологіями. У підготовці проекту використана програма Pinnacle Studio 10.1
Даний відеопроект є результатом співпраці інформаційно-технічного клубу "BIOS" при спеціалізованій школі № 3 м. Черкаси та трудового колективу ЗАТ "Черкаситара" і може бути використаний для навчальної, виховної та профорієнтаційної роботи в закладах освіти.
У новому навчальному році продовжимо розпочату роботу та спробуємо виконати міжпредметні групові проекти, пов'язані з поглибленим вивченням англійської та французької мов (спеціалізація нашої школи).
Оскільки саме метод проектів лежить в основі розвивального навчання освітньої галузі "Технологія", то хочеться зупинитись на чотирьох підводних каменях, які необхідно оминати при використанні проектів у процесі навчання:
- Спрощення й банальне трактування проекту в якості деякого алгоритму, який автоматично веде до розвитку творчої особистості, бо сама по собі реалізація проектів на уроках праці, особливо якщо це проходить "строєм", не вирішує проблем розвитку творчого мислення, не створює мотивацію до навчання, не прищеплює навичок самоосвіти, саморозвитку та самоаналізу.
- Догматизму, який може проявитися в тому, що метод проектів буде розглядатись у якості єдиного засобу навчання, що неправильно, бо залишається необхідним саме індивідуальний підхід, урахування місцевих, а часто і національних особливостей (усе це може і повинно бути включено до проекту), і тільки міцна методична підготовка вчителів дозволить розширити перспективу і дати результативність проектного методу.
- Вузького "технологоцентризму", який не враховує необхідності проведення міждисциплінарних проектів, де цінності, які заслуговують поширення, виховуються у процесі вивчення різних предметів, і врахування цього веде до використання міжпредметних зв'язків з іншими навчальними дисциплінами, усвідомленню того, що в реальному житті планетарний характер усе більше набувають саме такі синтетичні проблеми, як глобалізація економіки, регулювання міграційних потоків, досягнення екологічної рівноваги.
- Перебільшеного оптимізму, який враховує виключно нові позитивні можливості, які відкриває метод проектів, бо в цьому випадку існує небезпека зниження відчуття відповідальності перед однокласниками: при неправильній методиці проведення занять і використання виключно індивідуальних проектів може розвинутись індивідуалізм, тому необхідно порівну приділяти увагу і колективним проектам.
Література:
1. Павлова М. Б., Питт Дж., Гуревич М. И., Сасова И. А. Технология. Метод проектов в технологическом образовании школьников. Пособие для учителя. - М.: "Вентана-Граф", 2003.
2. Бордовский Г. А., Гороховатская Н. Б. Метод проектов в технологическом образовании школьников: Материалы международного семинара. - СПб.: Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2001. - 178 с.
3. Корнієнко М. М. Інформаційні технології в освіті - насущна потреба нового тисячоліття. - Харків.
4. Задание творческого характера на уроках трудового обучения // Ярославский педагогический вестник.
5. Горинский С. Г. Интернет в школьном технологическом образовании.
6. Мельников В. Е., Мигунов В. А., Петряков П. А. Метод проектов в преподавании образовательной области "Технология".
7. Коптелов А. В. Учителю технологии о сети Интернет и ее использовании в информационно-технологической подготовке учащихся.
8. Джанетто К., Дилер Э. Управление знаниями. Руководство по разработке и внедрению корпоративной стратегии управления знаниями / Пер. с англ. Е. М. Пестеревой. - М.: Добрая книга, 2005. - 192 с., илл.
9. Інформаційно-методичний журнал "Школа", № 5, травень, 2006.

 
 

Цікаве

Загрузка...