WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Шкільні проекти із трудового навчання - Сценарій

Шкільні проекти із трудового навчання - Сценарій


7. Розробка конструкторсько-технологічної документації.
8. Організація робочого місця.
Технологічний етап
1.Виконання технологічних операцій, передбачених технологічним процесом.
2. Самоконтроль своєї діяльності.
3. Дотримання технологічної, трудової дисципліни, культури праці.
Заключний етап
1. Коректування конструкторсько-технологічної документації.
2. Економічне обґрунтування.
3. Міні-маркетингові дослідження.
4. Контролювання та випробування виробу.
5. Підбиття підсумків.
6. Захист проекту.
7. Публічна презентація та визначення рейтингу проекту.
Захист творчого проекту
Про дату захисту проектів повідомляється заздалегідь, бажано в день отримання проектного завдання.
На захист кожний учень готує пояснювальну записку (проектну папку), виріб і заліковий лист із поточними оцінками. У випадку виконання проекту групою учнів пояснювальну записку готує дизайнер, виріб - майстер, захист проекту та рекламний проспект - рекламний агент, хронологію та заліковий лист - адміністратор.
Пояснювальна записка повинна бути акуратно оформлена, написана гарним почерком або надрукована з допомогою ПК на одній стороні аркуша паперу форматом А4 (210ґ297 мм). Вона обов'язково повинна вміщувати такі розділи: "Обґрунтування теми проекту", "Конструкція виробу", "Технологія виготовлення", "Економічне обґрунтування проекту", "Використана література". За рішенням учителя записка може бути доповнена розділами "Технічний опис", "Рекламний проспект" та інші.
На титульному листі пояснювальної записки пишуться назва проекту, прізвище та ім'я учня й учителя, школа, клас, рік виконання роботи. У випадку виконання проекту групою вказуються прізвища та ім'я кожного учня групи та їх ролі.
На першому аркуші записуються назви розділів з указаними номерами сторінок. Сторінки повинні бути пронумеровані та скріплені.
Захист роботи відбувається перед спеціальною експертною комісією, яка складається із 3-4-х осіб (або однокласників, або учнів інших класів). Для виступу кожному учневі дається 5-7 хвилин. Після виступу присутні можуть ставити йому запитання, висловлювати свою думку. Запитання й пояснення повинні бути по суті проектної роботи. Від учня, який захищає свою роботу, повинні бути отримані всі пояснення зі змісту, оформлення та виконання роботи, аргументовані посилання на джерела інформації.
Підсумкова оцінка - рейтингова, яка включає самооцінку, середню колективну оцінку експертів та оцінку вчителя.
Кожна складова рейтингової оцінки враховує оцінки за поточну роботу, за виріб, за пояснювальну записку та захист проекту.
План виступу на захисті
1. Мета проекту:
а) аргументування вибору теми;
б) собівартість виробу;
в) обґрунтування потреби.
2. Розв'язувані задачі
o конструктивні:
а) відповідність конструкції призначенню виробу;
б) міцність і надійність виробу;
в) вага, розподілення маси;
г) зручність у користуванні;
o технологічні:
а) витрати матеріалів, їх дефіцитність і довговічність;
б) стандартність технології, необхідне обладнання;
в) складність та обсяг виконаних робіт;
o екологічні:
а) незабрудненість навколишнього середовища при виробництві;
б) можливість використання відходів виробництва;
o естетичні:
а) оригінальність форми;
б) декоративність;
в) кольорове рішення;
o економічні та маркетингові:
а) можливість масового виробництва та реалізації.
3. Коротка історична довідка з теми проекту:
а) час виникнення виробу;
б) конструкції виробу в минулому та теперішньому часі;
в) використані матеріали.
4. Хід виконання проекту:
а) використана література;
б) конструкторсько-технологічне рішення поставлених задач;
в) розв'язування проблем, які виникли в ході практичної роботи.
5. Економічна доцільність виготовлення виробу, виходячи з аналізу:
а) ринкова ціна аналогічного виробу;
б) розрахункова собівартість виробу;
в) реальні грошові затрати.
6. Висновки з теми проекту:
а) досягнення поставленої мети;
б) результати розв'язання поставлених задач;
в) аналіз випробування виробу;
г) можлива модернізація виробу.
7. Власна оцінка роботи над проектом.
Титульний лист
Зміст.
Обґрунтування вибору теми проекту.
Фотографія виготовленого виробу.
Обґрунтування теми вибраного проекту.
Виявлення традицій і тенденцій.
Банк ідей і пропозицій. Ескізи альтернативних виробів.
Дизайн-аналіз.
Обґрунтування вибору та характеристика використаних матеріалів та обладнання.
Технологічна частина.
Екологічне та економічне обґрунтування проекту.
Діаграма купівельної спроможності.
Джерела інформації.
Приблизна можлива рубрикація пояснювальної записки (проектної папки)
Титульний лист.
Зміст.
Обґрунтування вибору теми проекту.
Фотографія виготовленого виробу.
Обґрунтування теми вибраного проекту.
Виявлення традицій і тенденцій.
Банк ідей і пропозицій. Ескізи альтернативних виробів.
Дизайн-аналіз.
Обґрунтування вибору та характеристика використаних матеріалів та обладнання.
Технологічна частина.
Екологічне та економічне обґрунтування проекту.
Діаграма купівельної спроможності.
Джерела інформації.
Оцінка за проект пропорційна внеску кожного учня та загального виконання проекту. Спрацьовує принцип: "Один за всіх і всі за одного". У випадку невдалої співпраці між учасниками проекту група за власним бажанням розформовується (лише після закінчення проекту) і по можливості створюється в новому варіанті.
Загальна оцінка є середньоарифметичною чотирьох оцінок:
1. за поточну роботу;
2. за виріб;
3. за пояснювальну записку (проектну папку);
4. за захист проекту.
При оцінюванні поточної роботи враховуються правильність виконання прийомів і способів роботи, раціональність виконання праці та організації робочого місця, економне використання матеріалів, електроенергії, дотримання правил техніки безпеки, добросовісність виконання роботи, упровадження самоконтролю.
При оцінюванні виробу враховуються практична спрямованість проекту, якість, оригінальність і закінченість виробу, його естетичне оформлення, виконання завдання з ефектами новизни, економічна ефективність проекту, можливість його більш широкого використання, рівень творчості та ступінь самодіяльності учнів.
При оцінюванні пояснювальної записки слід звернути увагу на повноту розкриття теми завдання, оформлення, рубриціювання, чіткість, акуратність, правильність та якість виконання графічних завдань - схем, креслень.
При оцінюванні захисту творчого проекту враховуються аргументованість вибору теми, якість доповіді (композиція, повнота представлення роботи, аргументованість висновків), якість відповідей на запитання (повнота,

 
 

Цікаве

Загрузка...