WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Педагогічна майстерність і творчість вчителя - Реферат

Педагогічна майстерність і творчість вчителя - Реферат

багатьох інших велика увага приділяється творчості вчителя в становленні справжньої людини, громадянина, патріота Батьківщини. "Ми маємо справу з найскладнішим, неоцінним, найдорожчим, що в житті, - з людиною. Від нас, від нашого вміння, майстерності, мистецтва, мудрості залежить її громадянське й інтелектуальне обличчя, її місце і роль у житті, її щастя" (Сухомлинський В.О. Вибрані твори. - Т.2. - С.420).
В 80-ті роки ХХ століття творчі педагоги-новатори об'єдналися у творчий рух "Педагогіка співробітництва" (Див. "Учительская газета"._ 18 октября 1986 года ). Основні ідеї педагогів-новаторів:
1) співробітництво з усіма учасниками навчально-виховного про- цесу; 2) навчання без примусу, з оптимізмом, без конфліктів;
3) використання опори в навчанні; 4) система випередження у навчанні;
5) гуманістична система оцінювання; 6) демократизація виховання особистості;
7) самоаналіз, саморозвиток, самовдосконалення особистості тощо. Деякі представники педагогів - новаторів: Ш.О.Амоношвілі ("В школу - с 6 лет" , "Здравствуйте, дети!", "Как живёте, дети?", "Единство цели"); С.М.Лисенкова ("Когда легко учиться"); І.Б.Волков ("Учим творчеству","Цель одна - дорог много"); І.П.Іванов ("Воспитывать коллективистов"); Є.М.Ільїн ("Шаги навстречу", "Искусство общения", "Рождение урока", "Путь к ученику"); О.А.Захарченко (Чубар "Письмо в будущее"): В.Ф.Шаталов ("Куда и как исчезли тройки", "Педагогическая проза", "Эксперимент продолжается", "Опорные конспекты по физике - 8 класс");
Л. і Б. Нікітіни ("Мы, наши дети и внуки"). Передові вчителі Херсонщині.
5. Шляхи формування педагогічної майстерності:
- самовиховання загальної та педагогічної культури (потреба, самопізнання, планування, реалізація, контроль, корекція);
- засвоєння професійних знань, вмінь, навичок;
- громадська активність;
- педагогічна практика;
- вивчення передового педагогічного досвіду;
Приклади програм самовиховання К.Ушинського, Л.Толстого. План роботи на кожний день В.Сухомлинського. Система самовиховання [2.46.]
Література.
1. Актуальні проблеми підготовки педагогічних кадрів до творчої професійної діяльності: Зб. наук. праць. -К., 1993. - 240 с.
2. Державна національна програма "Освіта" (Україна ХХ1 ст.).- К.,1994.-61с.
3. Концепція національного виховання // Рідна школа.-1996.- №5.
4.Концепція безперервної системи національного виховання. - К.: Освіта, 1994.
5. Педагогічна майстерність: Підручник / І.А. Зязюн та інші. - К.: Вища школа, 1997.- Розділи 1-3.
6. Основы педагогического мастерства / И.А.Зязюн и др. - Москва: Просвещение, 1989.- Гл. 1-3.- С.126-134.
7. Макаренко А.С.Сочинения в семи томах. - Москва, 1957.
8. Сухомлинський В.О. Вибр. твори в 5 т.- К., 1976-1977.
9. Сухомлинський В.О. Розмова з молодим директором школи. Бесіда 1. Основні проблеми творчої праці вчителя .// Вибр. твори в 5 т.- К.,1976. - Т.4. - С.414-446.
10. Сухомлинський В.О. Людина неповторна. .// Вибр. твори в 5 т- К.,1976. - Т.5. - С. 85-102.
11. Балл Г.О. Про психологічні засади формування готовності до професійної праці // Психолого - педагогічні проблеми професійної освіти. - К., 1994. - С. 98- 100
12. Барбина Е.С. Формирование педагогического мастерства учителя в системе непрерывного педагогического образования.- К., 1997. - 153 с.
13. Барбина Е.С. Педагогическое мастерство - искусство и наука быть человеком. - К., 1995. - 105 с.
14. Барбіна Є.С. Гуманізація освіти. Навчально-методичний посібник. - Херсон, 2001. - 60 с.
15. Барбина Е.С. Теоретико - методологические основы профессиональной подготовки будущих учителей. Научно-методическое пособие. - Херсон, 2001. - 70 с.
16. Біленко Л.В., Сисоєва С.О. Вивчаємо творчу діяльність педагога // Рідна школа.-1993.- №11-12.
17. Бутенко В.Г. Способи самореалізації особистості // Особистість педагога : Розкриття можливостей. - К.,1995. - С.28.
18. Бутенко В.Г. Естетичні орієнтири педагогічної праці // Етноестетика праці вчителя. - К., 1995. - С.7-12.
19. Бутенко В.Г.Формирование педагогического мастерства учителя. - К., 1991. - 72 с.
20. Волинець А.Г. Сучасні педагогічні новації і школа майбутнього // Рідна школа.-1994.- №8.
21. Гончарова Т.И., Гончаров И.Ф. Когда учитель - властитель дум. Книга для учителя. - Москва: Просвещение, 1991.- 174 с.
22. Загвязинский В.И. Учитель как исследователь. - Москва: Знание, 1980.
23. Загвязинский В.И.Педагогическое творчество учителя. - Москва, 1987.
24. Кан-Калик В.А., Никандров А. С. Педагогическое творчество.- Москва: Педагогика, 1993.
25. Кухарев Н.В. На пути к профессиональному совершенству. - Москва, 1990.- С.63-104.
26. Львова Ю.Л. Творческая лаборатория учителя. - Москва,1992. -С.83-92
27. Майборода В.К. Творча особистість учителя у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського // Рідна школа. - 1993.- №9.- С.33-34.
28. Оконь В. Введение в общую дидактику. - Москва, 1990.
29. Проблема особистості вчителя та його фахової підготовки: Зб. наук. праць / За ред. М.Б. Євтуха. - К., 1994. - 116 с.
30. Руденко Ю. Д. Національне виховання: відродження і перспективи // Педагогіка і психологія.-1994.-№1.
31. Симонов В. Диагностика личности и профессионального мастерства преподавателя. - Москва, 1995.
32. Сисоєва В.М. Пріоритет - науково - педагогічна творчість // Рідна школа. - №5.-1994.
33. Стельмахович М.Г. Педагогіка життя. - К.: Знання, 1980. - 48 с.
34. Федяєва В.Л. Принципи організації неперервної педагогічної освіти// Матеріали міжвузівської науково- прктичної конференції з проблеми удосконалення підготовки вчителя. - Херсон , 1995. - С.141-142.

 
 

Цікаве

Загрузка...