WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Логіка - Урок

Логіка - Урок

посібника.
Усі наукові терміни, які є у змісті програми, подаються виключно для вчителя!
Кількість годин на вивчення кожного розділу подається орієнтовно.
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ВИМОГИДО НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 2-Й КЛАС ПОНЯТТЯ (16 год)
(у плані практичного ознайомлення)
Поняття та його ознаки. Зміст, обсяг поняття. Родове і видове поняття. Види понять: загальні, конкретні, одиничні, збірні, абстрактні. Визначення поняття через найближчий рід та видову ознаку. Відношення "більше", "менше", "стільки, скільки"; "старший", "молодший".
Логічні задачі на порівняння предметів за кольором, розміром, формою, кількістю; порівняння людей за віком. Установлення порядку розміщення предметів за певною властивістю. Завдання типу: "Знайди зайвий предмет", "Де схований предмет", "Перевір свою пам'ять".Завдання з паличками.
СУДЖЕННЯ (15 год)
Суть логічного судження. Істинні та хибні судження. Судження із словами: "усі", "кожний", "завжди", "деякі", "принаймні один". Заперечна частка "не" у судженні.
Логічні задачі, які розв'язуються методом припущення та методом вилучення.
Завдання типу: "Знайди зайвий предмет", "Знайди відсутню фігуру". Завдання на тренування уваги та швидкості реакції.
ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО (4 год)
Основні вимоги до знань і вмінь учнів
на кінець навчального року
Учні повинні
- мати уявлення про:
- родові та видові ознаки предмета;
- ознаки поняття;
- види понять - загальні та одиничні, збірні, конкретні та абстрактні;
- знати:
- зміст слів: "усі", "кожний", "завжди", "деякі", "принаймні один", частки "не";
- загальний спосіб розв'язування задач методом припущення та методом вилучення;
- усвідомлювати:
- зміст відношень "більше-менше", "стільки-скільки", "старший-молодший";
- уміти:
- складати судження зі словами "усі", "деякі", "принаймні один";
- установлювати порядок розміщення предметів за певною властивістю;
- виділяти склад предмета, родові та видові ознаки;
- розрізняти та складати істинні й хибні судження, перетворювати зміст судження з істинного на хибне і навпаки;
- розв'язувати елементарні задачі методом припущення та методом вилучення;
- знаходити певну закономірність, продовжувати ряд фігур.
3-Й КЛАС. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО
ЗА 2-Й КЛАС (3 год)
Поняття. Види понять. Судження. Установлення порядку розміщення предметів за певною властивістю. Визначення поняття через найближчий рід і видову ознаку. Задачі, які розв'язуються методом припущення та методом вилучення.
ПОНЯТТЯ (15 год)
Зміст і обсяг понять. Порівнянні та непорівнянні поняття. Сумісні поняття: тотожні (рівнозначні), перехресні, підпорядковані. Несумісні поняття: співпідпорядковані, протилежні, суперечні. Круги Ейлера. Зображення обсягу понять за допомогою кругів Ейлера. Визначення понять.
Множина. Переріз та об'єднання множин. Круги Ейлера. Підмножина. Рівні множини. Доповнення до підмножини.
Логічні задачі на знаходження кількості елементів перерізу та об'єднання двох множин.
СУДЖЕННЯ (12 год)
Просте і складне судження зі сполучниками "і", "або", їх істинність і хибність.
Зашифровані дії. Числові ребуси, які містять операції додавання й віднімання.
Задачі, які розв'язуються методом припущення та методом вилучення.
Завдання пошукового типу на кмітливість, швидкість реакції.
Завдання з паличками.
ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК (5 год)
Основні вимоги до знань і вмінь учнів
на кінець навчального року
Учні повинні
- мати уявлення про:
- зміст і обсяг понять, порівнянні та непорівнянні поняття; сумісні поняття - тотожні (рівнозначні), перехресні, підпорядковані; несумісні поняття - співпідпорядковані, протилежні, суперечні;
- правила визначення понять через найближчий рід та видову відмінність;
- усвідомлювати:
- зміст понять "множина", "переріз", "об'єднання" множин;
- знати:
- істинність (хибність) суджень зі сполучниками "і", "чи";
- уміти:
- визначати обсяг поняття, показувати його за допомогою кругів Ейлера;
- показувати співвідношення між обсягами двох понять і між множинами за допомогою кругів Ейлера;
- складати істинні й хибні судження за допомогою сполучників "і", "або";
- розв'язувати задачі за допомогою методів припущення та вилучення;
- знаходити кількість елементів у перерізі та в об'єднанні множин;
- розгадувати числові ребуси, в яких містяться тільки операції додавання й віднімання натуральних чисел.
4-Й КЛАС.
ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У 3-МУ КЛАСІ (2 год)
Судження зі сполучниками "і", "або". Істинність, хибність простих і складних суджень. Поняття. Зображення обсягу понять за допомогою кругів Ейлера. Множина. Переріз, об'єднання множин.
Задачі, які розв'язуються методом вилучення та методом припущення. Задачі на знаходження кількості елементів у перерізі та в об'єднанні множин.
СУДЖЕННЯ (10 год)
Просте судження та його структура. Суб'єкт судження, предикат судження. Види простих суджень. Складне судження. Судження із сполучниками "і", "або", "якщо..., то". Таблиці істинності складних суджень. Слова "необхідно", "достатньо". Побудова суджень зі словами "необхідно", "достатньо". Частка "не".
Задачі, які розв'язуються методом припущення та методом вилучення.
ПЛАНУВАННЯ ДІЙ (12 год)
Планування дій. Алгоритм.
Логічні задачі. Задачі на планування найгіршого варіанта. Задачі, які розв'язуються з кінця.
УМОВИВОДИ (6 год)
(у плані практичного ознайомлення)
Поняття "умовивід". Безпосередні умовиводи (умовиводи з одним засновком). Перетворення. Обернення.
ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК (5 год)
Основні вимоги до знань і вмінь учнів на кінець навчального року
Учні повинні
- мати уявлення про:
- про зміст поняття "умовивід"; операцій "перетворення", "обернення";
- зміст слів "необхідно", "достатньо";
- усвідомлювати:
- зміст понять "прості та складні судження";
- знати:
- алгоритм розв'язання задач на планування найгіршого варіанта; задач, які розв'язуються з кінця;
- таблицю істинності складних суджень;
- уміти:
- складати судження зі сполучниками "і", "або", "якщо, то"; зі словами "необхідно", "достатньо"; з часткою "не", визначати їх істинність (хибність);
- виконувати перетворення й обернення;
- розв'язувати задачі методом припущення та методом вилучення; задачі, які розв'язуються з кінця;
- планувати найгірший варіант для розв'язання задачі.

 
 

Цікаве

Загрузка...