WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Компаративний аналіз художнього твору на уроках зарубіжної літератури у 9 класі - Урок

Компаративний аналіз художнього твору на уроках зарубіжної літератури у 9 класі - Урок


Урок на тему:
Компаративний аналіз художнього твору на уроках зарубіжної літератури у 9 класі
Однією з найбільш гострих проблем у викладанні зарубіжної літератури залишається проблема аналізу художнього твору. З огляду на значне зростання обсягу навчального матеріалу, доречнішим стає компаративний аналіз художніх творів.
Метою шкільного компаративного аналізу є не тільки знаходження у творі відповідностей і відмінностей, тобто здійснення порівняння заради порівняння, а й необхідність формування гуманістичного світогляду учнів, шанобливого ставлення до чужинців.
Якими ж шляхами йде шкільна компаративістика?
По-перше, це порівняння творів зарубіжних письменників, які належать до однієї або різних літературних епох.
Розпочинається вивчення іноземної літератури в 9 класі розглядом священних книг народів світу. Що є спільним і відмінним між ними, які моральні настанови, яку мудрість життя несуть нам вічні книги?
Ці питання стають головними на уроці.
При вивченні античної літератури цікаво зробити порівняльний аналіз поем "Іліада" й "Одіссея" Гомера та "Енеїди" Вергілія. Учні, порівнюючи зміст цих поем, швидко знаходять відповідності.
Вергілій, як і Гомер в "Одіссеї", докладно описує блукання героя по дорозі з Іліону до Калії. Як Одіссей на банкеті у царя феаків Алкіноя докладно розповідає про свої пригоди, так само Еней на банкеті у Дідони описує загибель Трої й тривалі мандри. Як Одіссея не хоче відпускати закохана в нього німфа Каліпсо, так і Енея затримує правителька Карфагену.
Чимало відповідностей можна знайти, порівнюючи "Енеїду" з "Іліадою". І там, і там війна починається через жінок (Гелену і Лавінію). Еней у поемі Вергілія виконує ту ж функцію, що Ахілл в "Іліаді". Вони обидва найсильніші й найхоробріші з-поміж героїв. Як Гефест на прохання Фетіди зробив Ахіллові щита, так щита Енеєві зробив Вулкан на прохання Венери. До того ж, на щитах зображено сцени відповідно з давньогрецького та римського життя.
Але відповідності стосуються ознак зовнішніх, а от сутність зображеного на двох щитах різна. Якщо у Гомера це зображення побуту греків, то у Вергілія це зображення історії римлян.
Учні знаходять й інші відмінності у поемах. Наприклад, ставлення до богів у Гомера і Вергілія принципово різне. Суттєву відмінність можна побачити і в характеристиках двох головних героїв. Ахілл лише прудконогий, а Еней уже благочестивий. Вергілій підійшов до зображення внутрішнього світу героїв.
При вивченні сонетів Шекспіра доречно порівняти їх із сонетами Данте і Петрарки.
Компаративний аналіз рекомендуємо провести за таким планом:
1. Історія створення.
2. Особливості форми, віршування.
3. Теми.
4. Образи.
5. Художні особливості.
Розповідаючи про історію створення сонетів Шекспіра, учитель акцентує увагу учнів на тому, що ці сонети бути написані в добу пізнього Відродження, на відміну від сонетів Данте (раннє Відродження) і Петрарки (Відродження).
Якщо сонети Данте і Петрарки присвячені жінкам (Беатріче й Лаурі), то більшість сонетів Шекспіра присвячена невідомому білявому юнакові. Решта сонетів розкриває історію його драматичного кохання до Смаглявої леді.
"Італійський сонет" складається з двох катренів (чотиривіршів) і двох терцетів (тривіршів).
Шекспір запропонував нову форму сонета: три катрени, в яких викладена певна думка, і двовірш, у якому висловлювалася головна думка-висновок.
Учні відмічають, що спільним у сонетах трьох поетів є те, що вони оспівують жіночу красу та кохання. Але є й помітні відмінності у висвітленні цієї теми.
В сонетах Данте любов до Беатріче стає відображенням краси божества. Його красуня "заповита в покривало", вона не має ніяких індивідуальних рис.
По-новому прагне співати про любов Петрарка, "щоб здобути співом тіло". Відчуваючи внутрішній розлад між почуттям любові до Лаури як до земної жінки і гріховністю цього почуття, Петрарка робить вибір на користь кохання.
Сонети Шекспіра - це гімн земній красі. Перед нами постає образ земної жінки, не ідеалізований, зі своїми вадами, але вес одно прекрасний (сонет 130). Поет зображує любов як вірну опору, провідну зорю в бурхливому морі життєвих незгод (сонети 116, 60).
Крім теми кохання, важливе місце в ліриці Шекспіра займає тема поета. Автор розмірковує про життя на землі, піднімає філософські питання. Учні відмічають багатий арсенал художніх засобів, які використовує Шекспір: епітети, гіперболи, антитези, метафори, консейти. Наводять приклади, порівнюють з використанням художніх засобів у сонетах Данте і Петрарки.
Другий шлях розвитку шкільної компаративістики - це зіставлення творів зарубіжної й української літератури. Прикладом такого аналізу є порівняння "Енеїди" Вергілія й однойменної поеми І. Котляревського. Форма уроку за цією темою - семінар.
Вчитель розбиває клас на чотири творчі групи. Кожна група отримує блок запитань, працювати над якими буде вдома.
Перший блок запитань стосується історії створення поем.
Пропонуємо деякі з них.
1. Зверніть увагу на соціально-політичний і культурно-історичний контекст творів Вергілія і Котляревського. Що спільне ви помітили? Свої спостереження пов'яжіть з проблематикою аналізованих творів. Виникнення поем бачиться вам як випадкове чи закономірне?
2. Яка була остання авторська воля Вергілія щодо свого найвидатнішого твору? Хто не погодився з таким рішенням?
3. Чи не була надрукована поема Котляревського за життя автора?
Другий блок запитань стосується сюжету та композиції.
Запитання можуть бути такими:
1. Зі скількох частин складається сюжет "Енеїди" Вергілія?
А поема Котляревського?
2. Скільки сюжетних ліній простежується в зіставлюваних творах?
3. Визначте основні і побічні рушії сюжету творів.
Як вони визначають групування персонажів?
4. Яку частину в поемах можна вважати експозиційною? Чому?
Яким чином і в якій мірі вона готує читача до розгортання основних подій?
5. Яке місце в поемах можна вважати кульмінацією? Чому?
6. Характер розв'язки творів, який він?
У чому ви помітили логічність появи саме такого закінчення?
Третій блок запитань стосується образної системи поем.
1. Поясніть роль образу автора в організації тексту творів.
2. Охарактеризуйте головного героя поем, визначте спільні й відмінні риси Енея у Вергілія і Котляревського.
3. Які з так званих другорядних образів перебувають у системних зв'язках із характером головного героя?
У четвертому блоці мова піде про стиль поем.
Направленість цих запитань може бути такою:
1. У чому виявляється неповторність мови поем?
Як "дихання" епох позначилося на мовній палітрі творів?
2. Знайдіть елементи книжного стилю у поемі Вергілія й народного характеру мови у творі Котляревського?
3. Зробіть спостереження над епітетами й порівняннями в творах.
Що спільне і що відмінне ви помітили?
Цікавопроходять уроки-зіставлення за творами Ж.-Б. Мольєра "Міщанин-шляхтич", Д. Фонвізіна "Недоросток", І. Карпенка-Карого "Мартин Боруля".
Третій аспект шкільної компаративістики - це порівняння образів літературних героїв. Офелія і Джульєтта, Маргарита Гете ("Фауст"), і Катерина Т. Г. Шевченка ("Катерина"), Чайльд Гарольд, Онєгін і Печорін.
Робота на уроці по зіставленню образів повинна закінчитися складанням таблиці "Спільне і відмінне в характерах героїв".
Компаративний аналіз творів допомагає усвідомити учням цілісність світового літературного процесу.
Сучасне життя висуває необхідність творчого підходу до уроку літератури та до всього процесу навчання. Компаративістика відкриває широкі горизонти в процесі навчання та виховання сучасних школярів, розширення їхнього кругозору, формування цілісного світобачення.
Такий підхід до викладання літератури у 9 класі обумовив досягнення учнів нашої школи на районних олімпіадах (призові місця кілька років підряд) і обласних олімпіадах (успішне виконання робіт заочного туру і участь у ІІІ етапі учнівських олімпіад).
За методом компаративного аналізу художнього твору - майбутнє.

 
 

Цікаве

Загрузка...