WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методика викладання правознавства в американських школах - Реферат

Методика викладання правознавства в американських школах - Реферат

Доки єдиною гарантією захисту людьми своїх природних прав буде їхня сила чи підступність, сильніші й хитріші часто намагатимуться відібрати життя, свободу і власність слабших.
5. Слабші чи менш спритні люди можуть намагатися захистити себе, згуртовуючись проти сильних.
6. Оскільки не буде жодних законів, на які всі погодяться, та уряду, щоб забезпечувати виконання цих законів, права кожної людини постійно наражатимуться на небезпеку.
Як ви вважаєте?
1. Наведіть приклади проблем, які можуть постати, якщо чиїсь права на життя, свободу і власність зіткнуться з правами інших осіб. На яких підставах можна розв'язати цей конфлікт?
2. Чи треба захищати окремі права більше за решту? Чому? Наведіть приклади.
3. Філософія природного права твердить, що правління грунтується на згоді. Як ми даємо свою згоду і як її спростовуємо?
4. Сьогодні чимало людей вважають, що права на життя, свободу і власність включають також права на державну освіту та охорону здоров'я. Чи погодилися б з цим батьки-засновники? Чи згодні з цим ви? Чому?
Чому важливе визначення Локком природних прав на життя, свободу і власність?
Щоденні новини рясніють посиланнями на "права людини", "політичні та економічні права", "права студентів", "права споживачів", "права батьків" та іншими виразами, в яких міститься це слово. Ви вже знайомі зі словом "права". Ми вже так звикли до нього, що часто навіть не замислюємося, а що ж воно означає.
Право можна описати як вимогу мати або одержати щось чи діяти у спосіб, виправданий правно і морально. Наприклад, ви можете вимагати права сповідувати свою релігію і виправдовувати цю вимогу посиланням на Першу поправку до Конституції. Зрозуміло, це не єдина підстава, яку ви можете навести.
Описуючи концепцію природних прав, філософи на кшталт Джона Локка сміливо вдавалися до нових тлумачень попереднього змісту слова "права". До часів Локка та інших філософів природного права концепція прав застосовувалася дуже обмежено й вибірково. Права радше вважали особливими привілеями, з яких користалися тільки окремі групи, класи або нації. Ці права були винятковими, тобто поза цією групою ними не можна було користатися.
Філософи природного права не погодилися з таким тлумаченням. На їхню думку, можливості людей не повинні обмежуватися обставинами або групою, в якій вони народилися. Ці філософи вважали за головну соціальну одиницю саме особу, а не клас чи групу. Вони вбачали у суспільстві лише зібрання особистостей, кожній з яких належить однакове право прагнути власного добробуту.
Скажімо, Локк визначав природні права через поняття життя, свободи і власності, бо він вважав їх самою людською суттю. Саме вони перетворюють нас на людей і визначають нашу мету в житті. Ці права загальні, тобто належать кожній людині. Локк також вважав ці права за невідбірні - це слово вжив і Джеферсон у Декларації незалежності. Це означає, що ці права настільки притаманні людській природі, що їх не можна відібрати або зректися. "Священні права людства, - казав інший батько-засновник, Александер Гамілтон. - Вписано наче сонячним променем у цілу людську природу, рукою самого Бога, і жодній силі на землі їх не викреслити і не затьмарити".
Уряди і суспільства, що грунтуються на філософії природного права, гарантують окремі права задля збереження наших природних прав. За Конституцією США вам належать громадянські права, що забезпечують, скажімо, свободу сумління і приватного життя, і захищають вас від несправедливої дискримінації з боку уряду або інших осіб. Вам належать і певні політичні права, як-от право голосувати, балотуватися на державну посаду, які дозволяють вам контролювати власний уряд. Такі громадянські і політичні права служать справі захисту природних прав на життя, свободу і власність.
Що мав на увазі Локк виразом "суспільний договір"?
За ідеального природного стану має панувати закон природи. Ніхто не мав би права втручатися у ваше життя і свободу набувати і зберігати власність. Проте Локк усвідомлював, що не всі люди розумні й добрі, тому завжди будуть і такі, хто намагається порушити ваші права. А що немає жодного уряду, ви та інші люди змушені захищати свої права самотужки. Наслідком цього за природного стану буде цілковита неубезпеченість ваших прав та можливості їх здійснення. Ви постійно наражатиметеся на небезпеку втратити їх.
Велику проблему для Локка та інших філософів природного права становив пошук засобів до такого захисту природних прав кожної особи, щоб усі люди могли скористатися з цих прав і мирно жити разом. Локк казав, що найкращим розв'язанням цієї проблеми за природного стану є згода кожної людини з іншими створити уряд, коритися йому і надати право ухвалювати закони і забезпечувати їх виконання. Угода такого гатунку дістала назву суспільного договору.
Як у будь-якому договорі, щоб одержати щось, ви щось віддаєте. У суспільному договорі кожен обіцяє зректися абсолютного права робити будь-що з того, на що людині належало право за природного стану. Натомість кожен одержує безпеку, яку може гарантувати уряд. Кожен згоден коритися обмеженням, що накладають на нього створені урядом закони. Кожен мається у безпеці, свідомий, що його права на життя, свободу і власність захищаються.
Отже, уряд є кращою альтернативою недосконалому природному станові, за якого окремі люди не коряться законам природи. Метою уряду є захист природних прав, які особа неспроможна ефективно убезпечити за природного стану.
Як ви вважаєте?
1. Якщо метою уряду є убезпечення прав на життя, свободу і власність, за яких обставин, у такому випадку, уряд повинен мати змогу обмежувати ці права?
2. Які критерії треба застосовувати для визначення, за яких обставин уряд, коли так, повинен мати змогу обмежувати особисту свободу
* вірувати за власним вибором
* сповідувати власні вірування
* використовувати свою власність
* об'єднуватися з будь-ким за власним вибором
3. Уявіть, що ви мешкаєте у громаді, де нема жодного правопорядку. Скрізь панує насильство і беззаконня. Чи вважаєте ви будь-який уряд кращим за брак уряду взагалі? Поясніть свою відповідь.
4. Кажуть, якщо люди неоднакові за розумом і вдачею, то начебто несправедливо, що всім належать однакові права. Чи згодні ви з цим? Підготуйтеся обстоювати свою відповідь.
Перевірка і використання уроку
1. Поясніть, що означає кожен з цих постулатів Декларації незалежності:
* всіх людей створено рівними
* людям належать певні невідбірні права
* невідбірні права включають права на життя, свободу і прагнення щастя
* уряди встановлюються задля захисту цих прав
* уряди виводять свої справедливі повноваження зі згоди тих, ким вони управляють
* народ має право змінити або скасувати форму правління, якщо та стає згубною для мети, задля яких її було встановлено.
2. Що означає "закон природи" або "природний закон"? Як Локк намагався визначити або окреслити обмеження, накинуті цим законом на поведінку людини?
3. Як використав Локк ідею "природного стану" у намаганнях визначити або окреслити, якою має бути мета уряду?
4. Які були погляди Локка на людську природу? Як вони вплинули на його уявлення щодо найкращої форми правління?
5. Що означає вираз "суспільний договір"? Як він пов'язаний з думкою, що уряд виводить свою владу зі згоди підлеглих?
6. Вчиніть всебічний розбір Договору на "Мейфлавері". Поясніть, що це таке, чому його було укладено і як він відображає зв'язок між "суспільними договорами" і думкою, що уряд має грунтуватися на згоді.

 
 

Цікаве

Загрузка...