WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методика викладання біології „Випаровування води рослинами” - Реферат

Методика викладання біології „Випаровування води рослинами” - Реферат

РЕФЕРАТ ПО ПЕДАГОГІЦІ
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ БІОЛОГІЇ
"ВИПАРОВУВАННЯ ВОДИ РОСЛИНАМИ"
(Розділ 1. Царство Рослини; тема 9. Основні функції рослинного організму)
Мета:
освітня: сформувати в учнів знання про транспірацію як процес випаровування води рослинами; з'ясувати його значення для рослин; розвивати поняття про взаємозв'язок живого організму з середовищем; формувати розрахунково-вимірювальні уміння та уміння якісного та кількісного аналізу результатів досліду; стимулювати інтерес до кількісної оцінки біологічних явищ.
виховна: формувати в учнів науковий світогляд на основі розуміння органічної доцільності явищ природи (на прикладі пристосованості рослин до життя в різних умовах температурного та водного режимів); виховувати в учнів любов та ціннісне ставлення до природи; формувати бажання та вміння доглядати за кімнатними рослинами.
розвивальна: розвивати в учнів такі риси, як спостережливість, уважність; формувати вміння ставити проблеми, висувати припущення та формувати висновки у процесі проведення дослідів та спостережень.
Форма навчального заняття: урок.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
Міжпредметні зв'язки: агрегатні стани води, фізичні властивості води в різних агрегатних станах, теплові явища у природі (Природознавство, 5 клас); вимірювання площ (математика, 5 клас).
Методи: словесні (розповідь, репродуктивна бесіда, пошукова бесіда, проблемна бесіда), наочні (демонстрування дослідів, кімнатних рослин, таблиць тощо; спостереження), практичні (самостійна робота з вимірювання площі листкової поверхні, робота з таблицями).
Обладнання: прилади та матеріали для дослідів, що демонструють випаровування води листками; кімнатні рослини (пеларгонія, традесканція, бегонія, алое, монстера, сансев'єра, агава, пальма); таблиці; модель продихів; контури листків, палетка.
Література:
1. Біологія: Підруч. для 6-го класу загальноосвіт. навч. закл. /М. М. Мусієнко, Ю. Г. Вервес, П. С. Славний та ін. - К.: Генеза, 2002. - 208 с.
2. Биологический эксперимент в школе: Кн. для учителя /А. В. Бинас, Р. Д. Маш, А. И. Никишов и др. - М.: Просвещение, 1990. - 192 с.
3. Богоявленская А. Е. Активные формы и методы обучения биологии: Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. - М.: Просвещение, 1996. - 192 с.
4. Гладюк Т. В. Біологія. Хімія: Інтегровані заняття. - Тернопіль: Підручники і посібники, 1997. - 84 с.
5. Калинова Г. С., Мягкова А. Н. Методика обучения биологии: 6-7 кл.: Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники: Пособ. для учителей. - М.: Просвещение, 1989. - 224 с.
6. Кузнецова В. И. Уроки биологии. 7 кл.: Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники: Кн. для учителя. - 2-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 1991. -191 с.
7. Морозюк С. С. Біологія: Підруч. для учнів 6-го класу загальноосвіт. навч. закл. - 2-е вид. - Х.: Торсінг, 2000. - 224 с.
8. Организация учебной деятельности школьников на уроках биологии /А. Н. Мягкова, Е. Т. Бровкина, Г. С. Калинова и др. - М.: Просвещение, 1988. - 192 с.
9. Остапенко Д. І. Шкільні досліди з фізіології рослин: Посібн. для вчителів. - К.: Рад. шк., 1980. - 118 с.
10. Розенштейн А. М. Самостоятельные работы учащихся по биологии: Растения: Пособ. для учителя. - 2-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 1988. - 144 с.
11. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 6-11 класи. - К.: Шкільний світ, 2001. - 144 с.
12. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Природознавство. 5 клас. - К.: Шкільний світ, 2001. -24 с.
Хід уроку
І. Організація класу до навчально-пізнавальної діяльності на уроці.
ІІ. Підготовка учнів до вивчення нового матеріалу.
1. Актуалізація опорних знань та практичного досвіду учнів
Фронтальна бесіда:
Учитель: Які ознаки притаманні живим організмам?
Учень: Обмін речовин, ріст, розвиток, розмноження, подразливість.
Учитель: Дайте визначення поняття "обмін речовин".
Учень: Обмін речовин - це сукупність процесів надходження до організму речовин із зовнішнього середовища, їх перетворення в організмі та виведення речовин з організму.
Учитель: Які речовини надходять до рослинного організму?
Учень: Вода, мінеральні солі, кисень, вуглекислий газ.
Учитель: Яку роль відіграє вода в організмі рослин?
Учень: У воді розчиняються мінеральні речовини, які поглинаються коренем. Вода рухається по судинах кореня, стебла, листка і надходить у клітини м'якоті листка, де використовується для утворення органічних речовин.
2. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів
Учитель: Отже, вода розчиняє необхідні для рослини речовини, входить до складу цитоплазми клітини, клітинного соку, забезпечує рух речовин по судинах рослини, бере участь у фотосинтезі. Проте чи знаєте ви, що лише 1-2% води, що надходить у листок з кореня, використовується у процесі фотосинтезу? Решта води випаровується. На сьогоднішньому уроці ми з'ясуємо, що таке випаровування, яка його роль у житті рослин, від яких чинників залежить випаровування.
ІІІ. Повідомлення теми уроку
Учитель записує тему уроку на дошці.
Учні записують тему уроку у зошити.
ІV. Вивчення нового матеріалу
а) сприймання інформації та первинне її усвідомлення
Фронтальна бесіда:
Учитель: Випаровування - природне явище. Пригадайте з курсу природознавства, що називається явищем природи.
Учень: Будь-які зміни, що відбуваються в природі, називають явищем природи.
Учитель: Які ви знаєте явища природи, пов'язані з водою?
Учень: Замерзання, кипіння та випаровування води, танення льоду.
Учитель: Які ж зміни відбуваються при випаровуванні води?
Учень: Вода перетворюється у водяну пару.
Учитель: Отже, можна сказати, що випаровування води - це перехід з рідкого її стану в газоподібний. Наведіть приклади випаровування води у природі.
Учень: Вода випаровується з поверхні річок, озер, морів.
Учитель: Які чинники і як впливають на

 
 

Цікаве

Загрузка...