WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Техніко-економічні проблеми виробництва лабораторних комплексів засобів навчання з фізики загальноосвітньої школи - Реферат

Техніко-економічні проблеми виробництва лабораторних комплексів засобів навчання з фізики загальноосвітньої школи - Реферат


Реферат на тему:
Техніко-економічні проблеми виробництва лабораторних комплексів засобів навчання з фізики загальноосвітньої школи
Згідно з Концепцією загальної середньої освіти (12-річна школа) (Постанова Колегії МОН України та Президії АПН України № 12/5-2 від 22.11.2001) та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету міністрів України № 24 від 14.01.2004), розроблені нові навчальні програми 12-річної школи, які включають переліки фронтальних лабораторних робіт та робіт фізичного практикуму, рекомендують використання демонстраційного експерименту.
Відповідно до нової програми з фізики, у процесі опанування предметом учні середньої школи мають самостійно виконати 43 фронтальні лабораторні роботи та 12 робіт фізичного практикуму. Враховуючи, що фізика вивчається в базовій (7-9 класи) та старшій (10-12 класи) школі, загальна кількість кабінетів фізики (в розрахунку 1 кабінет на школу) перевищує 18000. Кожен кабінет фізики розраховано на 15 робочих місць, кожне з яких має бути забезпечено повним комплектом обладнання для проведення всіх передбачених державним стандартом до обов'язкового виконання фронтальних лабораторних робіт. Таким чином, кількість робочих місць перевищує 272 600. Середня ціна одного робочого місця, яке склалось сьогодні на ринку засобів навчання (ЗН) в Україні, становить приблизно 19000 грн., що наближається до аналогічних цін на світовому ринку. Таким чином, загальна сума коштів, які мають бути витрачені на повне забезпечення новими ЗН для фронтальних лабораторних робіт, перевищує 5 млрд. грн. В цих коштах не враховано обладнання для демонстраційного експерименту, меблі, обладнання загального призначення (класна дошка, система живлення тощо). Такі кошти зумовлені тим, що на ринку ЗН домінують приватні підприємства та фірми, які встановлюють комерційно-вигідні для них ціни та, в більшості, займаються перепродажем ЗН зарубіжного виробництва. Внаслідок відсутності державного централізованого виробництва вітчизняних ЗН ціни на них постійно зростають.
Комерційна вигідність існування на ринку ЗН визначається, з одного боку, обмеженим терміном життя кожного засобу в умовах реального навчального процесу, а з іншого боку - великим переліком ЗН, який сьогодні перевищує 4500 назв для всіх навчальних дисциплін середньої школи. На рис. 1 показано розподіл кількості назв ЗН, які необхідні сьогодні для забезпечення навчального процесу загальноосвітньої школи.
Рис. 1. Кількість назв ЗН для кабінетів загальноосвітньої школи
(1-початкова школа, 2-гуманітарні предмети, 3-природничі предмети, 4-трудове навчання)
Розподіл кількості назв ЗН, які необхідні для забезпечення навчального процесу з природничо-математичних дисциплін загальноосвітньої школи показано на рис. 2.
Рис. 2. Кількість назв ЗН для кабінетів природничо-математичних дисціплін загальноосвітньої школи (1-фізика, 2-біологія, 3-хімія, 4-інформатика)
Порівняння вартості ЗН кабінетів-лабораторій загальноосвітньої школи наведено на рис. 3.
Рис. 3. Вартість ЗН для кабінетів природничо-математичних дисціплін загальноосвітньої школи (1 - фізика, 2 - хімія, 3 - біологія , 4 - інформатика)
Наведені дані відповідають тому стану вартості ЗН, яке склалось у країнах СНД, де навчальні плани з відповідних дисциплін методологічно співпадають з навчальними планами загальноосвітньої школи України. На рис. 4 показано перерозподіл коштів ЗН для кабінетів-лабораторій у середніх школах Російської Федерації.
Рис. 4. Вартість ЗН для кабінетів природничо-математичних дисциплін загальноосвітньої школи Росії (1- фізика, 2 - хімія, 3 - біологія , 4 - інформатика)
Враховуючи великі кошти, які держава повинна витрачати на підтримку виконання навчальних планів загальноосвітньої школи, пропонується перелік заходів, що мають мінімізувати витрати, а саме:
I. Створення індустрії ЗН.
II. Оптимізація переліків ЗН кабінету фізики.
III. Створення лабораторних комплексів ЗН.
IV. Поступова та поетапна заміна застарілого обладнання відповідно частотності використання ЗН у лабораторних роботах.
V. Оптимізація переліку фронтальних лабораторних робіт і робіт фізичного практикуму.
І. Індустрія засобів навчання
Метою створення індустрії засобів навчання (індустрії ЗН) є забезпечення спланованого створення нової та оновлення і модернізація існуючої матеріальної складової навчального середовища закладів освіти, впровадження в навчально-виховний процес сучасних ЗН, які відповідають світовому науково-технічному рівню розвитку суспільства, дозволяють використовувати новітні технології навчання, створюють умови для реалізації ефективних стратегій досягнення цілей освіти.
Ця мета може бути досягнута шляхом створення комплексу наукових, проектних, навчально-методичних та освітньо-експериментальних установ, навчальних закладів та виробничих підприємств, діяльність яких спрямована на проведення скоординованих наукових досліджень, проектно-конструкторських та методичних розробок, виготовлення, модернізацію, та експериментальну перевірку нових, оновлених і модернізованих ЗН, їх доставку, впровадження, технічне обслуговування та методичну допомогу щодо їх використання у навчально-виховному процесі.
Держава, через відповідні законодавчо-правові акти, має підтримувати індустрію ЗН, вважати її розвиток одним з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, організовувати розробку відповідних наукових і науково-технічних програм, формувати державне замовлення на забезпечення навчальних закладів ЗН у порядку, визначеному законодавством України.
Таким чином, індустрію ЗН можна визначити як сукупність інтелектуальних, матеріальних і фінансових ресурсів, структур і людей, правил їхньої правової й управлінської взаємодії, об'єднаних з метою розробки, виробництва і поширення продуктів і послуг для забезпечення системи освіти необхідними ЗН. Користувачами (споживачами) індустрії ЗН є учасники навчально-виховного процесу (фізичні особи), загальноосвітні, професійно-технічні і вищи навчальні заклади, інститути перепідготовки і підвищення кваліфікації (юридичні особи).
Досягнення мети та стратегічних завдань індустрії ЗН повинно здійснюватися комплексно у таких напрямах:
1. Зміцнення i розвиток навчальної матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів України:
- визначення переліків ЗН, необхідних для викладання і вивчення фізики у школах відповідно до чинних та нових навчальних програм;
- створення перспективних планів розробки, виготовлення та впровадження ЗН згідно до визначених переліків;
- створення системи оцiнки педагогічної ефективності ЗН та вiдповiдностi їх сучасному розвитку науки i технiки,
- визначення критерiїв ефективностi, норм i правил сертифiкацiї та стандартизацiї при створеннi нових i удосконаленні iснуючих ЗН;
- координацiя планiв науково-дослiдних i проектно-конструкторських робiт в Українi по розробцi нових i удосконаленню iснуючихЗН;
- створення системи пiдготовки кадрiв з напрямку розробки i впровадження у навчально-виховний процес ЗН.
2. Розробка органiзацiйно-педагогiчних передумов ефективного використання ЗН:
- побудова системи визначення потреби та забезпечення закладiв освiти ЗН;
- розробка оптимальних варiантiв обладнання навчальних кабiнетiв, лабораторiй, примiщень шкiл ЗН;
- визначення рацiональних

 
 

Цікаве

Загрузка...