WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Теоретико-методологічні проблеми формування інформаційного освітнього простору України - Реферат

Теоретико-методологічні проблеми формування інформаційного освітнього простору України - Реферат

інфокомунікаційного простору, який формується стихійно, або власного інформаційно-когнітивного простору, який формується користувачем, кожне інформаційне середовище вимагає спеціальних заходів для свого створення, які визначаються певною метою ще на етапі його проектування. Відносно інформаційно-освітнього середовища ця мета полягає в забезпеченні освітніх потреб, які декомпонуються в систему дидактичних цілей, що, у свою чергу, впливає на інформаційний ресурс середовища, його склад і структурні особливості. Результатом є поява вінформаційному освітньому просторі дидактично орієнтованих інформаційних середовищ. Разом із тим формується низка проблем щодо раціонального підбору складових цих середовищ, тобто їх змістовних, структурних і інформаційно-технологічних компонентів, які мають забезпечити найбільш повну реалізацію потенційних можливостей кожного із середовищ [2, 4]. Практика показує, що на сьогоднішній день педагогічно-доцільний склад цих компонентів розроблений недостатньо.
Аналіз складових, структури і динаміки функціонування дидактично орієнтованих середовищ показує, що у процесі їх створення відбувається, в цілому, перенос особливостей традиційних освітніх технологій в інфокомунікаційний простір із приєднанням необхідних технологічних компонентів. Зокрема, системи дистанційного навчання являють собою схематизовану модель педагогічного процесу. Побудова дистанційних навчальних курсів на базі мережних технологій природно спирається на інформаційно-кібернетичний підхід до процесу навчання з точки зору його структури та організації, способів контролю і управління. Цей факт, швидше за все, не усвідомлюється тими, хто створює системи дистанційного навчання, тому що такий спосіб мислення є для них природним. Як наслідок цього відбувається підпорядкування логіки змісту логіці засобів.
Вивчення феномена інформаційного освітнього простору, вбудованих в нього середовищ та освітніх технологій, що реалізуються на їх основі, начасі ведеться за такими напрямками:
1) визначення ролі інфокомунікаційних технологій у підвищенні якості освіти;
2) дослідження особливостей функціонування дидактично орієнтованих інформаційних середовищ як складових інформаційного освітнього простору;
3) проектування та організація дидактично орієнтованих інформаційних середовищ;
4) пошук способів інтеграції традиційних і нових інфокомунікаційних технологій навчання і виховання;
5) створення нових інформаційних освітніх ресурсів;
6) вдосконалення технології застосування мережних навчально-методичних комплексів у навчальних закладах різного освітнього рівня.
Характерним є започаткування цілеспрямованих психолого-педагогічних досліджень негативних аспектів застосування інфокомунікаційних технологій в освітньому процесі, що викликано формуванням у деяких суб'єктів навчання "інтернет-залежності", зниженні потреби в міжособистісних відносинах, бажанням піти від об'єктивної реальності, різного рівня стандартизації розумової діяльності, зниженням креативності, превалюванням алгоритмізації діяльності тощо.
Все це дозволяє зробити висновок, що виділення інформаційного середовища як сегмента інформаційного освітнього простору викликає необхідність виділення інформаційної діяльності як самостійного виду діяльності. Діяльність в інфокомунікаційному просторі має не тільки прикладний характер, тобто виступає як умова успішності навчальної й наукової діяльності, але і самостійне значення - розвиває певні особистісні якості, вимагає специфічних знань, умінь, навичок, компетенцій. Важливим, на наш погляд, є організація експериментальних психолого-педагогічних і соціологічних досліджень щодо визначення результативності застосування дидактично орієнтованих інформаційних середовищ, рівня їх досконалості і впливу на розвиток особистісних якостей учасників навчально-виховного процесу. Методика досліджень має виходити з нормативів системного опису складних і надскладних систем: виділення діагностичних параметрів, опису через типологію, принципів управління, протоколювання поведінки системи, принципу необхідної (або достатньої) складності тощо.
Начасі подальше цілеспрямоване вдосконалення інформаційних освітніх ресурсів і структури інформаційного освітнього простору стає неможливим.
Список використаних джерел
1. Андриенко Н.В., Андриенко Г.Л. Образное представление отношений в инженерии знаний // Труды конф. КИИ-94. Рыбинск, 15-21 сент. 1994. - С. 19-23.
2. Биков В.Ю., Жук Ю.О. Теоретико-методологічні засади моделювання навчального середовища сучасних педагогічних систем / Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти // Зб. наук. пр. - Вип. 1(5), 2003. - С.64-76.
3. Гладун В.П. Процессы формирования новых знаний. София, 1994. - 200 с.
4. Гончарук С.К., Жук Ю.О., Тимофеев Г.Ю. Концептуальная модель интеллектуального взаимодействия в обучающих системах / Вісник Київського політехнічного інституту. Серія "Автоматика й электроприладобудування". - К.: Либідь, - 1993. - №30. - С.
5. Жук Ю.О. Навчальне середовище предметів природничо-математичного циклу: проблеми системного аналізу / Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. - К.: Науковий світ, 2004. - С. 88-94.
6. Жук Ю.О. Системні особливості навчально-виховного процесу в умовах широкого використання інформаційних технологій навчання / Наукові записки. - Випуск 46. - 2002. - Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка. - С. 19-21.
7. Жук Ю.О. Системні особливості освітнього середовища як об'єкта інформатизації/ Післядипломна освіта в Україні. - 2003. - № 2. - С.35-38.
8. Жук Ю.О., Шишкіна М.П. Застосування методів структурно-номінативної реконструкції знання до проблеми оцінки підручників / Збірник наукових праць "Проблеми сучасного підручника". - К., 1999. - С. 36-38.
9. Когнитивная наука и интеллектуальная технология. Реферативный сб. - М.: АН СССР, ИНИОН, 1991. - 130 с.
10. Штерн И.Б. Канонические знания в модели исследователя: энциклопедия как информационная и как креативная среда./ Сб. научн. трудов "Вопросы когнитивно-информационной поддержки постановки и решения новых научных проблем". - К.: ИК НАН Украины, 1995. - С.17-31.
11. Marc De Mey. The Cognitive Paradigm /Publ. by D. Reidel Publ. Company. - Dordrecht /Boston/ Lancaster., 1982. - 304 p.
12. http://www.childpsy.ru/areferats/%CF%EE%E7%ED%E8%ED%E0_%CD_%C0_2_2004.htm

 
 

Цікаве

Загрузка...