WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Тенденції розвитку та використання інформаційних технологій в контексті формування освітнього середовища - Реферат

Тенденції розвитку та використання інформаційних технологій в контексті формування освітнього середовища - Реферат

певної предметної галузі. Таким чином навчання справді набуває відкритості в тому розумінні, що не обмежується навчальними установами, а передбачає вільне спілкування та пошук нових ідей [8].
- Поява потужних банків та бібліотек експертних знань.
Удосконалення методів подання знань призводитиме до створення набагато потужніших ієрархічних, багаторівневих баз знань, об'єднання їх у бібліотеки або банки експертних знань з різноманітних наукових галузей та їх підрозділів. Використання таких банків дає можливість учневі залучати відомості з декількох суміжних дисциплін для розв'язання, наприклад, відкритої проблеми.
Таким чином, метою навчання стає не лишеопанування деякою сумою знань (в цьому людину в багатьох випадках може замінити експертна система), а спрямування отриманих знань на розв'язання актуальних практичних та теоретичних проблем.
Роль освітніх порталів у розвитку відкритого навчального середовища. Важливу роль у створенні та розвитку відкритого навчального середовища відіграють освітні портали. Освітні портали можуть виконувати різні функції - створення, передачі, контролю знань, підтвердження отриманої кваліфікації, надання інформаційних послуг та інші [2]. Освітній портал "Діти України" є порталом інформаційного типу. Роль порталів даного типу у розвитку навчального середовища полягає у тому, що вони є засобом вирішення актуальних проблем освіти в цілому та галузі створення і впровадження засобів навчання, зокрема.
Використання можливостей та ресурсів порталу "Діти України" могло б сприяти вирішенню наступних проблем:
1. Збір інформації, аналіз, дослідження та поширення комп'ютерно-орієнтованих засобів навчання.Хоча створюється численна кількість нових засобів, їх використання часто не має достатньо системного та систематичного характеру. Особливо ця проблема актуальна в умовах України, де серверів навчальних комп'ютерних ресурсів практично немає. Ця робота тільки починається. Інформація про наявні ресурси, можливості їх застосування, умови поширення може бути відображена в порталі.
2. Апробація комп'ютерно-орієнтованих засобів.Освітні портали в цьому контексті є не лише засобом надання інформації, але й засобом ведення наукових досліджень. Наприклад, складання переліків засобів навчання та здійснення їх класифікації може бути проведено на основі даних, які вміщено в INTERNET, і які в інтегрованому вигляді відображуються в змісті порталу. Навіть така інформація, як кількість звертань та копіювань стосовно того чи іншого засобу певною мірою свідчить про ефективність його використання, а такі дані, як правило, відображаються на серверах освітніх послуг. Існує також можливість проведення INTERNET-опитувань щодо ефективності використання тих чи інших засобів, що могли б свідчити про їх "життєздатність" та популярність серед учнів та вчителів.
3. Розробка вимог та експертне оцінювання комп'ютерно-орієнтованих засобів.Ця проблема є досить складною у зв'язку з виробленням критеріїв оцінювання. Не завжди вдається досить детально прогнозувати, які типи навчальної діяльності виникатимуть при роботі з засобом, це не завжди можуть передбачити самі розробники [7]. Важливим залишається питання створення відповідних концептуальних підстав для тестування та апробації засобів. Результати експертного оцінювання також можуть відображатися в порталі.
4. Створення навчальних та консультаційних INTERNET-центрів, що надавали б методичну підтримку вчителям стосовно використання тих чи інших комп'ютерних засобів, відповіді на запитання, рекомендації стосовно організації та використання комп'ютерно-орієнтованого середовища, провадили навчання стосовно пошуку необхідних ресурсів та навігації в INTERNET-просторі.
5. Створення відповідних ресурсів, що забезпечували б донесення до користувача результатів наукових досліджень, зарубіжного досвіду щодо організації комп'ютерно-орієнтованого середовища, визначення та класифікації типів середовища, формулювання вимог до складу середовища, інформацію щодо новітніх комп'ютерно-орієнтованих засобів навчання, можливостей та результатів їх застосування.
6. Збір, аналіз та поширення передового педагогічного досвіду використання комп'ютерно-орієнтованих засобів навчання на навчального середовища, що могло б відбуватися через проведення форумів з даної тематики, створення та поширення відповідних ресурсів, що зрештою виявлятиметься у формуванні віртуальних спільнот, зацікавлених у розвиткові даної проблематики.
Список основної використаної літератури
1. С.Ф.Аверьянова, С.В.Папшев. Обучение - компьютерные технологии - открытое образование // Телематика - 2002: Труды Всероссийской научно-методической конференции. 3 - 6 июня 2002 года. СПб: Санкт - Петербургский государственный институт точной механики и оптики. - 2002.
2. Солдаткин В.И.. Информационно-образовательная среда открытого образования // Тезисы докладов IX Всероссийской научно-методической конференции . - Санкт-Петербург. - 2002.
3. Fishwick P.A. Computer Simulation: Grouth through Extension. - 1994. - http://www.cis.ufl.edu/%7Efishwick/paper/paper.html
4. Flexible Distant Learning // Communicstion and Information Technologies (CIT) Course. Applied Module for Teachers. Chapter 1. - 1999. - http://dlab.kiev.ua/cit/ap_ch1/c1l12_1.htm.
5. Karaliotas Y. Interactivity in the Learning Environment. Distant Education. (Project Report). - UK: Open University. - 1998.
6. Mariano M.L.D, De La Rosa N.P.C. Beyond an Institutionalized Learning Environment: Fostering Interactions and Learning Using Synchronous and Asynchronous Messaging Systems // Turkish Online Journal of Distant Education. - 2004. - vol.5, № 3.
7. McArthur D., Lewis M.W., Bishay M. The Roles of Artificial Intelligence in Education: Current Progress and Future Prospects. - RAND, Santa Monica, CA, DRU-472-NSF. - 1993.
8. McCalla G. The Fragmentation of Culture, Teaching, Learning, and Technology: Implications for the Artificial Intelligence in Education Research Agenda in 2010 // International Journal of Artificial Intelligence in Education. - 2000. - vol.11. - p.177-196.
9. MLEs and VLEs explained // Briefing Paper №1. - 2002. - http://www.jisc.ac.uk/index.cfm?name=mle_briefings_1.
10. Tella S., Seppo. Virtual School in a networking Learning Environment // Ole Publications 1. - University of Helsinki, 1995.
11. Theory and Practice of Online Learning / Ed. by T.Anderson, F.Elloumi. - Canada: Athabasca University. - 2004. - 454 p.
12. Virtual Learning Environment // Virtual School. - 1997. - http://www.virtualschool.edu/ile/ILE.

 
 

Цікаве

Загрузка...