WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Тенденції розвитку та використання інформаційних технологій в контексті формування освітнього середовища - Реферат

Тенденції розвитку та використання інформаційних технологій в контексті формування освітнього середовища - Реферат

зберігаються та можуть бути доступні.
2. Відслідковування діяльності студента та його досягнень стосовно опанування елементів навчання, адміністрування курсу та надання супровідних матеріалів та завдань у міру прогресу навчання.
3. Підтримка доступу до навчальних ресурсів, оцінювання та супроводу. Навчальні ресурси можуть бути самостійнорозроблені викладачем, іншими авторами або можуть використовуватись готові ресурси, можливо поліпшені або адаптовані до цілей навчання.
4. Забезпечення комунікації між т'ютором, тим хто навчається та іншими спеціалістами, безпосередньої підтримки та зворотного зв'язку для учня, а також комунікацію всередині групи, що створює відчуття групової ідентичності та спільності інтересів.
5. Забезпечення зв'язків з іншими системами адміністрування як всередині закладу, так і зовнішніми.
Тенденції розвитку і використання сучасного навчального середовища.
- Розвиток та поширення комп'ютерно-орієнтованих засобів навчання, що входять до складу середовища.
Дана тенденція виявляється у створенні ресурсних центрів, що займаються поширенням сучасних комп'ютерних навчальних ресурсів та засобів через INTERNET, їх збором, реєструванням, систематизацією, наданням методичних та методологічних рекомендацій щодо їх використання. Даний спосіб впровадження комп'ютерно-орієнтованих засобів навчання надає відкритості навчальному середовищу, що набуває рис гнучкості та мобільності, розширюються діапазон використання та можливості вибору засобів в залежності від цілей навчання. З розвитком цієї тенденції можна передбачити, що згодом так зване "закрите" комп'ютерно-орієнтоване навчальне середовище, в якому використання комп'ютера зводиться до експлуатації того чи іншого окремого засобу, відійде в минуле.
- Зміна ролі і призначення комп'ютерних систем навчального призначення, зокрема, з елементами штучного інтелекту, у складі середовища.
Якщо раніше системи навчального призначення створювались з метою виконання деяких функцій вчителя та керування навчанням, то в умовах відкритого середовища цілі їх розробки змінюються. На перший план висувається самостійне навчання учня, в якому вчитель надаватиме йому необхідну підтримку та спрямування. Тому роль систем штучного інтелекту також змінюється. Вони використовуються для підтримки навчання в самих різних його аспектах - для пошуку інформації, опанування нової предметної галузі, оцінювання, підвищення кваліфікації тощо. Певною мірою із засобів керування навчанням системи штучного інтелекту перетворюються на засоби підтримки комунікації та самостійного навчання.
- Зростання ролі спеціалізації при створенні та використанні комп'ютерних систем навчального призначення.
Комп'ютерно-орієнтовані засоби стають більш спеціалізованими, їх використання набуває системного характеру. Наприклад, до складу середовища можуть входити: програма, що відслідковує хід міркувань учня на базі його моделі, надає та коригує виконання навчальних завдань; одна або декілька баз знань; система контролю знань, що може застосовуватись як учнем для самотестуваня, так і вчителем для контролю знань учня; система - педагогічний агент, що надає рекомендації з розв'язання проблем, пошуку необхідного матеріалу, відповіді на запитання; програма типу "мікросвіт" для здійснення моделювання; програма-тренажер та інші. Всі ці програми можуть бути по-різному локалізовані як на сервері навчальної установи, де знаходиться вчитель, так і на комп'ютері учня, на віддалених комп'ютерах, до яких звертається учень в процесі навчання і т.ін.
- Зростання ролі інтеграції при створені комп'ютерно-орієнтованих засобів навчання.
Існує тенденція до створення інтегральних засобів, що об'єднують в собі функції декількох засобів різних типів. З цією метою використовують окремі модулі, що можуть входити до складу як одного, так і декількох різних засобів навчання [3]. На основі модулів можна створювати різноманітні конфігурації навчального середовища з урахуванням конкретної навчальної мети. Такі середовища міститимуть, наприклад, модель предметної галузі разом з потужними засобами подання та репрезентації об'єктів вивчення, включаючи візуалізацію, можливості віртуальної реальності, засоби імітації експерименту; підсистему комп'ютерної підтримки встановлення нових закономірностей; інтерактивного опанування поняттями та символікою; формулювання тверджень, їх подальшого узагальнення та систематизації; підсистему фіксації проблемних ситуацій, постановки та розв'язання задач; а також оцінювання результатів навчання.
- Зростання ефективності та багаторівневості використовуваних моделей знання.
Моделі знання, що лежать в основі комп'ютерних систем навчального призначення, стають більш потужними та деталізованими. Це призводить до створення більш ефективних моделей діяльності учня та вчителя. Завдяки удосконаленню моделей учня комп'ютерні програми стають більш індивідуалізованими, адаптуються до особливостей мислення та особистості користувача. Сучасні моделі вчителя надають можливості спілкування звичайною мовою, процедурну та контекстну допомогу, відслідковування планів та стратегій міркувань учня тощо [12].
- Розвиток інтерактивних навчальних середовищ.
Поняття інтерактивного навчального середовища зазнає змін. Раніше під цим терміном розуміли, як правило, програми навчального призначення, які надають засоби для самостійної роботи учня та мають відповідну систему методичних вказівок та рекомендацій (наприклад програми-"мікросвіти", гіпертекстові підручники тощо) [7]. Тепер середовища даного типу набувають відкритого характеру, коли змінюються саме уявлення про інтерактивність роботи з ними. Передбачається вже не лише робота одного учня з даним середовищем, а спілкування групи учнів або учнів та вчителів у процесі навчання. Так може відбуватися, наприклад, при вивченні іноземної мови, коли на базі інтерактивного середовища організується навчання, а також спілкування з носіями мови за допомогою комп'ютерних мереж [8].
- Формування віртуальних навчальних спільнот.
Характерною рисою навчання у відкритому середовищі є формування навчальних спільнот, що об'єднуються за інтересами, в процесі виконання навчального проекту, розв'язання деякої проблеми і т.ін. Ця тенденція свідчить про те, що учасники навчального середовища не обов'язково належать до певного навчального класу або навчального закладу, вони взагалі можуть не належати до навчальних закладів або їх мереж. Це можуть бути будь-які люди - учні, вчителі, експерти, спеціалісти, які зацікавлені в вирішенні деякого питання, наукової проблеми, сфера інтересів яких стосується

 
 

Цікаве

Загрузка...