WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Стратегічні орієнтири розвитку інформаційних освітніх мереж ЮНЕСКО та ЮНІСЕФ в європейському контексті - Реферат

Стратегічні орієнтири розвитку інформаційних освітніх мереж ЮНЕСКО та ЮНІСЕФ в європейському контексті - Реферат


В інформаційній системі ЮНЕСКО, яка досить розгалужена, існують великі масиви інформації, що сприяє розвитку освітньої сфери, допомагає у навчанні, вихованні, спілкуванні учнів і вчителів. Цікавим прикладом поєднання зусиль різних підструктур ЮНЕСКО є досить молодий проект "Електронного навчання" (Е-learning) створений спільними зусиллями Сектора освіти і Сектора комунікації та інформації. Основним завданням даного проекту є сприяння доступу до інформаційних ресурсів освіти у різних регіонах світу на різних мовах з метою співпраці професіоналів задля забезпечення якості освіти.
Діяльність інформаційних мереж ЮНЕСКО та ЮНІСЕФ значно інтенсифікувалась в період загальної комп'ютеризації системи освіти у країнах - членах. Адже разом з запровадженням у освіту комп'ютеру інформаційна культура зробила великий крок уперед, особливо тоді, коли освітніми системами багатьох країн був взятий курс на забезпечення персональним комп'ютером кожного учня. Сьогодні загальна комп'ютеризація почалася із західноєвропейських країн та продовжується у всіх галузях життя і діяльності людини. Інформаційні бази, архіви, що зберігалися на традиційних носіях інформації почали переноситися у комп'ютерну базу. Таким чином відбувався розвиток багатьох галузей інформаційного середовища ЮНЕСКО та ЮНІСЕФ, якому також сприяла поява всесвітньої мережі Інтернет, та яка з часом зайняла одне з чільних місць і надає можливість не тільки ретроактивного, а й інтерактивного (on-line) спілкування.
Цікавим проектом, спрямованим на забезпечення освітян інформацією є проект ЮНЕСКО "Інформаційна мережа культури світу", мета якогополягає в створенні мережі сайтів, що дозволяють отримати інформацію про діяльність освітян у всьому світі. Проект ЮНЕСКО "На шляху до культури миру " сприяє освітянам та організаціям у поширенні інформаційної продукції по культурі світу і ненасильства.
Прагнення українських освітян відповідають урядовій політиці щодо розвитку сучасних інформаційних технологій, що відображені в Указі Президента України № 928 від 31.07.2001 "Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні". Українська педагогічна наука активно включилася до роботи в цьому напрямку, розуміючи, що оновлення інформаційних технологій необхідне для того, щоб бути повноцінними членами інформаційного суспільства та світових економічних процесів, про що свідчать, наприклад, створення проекту "Українська мережа інформаційного суспільства". Таку політику відображують різні проекти, що здійснюються в Україні, наприклад, створення таких інформаційних ресурсів, як сайти та портали "Освітянська мережа України", "Діти України", що створені в рамках діяльності державних установ та громадських освітніх організацій.
Підсумовуючи сказане, слід зазначити, що європейський та світовий досвід у галузі створення засобів інформаційного забезпечення та інформаційних освітніх мереж є важливим інструментом пошуку інформації для освітян. Створення належних інформаційних мереж для вітчизняних освітян сприятиме ефективному та дієвому поєднанню людського потенціалу та інформаційних ресурсів, що найбільш ефективно відображує основні положення вчення В.І. Вернадського про ноосферу та інформаційне єднання людства на основі ефективного використання знань. Створення інформаційних мереж сприятиме озброєнню українських освітян новітньою фаховою інформацією, сприятиме наданню доступу до різних інформаційних джерел, що існують у світі.
Список основної використаної літератури
1. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. - К.: Либідь, 1997. - 374 с.
2. Державна національна програма "Освіта. Україна ХХ1 століття".-К.:Райдуга,1994.-60с.
3. Белл Д. Социальные рамки информационного общества // Новая технократическая волна на Западе / Под ред. П.С.Гуревича. - М.: Прогресс, 1986. - С. 330.
4. Закон України "Про освіту" - Освіта України. Нормативні-правові документи.-К.,2001.-7-38с.
5. Законодавство України про інформацію.-К., Юрінкомінтер, 1998.- 272с.
6. Информационная теория социальных систем./-К., Украинская Академия информатики., 1993.- 233 с.
7. Кастельс Мануель. Информационная епоха: экономика, общество и культура / Пер. С англ., под науч. ред. О.И. Шкаратана. - М., 2000. - С. 4.
8. Кобзар Ю. Електронні змі: криза якісного зростання // Віче.- № 8 (125). - 2002. - С. 27-33.
9. Мануель Кастельс. Информационняа эпоха: экономика, общество и культура. М.,2000
10. Наказ Президента України (№ 860) "Про Національну доктрину розвитку освіти"
11. Національна програма "Діти України": Затв. Указом Президента України від 18 січ. 1996 р. № 63/96. - К., 1996. - 36 с.
12. Тараненко І.Г. "Проблеми підвищення кваліфікації вчителів в освітянській діяльності Ради Європи".// журнал "Відродження", №1,-К.,1999.- 1с.
13. Тоффлер Е. Третя хвиля / Пер. з англ. А. Євси. - К.: Всесвіт, 2000. - 453 с.
14. Юзвишин И.И. Основы информациологии // Высшая школа. - 2001. - 600 c.
Зарубіжні джерела.
15. Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities. - 1995. - 51 p.p. European Documentation Series - 1995.
16. A Mathematical Theory of Communication
17. Networks for People and their Communities. Making the Most of the Information Society in the European Union. First Annual Report to rhe European Commission from the Information Society Forum. - June 1996.
18. Reiesman D. Leisure and Work in Post-Industrial Society / Larrabee Е., Меуег sohn R. (Еds.). Маss Leibure. Ylencoe (III), 1958. Р. 363-385.
Електронні посилання.
19. Окинавская хартия глобального информационного общества. - http://www.inforeg.ru/analitic/Okinav-Hartia3.htm
20. International Understanding at school, № 61/ 62, UNESCO Associated School Project, 38 pp.
21. Directory of international network for information in science and technology education /INISTE, UNESCO, Paris, 1992.- 154 р.
22. Europe and the Global Information Society: Recommendations to the European Council. Strasbourg. 1994, p. 4.
23. Хартія - http://www.unesco.ru/rus/pages/Admin01122004200114.php
24. Сайт ЮНІСЕФ - http://www.UNICEF.org/
25. Сайт ЮНЕСКО - http://www.unesco.ru
26. Рекомендації про розвиток і використання багатомовності і загального доступі до кіберпростору //http://www.unesco.org

 
 

Цікаве

Загрузка...