WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Проблеми розвитку контрольно-оцінювальних умінь учнів в процесі навчання фізики в умовах комп’ютерно-орієнтованого середовища - Реферат

Проблеми розвитку контрольно-оцінювальних умінь учнів в процесі навчання фізики в умовах комп’ютерно-орієнтованого середовища - Реферат


Реферат на тему:
Проблеми розвитку контрольно-оцінювальних умінь учнів в процесі навчання фізики в умовах комп'ютерно-орієнтованого середовища
Відповідно до сучасної парадигми освіти процес навчання повинен ґрунтуватися на визнанні учня суб'єктом власного розвитку. Істотним фактором, що впливає на реалізацію такого погляду на навчально-виховний процес, є те, що учень повинен не тільки засвоювати зміст навчального матеріалу, але й самостійно контролювати, оцінювати й корегувати свою пізнавальну діяльність. На відміну від традиційного процесу навчання, у якому суб'єктові навчання приділялася досить пасивна роль "того, кого ведуть", нова парадигма припускає значне розширення "поля діяльності" суб'єкта навчання, з'являється необхідність формування й розвитку критичного мислення учня, що є основою самоконтролю, виховання самодостатньої особистості.
Зокрема, необхідно враховувати, що пізнавальна діяльність сучасного школяра здійснюється в спеціально організованому середовищі, структура й складові якого відображають рівень технологічного розвитку суспільства і ті уявлення організаторів навчального процесу, які домінують сьогодні [1-3, 10, 23]. Ще одним фактором, що впливає на позитивне рішення проблеми, виступає несформованість у згаданій вище парадигмі освіти підходів до її реалізації в різних видах навчальної діяльності і на різних етапах навчання. Таким чином необхідною умовою оновленням школи стає пошук не тільки нових способів оцінки навчальної діяльності, частина яких здійснюється суб'єктом навчання, але й створення методик їх реалізації.
У даній роботі ми розглянемо питання обґрунтування методик, що дозволяють формувати контрольно-оцінювальні уміння учнів у процесі пізнавальної діяльності, що протікає при виконанні фізичного навчального лабораторного експерименту в комп'ютерно-орієнтованому навчальному середовищі [11, 14, 15, 17]. На наш погляд, саме в процесі самостійного дослідження фізичної реальності, яким є навчальний лабораторний експеримент у курсі фізики середньої школи, проявляється можливість формування системи контрольно-оцінювальних умінь. Ця можливість реалізується за рахунок того, що учень повинен правильно оцінювати свою діяльність на всіх етапах самостійного дослідження, приймати рішення, несуперечність яких визначається властивостями досліджуваного фрагмента фізичної реальності. Таким чином формування й розвиток контрольно-оцінювальних умінь учня відбувається в процесі об'єктивізації власних знань, умінь і навичок, оцінювання правильності прийняття рішень, тобто оцінювання власного поводження в об'єктивному світі.
Прийняття рішення про наступну діяльність на основі контролю ситуації, у формуванні якої суб'єкт навчальної діяльності бере безпосередню участь, у випадку оперування об'єктами фізичної реальності диктується самою фізичною реальністю. У цьому випадку система обмежень поводження учня залежить від природи фізичного об'єкта, прийнятої методики дослідження й тих знань про поведінку фізичного об'єкта, які передують дослідженню.
Значно складнішою виявляється справа тоді, коли "участь" у дослідженні приймає спеціалізована техніка, наприклад, засоби навчальної діяльності на базі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Це приводить до перерозподілу часток рольової участі між учасниками навчального дослідження, тому що частина "діяльності" здійснюється засобом ІКТ. При цьому значимість впливу засобів ІКТ на процес і результати дослідження залежить, в основному, від якості названих засобів і цілей їх використання.
Уже сьогодні на підставі накопиченого досвіду можна стверджувати, що використання засобів ІКТ у процесі виконання лабораторних робіт з фізики
дає можливість реалізації комп'ютерного експерименту різного рівня автоматизованості, проведення віртуального комп'ютерного експерименту, застосування стандартних або педагогічно орієнтованих програмних засобів для обробки, зберігання та презентації результатів експериментального дослідження. Таким чином організація навчальної діяльності в комп'ютерно-орієнтованому навчальному середовищі в процесі навчання фізики знаходить все більшого поширення в середній школі. Переваги й недоліки комп'ютерного експерименту в процесі вивчення шкільної фізики знайшли широке відображення в спеціальній літературі [12, 18, 21, 22]. Однак вибір форми комп'ютерно-орієнтованої лабораторної роботи має визначатися педагогічною доцільністю використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій для формування визначених умінь.
Наприклад, у випадку автоматизованого комп'ютерного експерименту, загальна структура якого наведена на рис. 1, між досліджуваною фізичною реальністю ("Об'єкт дослідження") і учнем розташована й певним чином "реагує" на ситуацію дослідження комп'ютерно-орієнтована система виміру, обробки й подання результатів дослідження.
Рис. 1. Структура автоматизованого комп'ютерного експерименту
Автоматизоване навчальне дослідження є апаратно орієнтованим дослідженням реальних фізичних процесів.
На рис. 2 показано приклад комп'ютерно-орієнтованої навчальної лабораторної установки для визначення прискорення під час рівнозмінного руху (з узгоджуючим пристроєм).
Рис. 2. Приклад комп'ютерно-орієнтованої навчальної лабораторної установки
Контроль і оцінювання результатів дослідження (інтерпретація, узагальнення, прийняття рішення про подальшу діяльність й т.д.) у цьому випадку здійснюється учнем на основі зорового аналізу екранного образа. Приклад такого образа, отриманого при навчальному дослідженні рівноприскореного руху, показаний на рис. 3.
Рис. 3. Приклад образа, отриманого при навчальному дослідженні рівноприскореного руху
Очевидно, правильність виконання поставленого завдання визначається учнем тільки порівнянням представлених на екрані результатів з відомими йому з теорії графічними зображеннями певних функціональних залежностей (контрольно-оцінювальна діяльність на основі нормативно-визначеного знання). У випадку виявлення розбіжності (у випадку розбіжності форми графічних образів, що сприймаються візуально) оцінити причину цього учневі досить складно, тому що йому не відомий ступінь участі в цьому процесі комп'ютерно-орієнтованої системи вимірювання (КОСВ) [16].
Ще більш складним є питання інтерпретації результатів дослідження у випадку віртуального комп'ютерного експерименту, загальна структура якого подана на рис. 4.
Рис. 4. Загальна структура віртуального комп'ютерного експерименту
У цьому випадку фактично вся навчальна діяльність суб'єкта навчання відбувається не з фізичною реальністю, що запропонована йому для дослідження, а з математичною моделлю даної реальності, іншими словами, з віртуальною реальністю. Віртуальне навчальне дослідження є дослідженням поведінки математичної моделі фізичного

 
 

Цікаве

Загрузка...