WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Перспективи розвитку інформатизації освітнього простору шкільної освіти зарубіжжя засобами ІКТ (аналіз міжнародних досліджень) - Реферат

Перспективи розвитку інформатизації освітнього простору шкільної освіти зарубіжжя засобами ІКТ (аналіз міжнародних досліджень) - Реферат

організації Evergreen Consulting Associates американськими авторами Джоном Ватсоном і Дженіфер Районн. У публікації [4] проводиться аналіз ситуації у 38 американських штатах, школи яких працювали за трьома типами моделей:
" 24 штати обрали програми он-лайн, що керуються агенціями освіти штату;
" 26 штатів працювали за програмами за підтримки освітньої політики на державному рівні;
" 12 штатів не запровадили ні державної програми, ні програми штату он-лайн навчання.
Моделі он-лайн освіти працюють за програмами, які створені на законодавчій базі державного рівня та рівня штату, а іноді й у комбінації програм обох рівнів. Віртуальна середня школа Іллінойсу, Віртуальна середня школа Кентуки, Підготовчий он-лайн коледж Каліфорнійського Університету - це навчальні заклади, що працюють за комбінованими моделями. Однак є проблема, а саме, працюючі програми місцевого рівня (рівня штату), частіше за все, надають освітні послуги тільки тим учням, що навчаються у школі. Та нині можна спостерігати певні процеси зрушення ситуації, і прикладом слугує Віртуальна школа штату Флорида, що почала впровадження навчання он-лайн відповідного до базового навчання (full-time equivalent (FTE) public education) на рівні штату і згодом увійшла до програм, які мають фінансування на державному рівні. Дослідження показали, що є штати, де не впроваджуються ні програми штату, ні програми державного рівня, але це не означає, що штат не має он-лайн навчання взагалі. У таких випадках програми знаходяться у стадії розробки або апробації. На рівні штату розроблено різні варіанти розвитку та реалізації он-лайн освіти. У навчальних закладах США можливі декілька варіантів моделей програм, що керуються штатом:
" під керівництвом агентства освіти штату (Алабама ACCESS Alabama ACCESS, Цифрову академію навчання Айдахо. Idaho Digital Learning Academy);
" під відомством державного управління освіти (Віртуальна середня школа штату Іллінойс Illinois Virtual High School);
" як незалежні юридичні особи (Колорадо он-лайн навчання Colorado Online Learning);
" як окреме місцеве районне агентство освіти або агентство мікрорайону (Віртуальна школа штату Флорида Florida Virtual School);
" на базі університету (Підготовчий он-лайн коледж Каліфорнійського Університету University of California College Prep Online).
З огляду на зібрані дані можна відзначити, що провідна роль у процесі розвитку електронного навчального середовища, інформатизації шкільної освіти та запровадження ІКТ у навчальний процес належить державі та державним установам. Також важливу роль відіграють недержавні установи та організації, які в тісному співробітництві з урядом, місцевою громадою та партнерами розвивають цей напрямок.
Серед європейських країн, які є авторитетними у формуванні та розвитку світових тенденцій у галузі ІКТ, що проводять власні дослідження на національному рівні, можна також назвати Велику Британію та розглянути її досвід. Зупинимося на останньому третьому дослідженні, яке було спрямоване на виявлення рівня, характеру, якості та кількості застосувань ІКТ у шкільній освіті, що проводилося Національним центром соціологічних досліджень National Centre for Social Research (NatCen) [5] за підтримки Британського агентства комунікацій і технологій в освіті British Educational Communications and Technology Agency (Becta) [1], та є частиною національної програми розвитку змісту освіти он-лайн. Дослідження, яке здійснювалося засобами анкетування проходило у 2005/2006 навчальному році та охоплювало початкові і середні класи загальноосвітніх навчальних закладів. Один анкетний опит зібрав інформацію з окресленого кола питань щодо он-лайн освіти по всіх школах, у ході другого, додаткового анкетування накопичувалися та аналізувалися дані за відібраним переліком предметних галузей. Основні питання, які досліджувалися: засвоєння змісту предметів, що вивчалися он-лайн; використання веб-сайту у процесі навчання; кредитування Е-освіти (eLCs) з метою закупівлі комп'ютерної та оргтехніки, мультимедійних дошок, програмного забезпечення та ін. (зважаючи на контекст даної статті, докладно ця проблема нами розглядатися не буде); дослідження рівня ресурсів ІКТ у школах; кількісні та якісні зміни щодо використання ІКТ у процесі навчання та визначення ролі ІКТ у процесі освіти учнями і викладачами.
Результати дослідження щодо змісту освіти он-лайн показали, що:
" більшість опитаних з предметів (77% початкових шкіл і 80% середніх шкіл) були знайомі із змістом он-лайн, однак ці цифри не зросли порівняно з результатами аналогічних моніторингових досліджень, що проводилися у 2003 та 2005 роках;
" простежується зростання кількості відвідувачів веб-сайту серед учнів початкової школи між 2003-2005 роками, хоча рівень засвоєних знань у режимі он-лайн також лишився не змінним. Серед інших досліджуваних груп частота відвідування сайтів не збільшилася. Також зазначається, що серед респондентів найбільш постійними були відвідувачі середньої ланки освіти, ніж учні початкової школи. Однак, у третьому дослідженні відбулося помітне зниження відвідування сайту учнями середньої ланки, порівняно з іншими;
" більшість опитаних школярів використовували сайт для того, щобпридбати за гроші навчальні матеріали. Учні початкової ланки, усе ж більш зацікавлені в безкоштовних матеріалах, які можна завантажити з Інтернету, ніж обирати платні продукти он-лайн. Тобто навчальний план он-лайн був використаний як інформаційний ресурс для пошуку і придбання програмного забезпечення (57% - у початковій школі і 71% - у середній школі);
" серед викладачів використання ресурсів ІКТ зросло з 2002 до 2005 року, особливо в початковій школі. Найбільш часто використовувалася інтерактивна дошка, і більш ніж 2/3 опитаних (69%) відповіли, що вони використовують цей засіб якнайменше, на половині уроків;
" у середніх школах стало звичайним виконувати домашню роботу, що вимагає використання комп'ютера, про що повідомили 30% респондентів;
" паперові матеріали все ще складали більшу частину ресурсів, які вчителі використовують для планування своїх уроків, адже цифрові ресурси зросли до 32% у вчителів початкової школи і 25% - середньої;
" доступ до користування комп'ютером був запропонований у позаурочний час засобами формальної освіти, а саме, у комп'ютерних клубах для учнів початкової школи 3/5 (62%) і середніх шкіл 9/10 (89%). У більшості середніх шкіл (85%) учням пропонували інформальну освіту, адже цей вид охопив лише 35% серед учнів початкової школи;
" роль ІКТ у навчанні все більше і більше зростає, за результатами опитаних три чверті вважають, що ІКТ були "дуже" та "достатньо" важливі для навчання різних предметів у початковій школі. Респонденти вважали, що використання ІКТ могло б сприяти зростанню навчальних досягнень учнів та розвитку їхніх здібностей.
" доступ до ІКТ ресурсів і в початковій, й у середній школі значно збільшився з 2002 до 2005 року. Найбільше зростання відзначилося у використанні інтерактивної дошки на уроках. У початковій школі середня кількість дошок зросла з 2 у 2003 до 6 у 2005 році. У середній школі загальне число дошок з 5 у 2003 році збільшилося до18 у 2005 році.
Зібрані дані доводять не тільки факт зростання використання ІКТ в зарубіжній освіті вчителями й учнями, визначають зростання зацікавленості користувачів до он-лайн змісту та посилення його ролі у процесі навчання, а й окреслюють коло проблем, розв'язання яких буде сприяти розвитку ІКТ освітньому процесі, зокрема: покращення якості навчальних матеріалів он-лайн, нарощення технічної бази навчальних закладів, щоб забезпечило вільність доступу до ІКТ, підготовку вчителів до оволодіння інформаційно-комунікаційною компетентністю тощо. Аналіз та узагальнення зарубіжного досвіду може бути корисним вітчизняним фахівцям для створення єдиного інформаційного простору України, розвитку електронних засобів навчання, організації досліджень у галузі ІКТ.
Список використаних джерел
1. British Educational Communications and Technology Agency (Becta) - http://www.becta.org.uk/.
2. Center for Applied Special Technology (CAST) - http://udl.cast.org/udl/index.cfm?i=2399.
3. IEA (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement - http://www.iea.nl.
4. Keeping Pace with K-12 Online Learning: A Review of State-Level Policy and Practice - http://www.nacol.org/docs/Keeping%20Pace%20with%20K-12%20Online%20Learning%202006.pdf.
5. National Centre for Social Research (NatCen) - www.natcen.ac.uk.
6. NEA - National Education Association - http://www.nea.org/technology/onlinecourseguide.html.
7. SITES (Second Information on Technology in Education Study - www.sites2006.net.

 
 

Цікаве

Загрузка...