WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Науково-технологічні і методичні аспекти організації документообігу навчального процесу в інформаційних системах галузі освіти - Реферат

Науково-технологічні і методичні аспекти організації документообігу навчального процесу в інформаційних системах галузі освіти - Реферат


Реферат на тему:
Науково-технологічні і методичні аспекти організації документообігу навчального процесу в інформаційних системах галузі освіти
Вступ
Проблема забезпечення ефективної організації документообігу в інформаційних системах галузі освіти (ІСО) як технологічної компоненти навчальних закладів і установ управління освітою є важливим практичним завданням модернізації освіти в Україні. Специфіка документообігу в ІСО полягає в забезпеченні адекватного вирішення ключових завдань документообігу в умовах динамічних змін у ділових процесах та схемах електронної обробки документів.
На теперішній час існує широкий спектр програмних систем, які вирішують завдання електронної обробки документів. Однак створення цілісної ІСО з урахуванням багатьох конкретних факторів цієї предметної області потребує технології проектування з визначенням принципів, методик та моделей, на базі яких можна виконувати розробку власної програмної системи або здійснювати науково обґрунтований вибір відповідних програмних платформ, які пропонує сучасний ринок. Готових рішень тут не існує, тому актуальними є дослідження з розробки концепції, принципів, методів проектування документообігу в ІСО [2-5].
В Україні здійснено низку комерційних проектів по створенню ІСО, які діють переважно в окремих закладах освіти, але характерною ознакою цих проектів є значні труднощі їхньої розробки, пов'язані з порушенням терміну виконання, бюджету та масштабу проекту в цілому.
Актуальність цього дослідження зумовлена необхідністю наукових розробок щодо науково-технологічних і методичних засад забезпечення організації документообігу в ІСО з використанням принципів керованого проектування документообігу, завдяки якому головні чинники розробки - ресурси, час, кошторис витрат - строго плануються і керуються. Головний напрямок дослідження стосується актуальних проблем проектного менеджменту щодо розвитку і запровадження методологічних основ керування розробкою документообігу в ІСО, визначення моделі документообігу, засобів розробки ІСО з використанням веб-технології та управління процесами проектування, контролю і корекції плану робіт по створенню таких систем. Вирішення зазначених проблем є необхідним етапом в організації документообігу в ІСО, успішна реалізація якого дозволить здійснити перехід від паперового або частково автоматизованого документообігу до електронного документообігу в галузі освіти. Актуальність останнього підтверджується тим, що в Україні на державному рівні вже існує нормативна база та регламентована структура електронних документів і порядок їхньої обробки. Зокрема в 2004 року набрав чинності Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг [7], "Про електронний цифровий підпис" [8] та визначено механізми їхнього введення в дію згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004р. № 680, "Про затвердження порядку засвідчення наявності електронного документа (електронних даних) на певний момент часу" [9].
Загальний опис дослідження
З 2006 року в Інституті інформаційних технологій і засобів навчання АПН України відділом інформаційних електронних ресурсів і мережних технологій виконується за державним замовленням НДР "Науково-технологічні і методичні засади забезпечення організації документообігу в інформаційних системах галузі освіти", основною метою якої є розробка підходів, принципів та методології керованого проектування документообігу в інформаційних системах галузі освіти та проектування на розроблених засадах автоматизованої бази даних "Cлухачі ЦІППО" (АБД).
В процесі виконання дослідницької роботи визначено тенденції розвитку проектування систем документообігу, проаналізовано їхні складові, механізми реалізації, архітектурні та технологічні засоби розробки, включаючи Інтернет-технології; проведено аналіз методів проектування сучасних інформаційних систем, розроблено критерії оцінок та порівняльний аналіз електронних систем документообігу; розроблено методику дослідження документообігу в ІСО та концепції визначення інформаційних характеристик документів, що входять до складу системи; розроблено методику моделювання документообігу в ІСО; визначено формальну модель керованого проектування ІСО, яка враховує матеріальні та трудові ресурси, необхідні для виконання розробки системи; проведено передпроектне дослідження документообігу навчальної роботи в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти, здійснено апробацію запропонованих підходів, моделей документообігу та концепцій методів керованого проектування при розробці автоматизованої бази даних "Cлухачі ЦІППО"; розроблено концептуальну модель і створено базу даних "Cлухачі ЦІППО"; здійснено первинне завантаження класифікаторів бази даних та реєстраційних даних слухачів; проводиться дослідна експлуатація бази даних "Cлухачі ЦІППО"; здійснюється аналіз та інтерпретація результатів застосування комп'ютерних програмних засобів з використанням Інтернет-технологій для документообігу в навчальному процесі.
Розробка науково-технологічних і методичних засад забезпечення організації документообігу в інформаційних системах галузі освіти ґрунтується не тільки на теоретичних дослідженнях, але й у здійсненні експериментальних досліджень, суть яких полягає у проектуванні та експлуатації АБД "Cлухачі ЦІППО", яка включає окремі аспекти документообігу в навчальному процесі.
В процесі дослідження розроблено метод і відповідна технологія керованого проектування документообігу в ІСО, визначено інформаційні характеристики документів і проведено моделювання документообігу на основі теорії масового обслуговування. Експериментальна апробація технології керованого проектування документообігу в ІСО здійснена при проектуванні конкретної ІСО - АБД "Слухачі ЦІППО" [6].
На нинішньому етапі розвитку галузі освіти України в навчальних закладах післядипломної освіти для вдосконалення навчального процесу все частіше використовуються інформаційно-комунікаційні технології. При запровадженні елементів дистанційної освіти у навчальний процес Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти виникла нагальна потреба в автоматизованому обліку слухачів та їхніх електронних адрес - створенні АБД "Слухачі ЦІППО". Базу розміщено в мережі Інтернет за адресою http://www.students.edu-ua.net [1].
Унікальність розробки АБД полягає в тому, що створення і тестування системи здійснювалось динамічно, протягом навчального року паралельно з проведенням навчальних занять співробітниками ЦІППО, залученими до навчального процесу, автоматизація якого і є основним завданням автоматизованої бази даних. Передбачено участь слухачів у інформаційному наповненні бази даних власними анкетними даними, що сприяє поліпшенню навчального процесу.
Розробка АБД здійснювалась на технологічних принципах побудови Інтернет-порталів з використанням вільно розповсюджуваних програмних продуктів (MySQL, PHP).
На першому етапі використовувалась коротка форма анкети слухача, яказаповнювалась слухачем власноручно на папері по приїзді в ЦІППО. Навчальний відділ на базі цієї анкети формував в електронному вигляді наказ про зарахування слухача, а анкетні дані слухача (ПІБ, регіон, місце роботи) із наказу автоматично вводилися в АБД.
На другому етапі розроблено розширену форму реєстраційної анкети, яку слухач за допомогою викладача

 
 

Цікаве

Загрузка...