WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Навчально-методичний комплекс підготовки викладача дистаційного навчання - Реферат

Навчально-методичний комплекс підготовки викладача дистаційного навчання - Реферат

(http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/sat.html)). Вона складається з фаз та проміжних результатів на кожній фазі. Найбільш розповсюджена система проектування навчання ADDIE (Analyze, Design, Development, Implement, Evaluation). Проектування навчання дає більш детальне керівництво у визначені змісту та проектуванні навчального процесу.
Відповіднодо цієї системи проектування навчання створено дистанційний курс "Проектування дистанційного курсу". Протягом чотирьох тижнів викладачі аналізують цільову аудиторію, визначають вихідні компетенції студентів, планують їх активність у курсі, формулюють цілі навчання та створюють план навчальних занять, аналізують можливі стилі спілкування, визначають систему доставки.
У ході дистанційного навчального процесу слухач відповідає на анкети щодо засвоєння теоретичного матеріалу та його використання у створюваному дистанційному курсі, бере участь у дискусіях. Результатом роботи у дистанційному курсі є розпланована діяльність студента протягом вивчення дисципліни.
Велика увага у курсі приділяється визначенню цілей навчання, які є основою для визначення змісту і методів навчання, оцінки результатів навчання, активізації навчальної роботи студентів, перетворення їх у свідомих учасників навчального процесу [3].
У середині минулого століття комісія експертів під головуванням Б. Блума розробила одну з найбільш відомих класифікацій цілей навчання - "Таксономію Блума" [4]. Ця класифікація є основою для порівняння цілей, яких намагаються досягти автори різних навчальних програм.
Інструмент дистанційного навчання - дистанційний курс з точки зору використання інформаційних програмних засобів є досить непростою структурою. Справа в тім, що змістовна складова підпорядкована можливостям педагогічних технологій, які використовують різні методи і засоби навчання, в тому числі, активні. Сукупно комплекс цих технологій може визначати обрану викладачем стратегію навчання. В той же час інформаційні програмні засоби беруть на себе функції доставки інформації, формування навчального середовища, організації спілкування тощо. Тобто на зміст і на якість навчання впливають, в першу чергу, педагогічні стратегії навчання, а не інформаційні технології, які використовуються для доставки.
Отже при розробці дистанційного курсу необхідно враховувати існуючі психолого-педагогічні теорії навчання з їх методами, засобами та ін. Найчастіше це буде їх комбінація, що дозволятиме побудувати ефективнішу стратегію навчання.
Найбільш поширеними є такі психолого-педагогічні теорії навчання [5]: біхевіористська, когнітивна та конструктивістська. Аналіз цих теорій показує, що вони збігаються у багатьох ідеях та правилах, адже основною метою всіх є вдосконалення діяльності через інформацію.
Проектування навчальних матеріалів для дистанційного навчання може включати підходи усіх трьох теорій. Стратегії біхевіоризму можуть використовуватись для вивчення фактів ("що"), когнітивної теорії - для вивчення процесів та правил ("як"), а стратегії конструктивізму - для відповіді на питання "чому" (високий рівень мислення, який забезпечує персональне розуміння та навчання, залежно від ситуації та контексту).
Сьогодні на Заході використовується модель дистанційного навчання університету Атабаска [6], яка є узагальненням міжнародного досвіду. Вона враховує різні види взаємодії, що їх дистанційний навчальний процес повинен забезпечити. Студенти можуть взаємодіяти зі змістом, наданим у різних форматах, тьютором, іншими студентами, інтерфейсом. Така модель сприяє створенню соціального середовища, у якому студент отримує знання та трансформує свій професійний та соціальний досвід.
Аналіз інших моделей навчання [7] свідчить, що можуть бути виділені головні принципи навчання, які допомагають у проектуванні навчання працювати з будь-якою системою доставки та орієнтовані на створення навчального простору.
Головні принципи навчання базуються на проблемі і мають чотири фази навчання: активізація попереднього досвіду, демонстрація умінь, використання вмінь, інтеграція цих вмінь у активний реальний світ студента. Більшість практик навчання концентрують увагу на другій фазі - демонстрація вмінь, ігноруючи інші.
Активізація - це не тільки тестування попередніх знань, а й активація ментальних моделей, які можуть модифікуватися або налагоджуватися студентами для залучення нових знань. Коли студенти відчувають, що вони вже знають певний матеріал, тоді активізується їх досвід для демонстрації цього матеріалу. Цю активність можна використати для допомоги та спрямування студентів до нових знань і зробити результат більш ефективним. У протилежному випадку виконання претесту не активізує попередній досвід. Тут краще підходить просте повторення матеріалу.
Фундаментальна мета навчання - розвивати використання ментальних моделей для розв'язання проблем. Ментальні моделі - це когнітивні структури, що асоціюються з когнітивними процесами, потрібними для розв'язання проблем. Розрізняють три класи проблем: проблеми категоризації, проектування (плани та процедури) та інтерпретації (принципи, моделі, теорії). Кожен з цих класів потребує різних знаннєвих структур та різних складових вмінь (концепції, активності, процеси).
Одна з ролей навчання - застосування навчальних методичних вказівок для підтримки навчання. Одна з форм вказівок - акцентування уваги студентів на потрібній інформації. Друга форма - представлення великої кількості ідей та демонстрація їх використання. Важливі альтернативні точки зору, особливо для погано визначених структур. Коли студенту демонструють порівняння різних точок зору, це підсилює налагодження ментальних моделей до широкого використання.
Важливу роль грає медіа як засіб надання посилань та доставки інформації.
Застосування практики - найбільш слабкий елемент у проектуванні навчання. Слід пам'ятати, що ефективність навчання потребує закріплення нових знань та вмінь через їх використання.
Припускати помилки - це звичайний наслідок розв'язання проблеми: більшість студентів вчаться на своїх помилках, вони вчаться їх впізнавати та уникати. Діагностика помилок та корекція - фундаментальний принцип мінімалізму.
Знання та вміння швидко забуваються, якщо вони не стають частиною життя студента після навчання.
У роботі [8] наведено рекомендації щодо ефективного використання проектування навчання, які враховують вимоги до моделей та інструментів.
Дистанційне навчання - це навчання, при якому надання студенту істотної частини навчального матеріалу і більша частина взаємодії з викладачем здійснюються з використанням сучасних інформаційних технологій: супутникових

 
 

Цікаве

Загрузка...