WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Навчально-методичний комплекс підготовки викладача дистаційного навчання - Реферат

Навчально-методичний комплекс підготовки викладача дистаційного навчання - Реферат


Реферат на тему:
Навчально-методичний комплекс підготовки викладача дистаційного навчання
Вступ
Підвищення кваліфікації фахівців є необхідним засобом збереження і підйому рівня якості діяльності у будь-якій галузі. Саме тому цей напрямок підтримується і постійно розвивається. Його можна розглядати як особистісну і в той же час державну систему, завдяки функціонуванню якої не тільки забезпечується якісна робота галузі, але й формуються нові кадри, кваліфікація яких відповідає всім вимогам сучасності. З появою інформаційних технологій і використанням їхніх можливостей стала здійсненою ідея проводити підвищення кваліфікації саме у тому напрямку, який потрібен підприємству, і досягати саме тієї якості, яка має підвищити загальний рівень роботи всього колективу. У цьому полягає призначення вдосконалення професійних якостей фахівців як державна і економічна проблема. Але в той же час це велика соціальна та особиста проблема, отже йдеться про вдосконалення людини, по-перше, як особистості і, по-друге, як члена суспільства.
Рівень фахових знань і умінь викладачів визначається їх професійною досконалістю, знанням сучасних умов навчання, опануванням психолого-педагогічними особливостями навчального процесу, рівнем особистого досвіду діяльності певного напряму і т. д. У наш час ці знання обов'язково доповнюються знайомством з інформаційно-комунікаційними технологіями, що можуть бути використані у навчальному процесі. Крім того, зараз увага приділяється вибору навчальної інформації, щоб вона була сучасною, досконалою, альтернативною, сприяла мотивованій обробці її у діяльності і вимагала спілкування між учасниками процесу з метою збагачення задіяних інформаційних ресурсів і підвищення якості результатів. Тобто навчальні матеріали повинні складати спеціальний комплекс, який би забезпечував всі вище зазначені вимоги до навчальної інформації.
На Заході є аналогічні курси, які згадуються у численних публікаціях [1,2], але вони, як правило, використовується тільки для викладачів конкретного університету, тобто, корпоративні. В Україні та Росії аналогів не виявлено.
Постановка проблеми
Досвід Проблемної лабораторії дистанційного навчання (ПЛДН) НТУ "ХПІ" свідчить, що проведення курсів, семінарів, шкіл, присвячених дистанційному навчанню, створенню дистанційних курсів і їх супроводженню, а також одночасно підвищенню кваліфікації викладачів у сенсі використання інформаційно-комунікаційних технологій, значно підвищує не тільки рівень їхніх професійних здібностей, але поглиблює розуміння того, яке поглиблене і розвинене навчання зараз потрібне суспільству. Неабияку роль тут відіграє спілкування студентів з викладачем, пошук знань, однодумців і т. д. З'явилася можливість аналізувати і безконфліктно обговорювати альтернативні погляди, що сприятиме обміркованому прийняттю рішень і якісному розвитку суспільства.
Стратегія системи підвищення кваліфікації викладачів університету спрямована на створення цілісної та гнучкої моделі навчання, яка включатиме як звичайну, так і дистанційну форми навчання, й базується на таких засадах:
1) дистанційні матеріали повинні враховувати потреби навчання та специфіку майбутньої аудиторії;
2) легко пристосовуватися до індивідуальних потреб слухача;
3) бути добре структурованими на окремі навчальні одиниці з окресленими навчальними цілями на початку, вступом, основною частиною, навчальними вправами, вправами для самооцінки знань, проміжними тестами, елементами зворотного зв'язку та підсумовуванням здобутих знань;
4) простими для використання в якості елементів самопідготовки з чіткими навігаційними інструкціями;
5) інтерактивними - орієнтованими на вивчення через здійснення практичних дій та поточну самооцінку знань з використанням результатів оцінювання для надання зворотного зв'язку;
6) прив'язаними до контексту інших існуючих навчальних джерел, які висвітлюють дану проблему з різних позицій;
7) такими, що сприяють розвитку навичок спілкування в дистанційному режимі, як по лінії слухач-викладач, так і по лінії слухач-слухач;
8) такими, що стимулюють мотивацію та ініціативу слухача;
9) орієнтованими на досягнення як загальних, так і конкретних навчальних цілей, окреслених перед початком кожного розділу та розвиток навичок самостійного навчання.
Складові навчально-методичного комплексу дистанційного навчання
ПЛДН НТУ "ХПІ" на базі багаторічного досвіду створила навчально-методичний комплекс дистанційного навчання, що складається з п'яти модулів та розроблений на основі дистанційних курсів "Основи дистанційного навчання" (1999 рік, навчалось 50 чол.), "Практичний курс дистанційного навчання" (2000 - 2001 роки, навчалося 60 чол.), постійно діючих курсів (з 2002 року) з розробки дистанційних курсів для викладачів НТУ "ХПІ" та шести літніх та зимових шкіл дистанційного навчання (2001- 2005 роки, навчалось понад 90 чол.). Великий вплив на програму мала участь співробітників ПЛДН у проекті "Підтримка інституційного розвитку в Україні" Британського Уряду щодо розвитку дистанційного навчання у Регіональних інститутах НАДУ при Президентові України (2001 - 2003 р.р.). Саме для цього проекту був розроблений і впроваджений дистанційний курс "Практикум тьютора".
Перш ніж починати створювати особистий дистанційний курс, викладачу рекомендується пройти курс "Основи дистанційного навчання". Протягом 4-х тижнів викладачі отримають навички дистанційного навчання в якості студента, вміння використовувати засоби комунікації, проведуть аналіз дистанційного курсу та дистанційного навчального процесу, дадуть оцінку діяльності тьютора. У програмі модуля розглянуто теми:
1. Інтернет та суспільство. Інтернет, суспільство, освіта. Особливості Інтернет у СНД. Інформаційна культура. Сучасна освіта. Неперервна освіта. Відкрите навчання. Віртуальний університет.
2. Визначення дистанційного навчання. Визначення дистанційного навчання, характерні риси, принципи та якість. Дидактичні особливості сучасних інформаційних технологій та телекомунікацій у дистанційному навчанні.
3. Віртуальні навчальні середовища. Програмне забезпечення дистанційного курсу. Призначення віртуальних навчальних середовищ. Критерії оцінки. Віртуальне навчальне середовище ''Веб-клас ХПІ''.
4. Тьютор - організатор дистанційного навчання. Тьютор - ключова фігура дистанційного навчання. Модель тьютора. Функції тьютора-керівника. Обов'язки тьютора.
У теперішній час найбільш розповсюджена система проектування навчання, яка може бути використана для створення дистанційного курсу, на Заході отримала назву Instructional System Design (ІSD

 
 

Цікаве

Загрузка...