WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Нестандартні підходи до вивчення української мови і літератури - Реферат

Нестандартні підходи до вивчення української мови і літератури - Реферат


Нестандартні підходи
до вивчення
української мови і літератури
План
1. Сучасний світ сьогодні - це система зв'язків та суперечностей.
2. Основне завдання школи - дати людині знайти себе в цьому складному світі.
3. Навчання в школі - один із основних періодів соціального становлення особливості.
4. Нестандартні підходи до вивчення української мови і літератури.
5. Від учителя залежить, яким буде його урок.
Сучасний світ сьогодні - це чи не найскладніше екологічна, економіко-технологічна, історико-соціальна полі культурна система взаємозв'язків та суперечностей.
Сучасний світ - це оточення, соціальне середовище, в якому живе людина і яке безпосередньо впливає на формування особистості, звужуючись та розширяючись постійно від кола людини до школи, від школи до роботи, від міста до країни, часткою якої є її громадянин, а далі - до планетарного осмислення себе в космічному просторі.
Отже, школа як живий організм, постійно міняючись, повинна стати тим творчим середовищем різних рівнів і напрямів, завдання якого - дати людині можливість знайти себе в цьому складному світі.
Розуміння значення освіти, необхідності реформування її системи, вихід на вищу якість та духовність, пошук нових шляхів в освітянському просторі охопило сьогодні не тільки Україну, а всю Європу.
Навчання в школі - один із найважливіших періодів соціального становлення особистості. Пережитий саме в цей час успіх може суттєво вплинути на подальшу долю учня, стати свого роду пусковим механізмом подальшого руху особистості, особливо якщо це стосується навчання - найголовнішого сподівання дитини.
"Прагнення до знань, - відзначав В.Сухомлинський, - живиться тисячами невсипущих, невтомних корінців нелегкої, але радісної, привабливої, жаданої для дитини праці".
Дати кожній дитині щастя - ось у чому вбачав свою місію педагог і вчений В.Сухомлинський. Але дитина не може бути щасливою, якщо їй у школі нецікаво, погано, нудно, якщо вона не відчуває себе достатньо здібною, щоб оволодіти шкільною наукою. Тому, щоб зробити дитину щасливою, педагог, перш за все повинен допомогти їй вчитися, відчути "смак" успіху, навчити дітей працювати, думати, спостерігати, усвідомлювати, що таке розумова праця. "Успіх у навчанні, - зазначав В.Сухомлинський, - єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для подолання труднощів, бажання вчитися".
Не секрет, недостатня матеріальна база шкіл утруднює роботу вчителів. Мало хто з педагогів може похвалитися використанням комп'ютерної техніки. Але вчитель завжди у пошуку нових форм і методів викладання свого предмета. Цьому сприяють нестандартні підходи у викладанні.
Нестандартні підходи у викладанні української мови і літератури здійснюються через проведення так званих нестандартних уроків (структура уроків нетрадиційна), організацію нестандартних завдань чи запитань, нетрадиційних форм повторення, закріплення чи перевірки виучуваного матеріалу.
У педагогічній практиці частіше проводяться такі нестандартні уроки - як урок-семінар, урок-лекція, урок-конференція, урок-гра (ділова чи рольова), урок-подорож, рідше - урок-змагання, урок-консультація, урок-діалог, урок-аукціон, урок-"суд", бінарні чи комп'ютерні уроки, уроки пошуку істини, уроки "без дзвінка", уроки-концерти та інші.
При виборі типу уроку важливо враховувати вікові особливості учнів, їх бажання і вміння, а також той фактичний матеріал, який вивчатиметься на даному уроці.
Нестандартні підходи можна застосовувати на різних етапах стандартних (традиційних) уроків, а саме: при сприйманні та усвідомленні виучуваного матеріалу, при актуалізації знань та вмінь учнів, при закріпленні тощо.
Нестандартні за змістом запитання, незвичний погляд на проблему створюють певну емоційну обстановку на уроці, активізують учнів, сприяють розвиткові логічного мислення, бажання пізнати явища чи проблему не однобоко, а багатогранно.
На відміну від звичайного уроку, мета якого оволодіння знаннями, уміннями та навичками, нетрадиційні заняття спрямовані на повніше врахування вікових особливостей, інтересів, нахилів, здібностей кожного учня.
Адже основним завданням для кожного вчителя є підключити учня до активної та самостійної діяльності, поставити його в позицію суб'єкта цієї діяльності. Практична самостійна діяльність - це найважливіша умова формування працьовитості та відповідальності. Ось чому таким важливим фактором є взаємодія вчителя та учня на уроці. Зацікавленість, викликана вчителем на уроці, як тимчасовий психологічний стан, за певних умов може перерости в стійкий інтерес до знань чи предмета.
Тому використання й проведення різних нестандартних уроків є найефективнішим засобом, для організації колективної пізнавальної діяльності в дослідній роботі школярів, що сприяє досягненню високих результатів у роботі. Емоційному настрою учнів на таких уроках сприяють стимулюючі репліки вчителя: "Правильно, молодці", "Оцінимо відповідь разом", "Давайте поміркуємо". Такі звернення налаштовують на атмосферу співпраці: учень виступає дослідником, шукає і знаходить відповіді, запрошуючи вчителя як консультанта. Розглянемо приклади таких уроків.
Мої учні люблять уроки, проведені у вигляді гри "Поле чудес". Це переважно уроки-заліки. Які ж правила гри?
Барабан, що обертається в горизонтальній площині, має 10 радіальних секторів. Крім того, кожен сектор має 3 різноколірних поля. Отже, барабан розрахований на 30 різних картинок-завдань і для 30-и учнів. Він розміщений в центрі класу. Поруч стенд з конвертами-завданнями. В кожному конверті по 3-5 ідентичних завдань (на випадок повторного попадання у сектор гравцем).
Поля на секторах вказують на різні ступені складності завдання, що відповідають балам:
Червоний - високий рівень;
Синій - достатній рівень;
Жовтий - середній рівень;
Зелений - початковий рівень.
Складність завдання вибирає сам учень. При правильній відповіді отримує лише ті бали, які вибере самий. Наприклад. Балабан зупинився на секторі 6. На полі сектора 4 завдання різної складності. Учень упевнений у достатній підготовці і вибирає червону картку 6/1. Перша цифра - номер сектора, друга - номер поля. Якщо при відповіді не допущено жодної неточності, то учень одержує 12 балів. Якщо ж учень відповів, наприклад, на 9 балів, то оцінка не ставиться. Учень вибуває з гри, або гру починає знову, але на ступінь нижче.
Так, після вивчення теми "Фонетика" у 5 класі я провела гру "Поле чудес". Картки-завдання для червоного поля були найважчої трудності. Наприклад,
Завдання 1-10
1. Дати визначення звука. Чи є повна відповідальність між звуковим складом слів і позначенням їх на письмі? Навести приклади.
2. Виконати звуковий запис слів: ходжу, одживає, портьєра, щука.
3. Поділити на склади і позначити можливі переноси слів: ім'я, багатоскладовий, жар, підземлювати, український.
4. Зробити фонетичний розбір слів: дзиґа, сім'я.
Завдання на картках длясинього поля трохи легшої трудності:
Наприклад:
Завдання 1-2
1. Скільки звуків в українській мові? Назвати дзвінкі приголосні.
2. Виконати звуковий запис слів: щирий, пеньок, дзвінок.
3. Поділити на склади і позначити можливі переноси слів: вивчайте, малинова, блакить.
4. Зробити письмовий фонетичний розмір слів: товариський, радощі.
Ще легші завдання для жовтого поля. Наприклад:
Завдання 1-3.
1. Які звуки називаються голосними? Назвати їх.
2. Виконати звуковий запис слів: поголів'я, лампочка,

 
 

Цікаве

Загрузка...