WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Модель процесу вивчення курсу «Історія педагогіки» з використанням мультимедійної енциклопедії - Реферат

Модель процесу вивчення курсу «Історія педагогіки» з використанням мультимедійної енциклопедії - Реферат

без опори на самостійну роботу; 4) недостатнє сприйняття викладачем, чи засвоїли студенти навчальний матеріал; 5) домінування словесних методів викладання матеріалу, що створює об'єктивні передумови розсіювання уваги; 6) складність самостійної роботи учнів з підручником; 7) домінування навантаження на пам'ять студентів, тому що необхідно відтворювати навчальний матеріал; (в кого пам'ять краща, той більш успішно відтворює, але у майбутній професійній діяльності ці методи заучування і точного відтворювання інформації не застосовуватимуться); 8) студент не підготовлений до тих форм роботи, які зустрічаються у професійній практиці (вміння знаходити необхідну інформацію для певного виробничого рішення, вміння знаходити самостійне творче рішення в складних становищах) [4, с. 425].
Таким чином за традиційним навчанням спостерігається розрив між тими вимогами, які пред'являють до людини у процесі навчання і які висуває реальна професійна діяльність.
Ключовою фігурою інформатизації освіти є вчитель, педагог-предметник, а не вчителі інформатики, які вважалися головними провідниками ідей інформатизації довгі роки.
Зазначені факти спонукали викладачів Херсонського державного університету до створення "Мультимедійного курсу з історії педагогіки", на який було оформлено свідоцтво про реєстрацію авторських прав № 17383 від 26.07.2006 року, автори Пєтухова Л. Є., Верещак К.В.
Інформаційно-комунікаційне педагогічне середовище пропонує інтегроване навчання, дозволяє використовувати матеріали, розташовані на сайті університету, енциклопедію, яка може об'єднати в собі текст підручника, хрестоматію, інформацію з персоналій, бібліографію (література, джерела, адреси в Інтернет), ігрові завдання. Енциклопедія містить набагато більший обсяг інформації, чим звичайна книга (при цьому в компактній формі), і дозволяє дати не тільки аудіальну й візуальну інформацію, але й мультимедійну (можуть бути використані відеофрагменти).
Швидка зміна поколінь комп'ютерної техніки, безперервне оновлення технічних характеристик і параметрів обчислювальної техніки різного функціонального призначення, їх власні педагогічні можливості, істотні зміни в програмному забезпеченні комп'ютерів і в самому характері спілкування людини з машиною, цілком природно, ускладнюють створення стабільних навчально-методичних засобів професійного навчання комп'ютерній техніці і масового комп'ютерного всеобучу, вимагають періодичного оновлення коштовної комп'ютерної техніки, перегляду і корегування психолого-педагогічних і дидактичних умов її ефективного використання в навчально-виховних цілях [1].
На сьогодні вже сформовано перелік основних ситуацій застосування комп'ютера в навколишньому світі, набір найбільш розповсюджених навичок роботи з комп'ютером, якими має володіти кожна освічена людина. Базовими напрямками є: редактор тексту, електронні таблиці, графічний редактор, редактор презентацій, телекомунікаційне середовище.
Формування у майбутнього вчителя початкової ланки освіти вищезазначених уявлень і навичок можливе лише у межах цілого комплексу дисциплін, наприклад, таких, як "Історія педагогіки", "Вікова психологія", "Основи медичних знань", "Вступ до нових інформаційних технологій", "Використання обчислювальної техніки у навчальному процесі", "Іноземна мова" та ін.
Першим кроком використання інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні курсу "Історія педагогіки" було розміщення на сайті університету матеріалів для студентів, таких, як робоча програма курсу, методичні рекомендації до семінарських занять та для самостійної роботи, питання до екзамену, питання підсумкової теки і т.п.
Однак матеріали були розрізнені, мали формат документів MS Word. Це автоматично звужувало коло потенційних користувачів, обмежувало доступ тих, хто не має, наприклад, ліцензійного програмного забезпечення.
Виникла необхідність інтегрувати всі матеріали в єдину систему, зробити роботу студентів по використанню дидактичних матеріалів при підготовці до лекційних, семінарських і самостійних занять ефективною і разом з тим, простою і зрозумілою, доступною навіть для тих студентів, які практично не мають навичок роботи з комп'ютером.
Тому було розроблено сайт, який інтегрував би в собі всі розроблені матеріали. Завдяки такій організації матеріалу студенти мають змогу вже на початку вивчення будь-якого розділу охопити всю структуру матеріалу і, опрацьовуючи літературні джерела, виділяти матеріал, який знадобиться для підготовки до семінарського заняття, самостійної роботи, відповідей на питання підсумкової теки і т.п.
При роботі з мультимедійним сайтом користувачеві відкривається головна сторінка зі зверненням автора, який надає певну інформацію про проект, зазначає завдання курсу, пояснює підходи до викладення матеріалу, наводить короткий опис розділів.
Зліва від основної частини вікна розміщено головне меню, що має такі пункти: Про проект; Робоча програма; Зміст; Змістовні модулі; Методичні рекомендації; Екзаменаційний мінімум; Творчі завдання; Мультимедіа-галерея; Глосарій (рис. 1).
Рис. 1. Приклад сторінки методичних рекомендацій
Ознайомлення з двома пунктами меню - Робоча програма і Зміст є, на наш погляд, дуже корисним на початку навчання курсу, оскільки дає можливість студентам скласти повне уявлення про обсяг і напрямок майбутньої роботи у процесі опанування курсом. Ознайомитися з погодинним плануванням лекційних, семінарських та індивідуальних занять можна, обравши пункт Зміст головного меню.
Пункт меню Змістовні модулі відкриває сторінку з назвами чотирьох модулів: "Вступ. Первісне та рабовласницьке суспільство"; "Виховання, школа і педагогічна думка в середні віки та епоху Відродження"; "Школа та педагогіка Нового часу (ХVII-XX століття)"; "Школа та педагогіка Новітнього часу". Кожна назва змістовного модулю є гіперпосиланням і відкриває сторінку відповідного модулю. Для ефективного навчання студентів за кожним модулем надано назви лекцій та семінарських занять. Для підготовки до кожногосемінарського заняття представлено завдання, питання для обговорення та література. Одразу ж викладено матеріали для самостійної роботи студентів, а саме, питання для самостійного опрацювання, література та форма контролю. До складання модулю студенти мають змогу підготуватися завчасно, маючи одразу ж питання підсумкової теки.
Однак такий підхід, оснований на використанні веб-сторінки з історії педагогіки, мав певні недоліки (наприклад, робота у середовищі не була персоніфікованою, не містила можливості комп'ютерного тестування, роботи з кросвордами, хоча автор мав розроблені методичні матеріали). Тому виникла необхідність розробки інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища на інших архітектурних засадах. Середовище повинно було мати, крім уже існуючих, такі програмні модулі - реєстрації під час першого сеансу роботи у середовищі та персоніфікації при наступних, комп'ютерного тестування і електронний журнал. Крім того, певним чином було змінено структуру матеріалів. У результаті отримано структуру, представлену на рис. 2.
Рис. 2. Структура інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища з історії педагогіки
Система реєстрації передбачає первісну разову реєстрацію користувачів. Оскільки курс історії педагогіки є обов'язковим і вивчається усіма студентами академічної групи, то у процесі реєстрації вони обов'язково заповнюють поля: Прізвище, Ім'я та По-батькові, Факультет (поле зі списком), Спеціальність (поле зі списком), Група, придумують собі Логін і Пароль.
На особливу увагу заслуговує модуль Кросворди, що розташований у розділі "Тека творчих завдань" і складається з трьох окремих компонентів.
Перші два доступні лише для викладача і призначені для створення бази слів-відповідей і питань до них (перший компонент, рис. 3) і безпосередньо складання кросвордів (другий компонент, рис. 4). Студент працює з третім компонентом, який являє собою готовий кросворд (рис. 5), що

 
 

Цікаве

Загрузка...